Politiet etterforsker reindød – nå innrømmer en mann overfor NRK å ha åpnet sperregjerde

En reinflokk måtte bøte med livet da de kom seg inn på jernbanesporet. NRK har snakket med en mann som sier at han åpnet grinden som skulle holde reinsdyrene ute.

Sperregjerdet ved Harborg utenfor Røros

KOM SEG FORBI GJERDE: Via dette gjerdet skal reinsdyrene ha tatt seg inn på jernbanen, der de måtte bøte med livet. Reineiere fant grindene ved siden av gjerdet og passasjen åpen, når den egentlig skal være stengt.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

I slutten av oktober ble 46 reinsdyr drept da de kom seg inn på Rørosbanen, og ble påkjørt av toget.

NRK har snakket med flere kilder i forbindelse med påkjøringen. De sier at det i årevis har vært konflikt mellom reineiere og grunneiere i området.

Nå innrømmer en mann overfor NRK Sápmi at han har tatt ned grindene på sperregjerdet ved Harborg utenfor Røros.

Politiet bekrefter overfor NRK at det tyder på at det er denne grinden reinsdyrene har tatt seg gjennom da de ble påkjørt.

Reinsdyr drept av tog

PÅKJØRT OG DREPT: 46 reinsdyr døde da de ble truffet av toget lørdag 30. oktober.

Foto: Ole Aslak Fjellheim

Nekter for å ha med påkjørslene å gjøre

Reindriftssame Inge Even Danielsen, som har rein i det aktuelle området, har tidligere påstått at dette er en bevisst handling fra noen som vil reindrifta vondt.

– Når grinder er fjernet så er det gjort for at reinen skal kunne trekke fritt og uhindret på linja, sier Danielsen.

Mannen som har tatt av grindene mener han har full rett til å ta av grindene, fordi området skal brøytes til vinteren.

Men nekter for å ha noe å gjøre med at reinsdyrene ble påkjørt.

– Det finnes ingen avtale mellom grunneiere og samene, og dyrene beiter på ulovlig innmark, påstår vedkommende.

Opprettet undersøkelsessak

Politiet etterforsker nå saken.

De bekrefter overfor NRK at reinbeitedistriktet, Gåebrien sijte, har anmeldt saken som grovt skadeverk.

Politibetjent ved Røros lensmannskontor, Jørgen Lagesen, sier til NRK at de er i gang med vitneavhør.

– Flere av vitnene vi har snakket med, sier at det er grinden på sperregjerdet som har vært åpent, og at det er slik reinen har kommet seg inn på jernbanen, sier Lagesen til NRK.

Vil ikke kommentere

Formann i Gåebrien sijte, Unni Fjellheim, ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt, siden politiet har igangsatt undersøkelsessak.

Kart over området viser at det er en gammel flyttelei, som brukes når reindriftssamene skal flytte rein.

Sperregjerdet langs jernbanen er satt opp for å hindre at husdyr og tamrein kommer inn på jernbanelinjen, eller krysser denne, og trekker inn mot villreinen.

Ingen mistenkte

Politiet har ingen mistenkte på nåværende tidspunkt.

Harry Korslund

JERNBANEVERKET: Pressevakt i Jernbaneverket (JBV), Harry Korslund, sier at tomtegrensen går mot privat innmark.

Foto: Jernbaneverket

Gjerdet langs jernbanen har blitt satt opp i samarbeid med Jernbaneverket, tamreinnæringen, reindriftsforvaltningen, villreininteressene og grunneiere.

Politiet bekrefter at konflikten mellom grunneiere og reineiere i området har pågått i flere år.

Jernbaneverket har ansvaret for vedlikehold av gjerdet.

– Gjerdet går i tomtegrensa mot privat innmark, men det står inne på jernbaneverkets grunn, sier pressevakt Harry Korslund i Jernbaneverket (JBV).