Hopp til innhold

Frykter tidenes verste reinmassakrer

Reindriftsleder i Kautokeino mener det er en særdeles dårlig idè å bygge jernbane fra Finland til Finnmark.

Video 59 rein påkjørt på Nordlandsbanen

Reineiere i Nordland opplever hvert år å miste rein som blir påkjørt av toget på Nordlandsbanen. – En jernbane i hovedområdet for rein i Finnmark er ikke en særlig smart tanke, sier Johan Aslak Logje.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Når vi ser hvordan det er i Nordland med Nordlandsbanen, så er dette et stort problem i områder der det er rein. Hvis det kommer en jernbane gjennom Finnmark, så kan dette føre til tidenes største reinmassakrer. Her er det jo mye mere rein enn i Nordland, påpeker reineier Johan Aslak Logje.

Han er leder i Oarjjabeale dálveorohagat (Vestlige reinbeitedistrikter) i Kautokeino, og hvis jernbanen legges til Vest-Finnmark, vil denne måtte gå tvers gjennom dette reinbeiteområdet.

Johan Aslak Logje

Johan Aslak Logje håper det aldri blir noe av Finnmark Arbeiderpartis forslag om å bygge jernbane fra Rovaniemi til Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg tror det blir betraktelig flere drepte rein enn i Nordland, fordi her har vi mye mere rein enn der borte. Bare i de reinbeitedistriktene hvor jeg er leder er reintallet om høsten rundt 30.000. I Guovdajohtolat (Midtdistriktene) er det like mye. Det samme er det i Nuortajohtolat (Østdistriktene). Vi kan si at her er det nærmere 100.000 rein. Derfor vil skadene bli enorme, advarer Logje.

– Laks og gruvedrift

En jernbane til Finnmark bør komme fra Finland og til Alta eller Kirkenes. Det mener Ap-politiker Steinar Karlstrøm.

Laks og gruvedrift kan danne grunnlaget.

– Bak ønsket om jernbane via Finland ligger behovet for noen hårete mål i forbindelse med satsing på nordområdene. Da ser vi for oss at en jernbanelinje til Finnmark og kysten må utredes.

Derfor la han fram forslag om å utrede enten en jernbane til Kirkenes via Rovaniemi, eller til Alta via Kolari.

– Dette er korte strekninger, som er mulig å realisere og vil gjøre oss i stand til å nå markeder både i Russland og Asia, sier Karlstrøm.

I helga ble han nominert på tredjeplass foran stortingsvalget neste år, og en av kampsakene er jernbane til Finnmark.

– Å kjøre inn i en diger reinflokk, kan være farlig for toget også, sier Logje.

– Vi foreslår utredning

Steinar Karlstrøm sier at han forstår Logjes innvendinger, men Finnmark Arbeiderparti vil likevel ha denne saken med i valgkampen til neste år.

– Finnmark Arbeiderparti har gjort et vedtak om å se på saken og utrede eventuelle muligheter for å få en jernbane til Finnmark. Det reineieren her trekker frem er helt klart et av de momentene, som kan være med på å si at dette ikke er mulig. Bekymringene fra reindrifta må vi ta på største alvor, sier Karlstrøm.

Steinar Karlstrøm

Steinar Karlstrøm og Finnmark Arbeiderparti mener at reindrifta har et stort poeng, men han vil fortsatt ha en utredning av en mulig jernbane fra Finland til Finnmark.

Foto: Kai-Erik Bull / NRK

Vest-Finnmark er Norges største reinbeiteområde, mens det andre jernbanealternativet til Kirkenes må gå gjennom Finlands største reindriftsområde.

– Det er ikke vanskelig å se at her kan det være store utfordringer. Så må vi jo se om vi kan bøte på problemene ved å bruke eksistrerende ferdselsårer og så må vi se hvor mye av dette som kan bygges inn. Slikt er noe man ikke vet før man har utredet det, mener Karlstrøm.

Reineier Logje har denne kommentaren til planene:

– Dette er ikke en særlig smart idè.

Korte nyheter

 • Gárttai buohccevissui go várjalii nissona sámevaši vuostá

  Klemet Anders Buljo lei ovttas Ann-Mari Pettersen Maggain ja eará gussiiguin jođus ruoktot heajain Álttás sotnabeaivvi čuovganeapmái, go muhtun almmái galgá leat dadjan rasisttalaš dadjamušaid sápmelaččaid birra Maggai.

  Klemet Anders Buljo galgá leat geahččalan jaskkodahttit albmá, juoidá maid álggus nagodii. Go vázzilii eret albmá luhtte, de galgá son leat rohkkáhan Buljo.

  – Fáhkkestaga hoigadii mu nu ahte gahččen vázzinravddas, ja nu doddjui čibbeskálžu, muitala Buljo NRK:i.

  Buljo soaitá šaddat čuohpadit čippi.

  Politiija áššáskuhttinovddasvástideaddji, Cecilie Evertsen, ii muital detáljaid dáhpáhusas, muhto duođašta NRK:i ahte politiijat ledje báikkis. Almmái lea váidojuvvon ja ášši dutkojuvvo.

  Klemet Anders Buljo på sykehuset
  Foto: Privat
 • Hilgu Muolkkuid elektrifiserema

  Les på norsk.

  Finnmárkku stuorradiggeáirras Guovddášbellodagas, Geir Adelsten Iversen, hilgu Muolkkuid elektrifiserema. Son oaivvilda ahte eai olat ráđđehusa eavttuid elektrifiseremii.

  – Mii geat dovdat Finnmárkku diehtit ahte ná stuorra elfápmohuksen ii dáhpáhuva 2030 ovdal. Danne lea dušše hilgut Muolkkuid elektrifiserema ja mearridit ahte doalahat gássafápmorusttega, dadjá Iversen.

  Son dadjá ahte Norgga váráiduhttinsihkarvuođa ferte sihkkarastit nationála fápmovuogádaga bokte, ovdal go Muolkkuid sáhttá elektrifiseret.

  – Stuorra bieggafápmohuksen ii leat čoavddus. Dat bilida dehálaš ealáhusaid Finnmárkkus.

  Geir Adelsten Iversen
  Foto: Simon Piera Paulsen / NRK
 • Avlyser elektrifiseringen av Melkøya

  Loga sámegillii.

  Finnmarks stortingsrepresentant for senterpartiet, Geir Adelsten Iversen, vil avlyse elektrifiseringen av Melkøya. Han mener regjeringens forutsetninger for elektrifiseringen ikke vil bli oppnådd.

  – Vi som kjenner Finnmark ser at en så stor kraftutbygging ikke kommer til å skje innen 2030. Derfor er det bare å avlyse elektrifiseringen av Melkøya og slå fast at gasskraftverket står, sier han.

  Han sier at Norge må sikre forsyningssikkerheten gjennom det nasjonale kraftsystem før Melkøya kan elektrifiseres.

  – Massiv utbygging av vindkraft er ikke veien å gå. Det vil ødelegge for viktige næringer i Finnmark.

  Geir Iversen (Sp) inne i stortingssalen. Iversen kommer fra Hasvik kommune i Finnmark.
  Foto: Erlend Hykkerud / NRK