Hopp til innhold

Frykter tidenes verste reinmassakrer

Reindriftsleder i Kautokeino mener det er en særdeles dårlig idè å bygge jernbane fra Finland til Finnmark.

Video 59 rein påkjørt på Nordlandsbanen

Reineiere i Nordland opplever hvert år å miste rein som blir påkjørt av toget på Nordlandsbanen. – En jernbane i hovedområdet for rein i Finnmark er ikke en særlig smart tanke, sier Johan Aslak Logje.

Foto: Ole Henrik Kappfjell

– Når vi ser hvordan det er i Nordland med Nordlandsbanen, så er dette et stort problem i områder der det er rein. Hvis det kommer en jernbane gjennom Finnmark, så kan dette føre til tidenes største reinmassakrer. Her er det jo mye mere rein enn i Nordland, påpeker reineier Johan Aslak Logje.

Han er leder i Oarjjabeale dálveorohagat (Vestlige reinbeitedistrikter) i Kautokeino, og hvis jernbanen legges til Vest-Finnmark, vil denne måtte gå tvers gjennom dette reinbeiteområdet.

Johan Aslak Logje

Johan Aslak Logje håper det aldri blir noe av Finnmark Arbeiderpartis forslag om å bygge jernbane fra Rovaniemi til Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Jeg tror det blir betraktelig flere drepte rein enn i Nordland, fordi her har vi mye mere rein enn der borte. Bare i de reinbeitedistriktene hvor jeg er leder er reintallet om høsten rundt 30.000. I Guovdajohtolat (Midtdistriktene) er det like mye. Det samme er det i Nuortajohtolat (Østdistriktene). Vi kan si at her er det nærmere 100.000 rein. Derfor vil skadene bli enorme, advarer Logje.

– Laks og gruvedrift

En jernbane til Finnmark bør komme fra Finland og til Alta eller Kirkenes. Det mener Ap-politiker Steinar Karlstrøm.

Laks og gruvedrift kan danne grunnlaget.

– Bak ønsket om jernbane via Finland ligger behovet for noen hårete mål i forbindelse med satsing på nordområdene. Da ser vi for oss at en jernbanelinje til Finnmark og kysten må utredes.

Derfor la han fram forslag om å utrede enten en jernbane til Kirkenes via Rovaniemi, eller til Alta via Kolari.

– Dette er korte strekninger, som er mulig å realisere og vil gjøre oss i stand til å nå markeder både i Russland og Asia, sier Karlstrøm.

I helga ble han nominert på tredjeplass foran stortingsvalget neste år, og en av kampsakene er jernbane til Finnmark.

– Å kjøre inn i en diger reinflokk, kan være farlig for toget også, sier Logje.

– Vi foreslår utredning

Steinar Karlstrøm sier at han forstår Logjes innvendinger, men Finnmark Arbeiderparti vil likevel ha denne saken med i valgkampen til neste år.

– Finnmark Arbeiderparti har gjort et vedtak om å se på saken og utrede eventuelle muligheter for å få en jernbane til Finnmark. Det reineieren her trekker frem er helt klart et av de momentene, som kan være med på å si at dette ikke er mulig. Bekymringene fra reindrifta må vi ta på største alvor, sier Karlstrøm.

Steinar Karlstrøm

Steinar Karlstrøm og Finnmark Arbeiderparti mener at reindrifta har et stort poeng, men han vil fortsatt ha en utredning av en mulig jernbane fra Finland til Finnmark.

Foto: Kai-Erik Bull / NRK

Vest-Finnmark er Norges største reinbeiteområde, mens det andre jernbanealternativet til Kirkenes må gå gjennom Finlands største reindriftsområde.

– Det er ikke vanskelig å se at her kan det være store utfordringer. Så må vi jo se om vi kan bøte på problemene ved å bruke eksistrerende ferdselsårer og så må vi se hvor mye av dette som kan bygges inn. Slikt er noe man ikke vet før man har utredet det, mener Karlstrøm.

Reineier Logje har denne kommentaren til planene:

– Dette er ikke en særlig smart idè.

Korte nyheter

 • Barentsčállingottis ain doaibma

  Barentsčállingotti galggašii heaittihit go oktasašbargu lea nohkan ja das eai leat šat dat doaimmat mat leamašan, dan, oaivvilda Nordlys-áviisa politihkalaš redaktevra Skjalg Fjellheim. -Dáid Ruošša ja Norgga oktasašbargui oaivvilduvvon ruđaid sáhttá baicce eará doaimmaide geavahit, oaivvilda Fjellheim. Suinna ii leat ovtta oaivilis čállingotti jođiheaddji Lars Georg Fordal. - Vaikko vel soahti Ukrainas lea bissehan buot politihkkalaš ja almmolaš oktasašbarggu Ruoššain de Barentsčállingottis lea ain doaibma, dadjá Fordal.

  Leder for Barentssekretariatet Lars Georg Fordal
  Foto: Morten Jentoft, NRK
 • Thunberg skeŋkii 30 000 euro Sámi nuoraide

  Ruoŧŧelaš birasaktivista Greta Thunberg skeŋkii Suoma Sámi Nuoraid searvái 30 000 euro dálkkádatbargui. Thunberg oaččui 30 000 ( sullii 312 000 Nok) Maailmanmuttajat-bálkkašumi Niemi Palvelut Oy fitnodagas dálkkádatbarggus ovddas ja dán son attii skeaŋkan Sámi Nuoraid searvái mii ávvudii 30 jagis vahkuloahpas. Thunberg mearridii skeŋket bálkkašumis nuoraid searvái go leat buori barggu bargan dálkkádatrievdademiid oktavuođas.

  –Eamiálbmogat dovdet ja gillájit dálkkádatrievdademiid váikkuhusain ovddimus ja maiddái eastadit dálkkádatrievdademiid. Danne investeren sin bargui ja árbedihtui lea seamma go dálkkádaga suodjaleapmi, dajai Thunberg videosártnistis.
  -Sii barget boahttevuođa ovdii go barget dálkkádatbargguin ja dál sii besset eanet oassálastit dálkkádatságastallamiidda, dadjá Suoma Sámi Nuoraid searvvi ságadoalli Petra Laiti, čállá YLE Sápmi.

  Greta Thunberg var med på pressekonferansen via Zoom.
  Foto: WHO
 • Háliida skeŋket ruđa stohpoláigui oažžun dihtii olbmuid davás

  Vuosttašamanueansa Erlend Bullvåg háliida earret eará unnidit vearu, eret váldet oahppoloana ja skeŋket ruđa stohpoláigui oažžun dihtii olbmuid fárret Davvi-Norgii.

  Bullvåg lea Davvi Universitehta vuosttašamanueansa, ja lea okta daid dutkiin geat leat ráhkadan Business Index North raporta.

  Daid áidna fylkkain gos diibmá lei veahkadatnjiedjan, ledje Norgga guokte davimus fylkka, Statistalaš guovddášdoaimmahaga dieđuid mielde. 2019:i golbma maŋimuš mánuid áigge manahii Nordlánda gávcci ássi beaivválaččat.