Minst 46 rein kjørt i hjel av toget på Rørosbanen

Minst 46 rein døde da toget på Rørosbanen kjørte inn i flokken.

Døde reinsdyr ligger på bakken

Reinsdyra ble påkjørt lørdag kveld rundt klokka 20.

Foto: Elin viken / Nea radio

Det var lokføreren selv som varslet politiet om dyretragedien. Det er usikkert hvor mange av dyrene som døde i påkjørselen, men omfanget er uansett stort, ifølge Sør-Trøndelag politidistrikt.

Hendelsen fant sted rundt klokka 20 lørdag kveld. Politiet har varslet eieren av dyra. Eieren og Jernbaneverket var lørdag kveld på stedet, der det ble drevet opprydding.

– Viltnemnda ble også varslet, så de raskt kunne komme seg til stedet for å avlive de dyra som ble skadd, sier Aaslund.

Laster Twitter-innhold

–Som en slagmark

Reineier Ole Aslak Fjellheim var rystet da Nea Radio møtte ham på ulykkesstedet ved planovergangen på Harborg, ca. halvannen mil nord for Røros.

–Det nytter ikke å forklare med ord hva man føler når sånt skjer. Dette er et av de verste synene en reineier kan møte. Det er en slagmark, sier Fjellheim til radiostasjonen.

Døde reinsdyr og innvoller lå slengt utover den blodrøde snøen langs jernbanelinja. I lyset fra ei enkel hodelykt var det ikke lett for reineieren å få full oversikt i kveldsmørket.

Reineier ved døde reinsdyr i snøen

Reineier Ole Aslak Fjellheim fant 46 døde reinsdyr etter togpåkjørselen på Rørosbanen.

Foto: Elin Viken / Nea Radio

–De som ligger her må ha blitt kjørt i hjel momentant. Men vi vet ikke hvor mange som kan være skadd og være på farten utenom de som ligger igjen døde. Det løp en skadd rein videre langs linja da vi kom, men jeg klarte ikke å løpe den opp igjen i mørket, sier Fjellheim.

Flokken passerte ferist

Et to meter høyt sperregjerde går langs jernbanen på stedet, nettopp for å stanse reinsdyra fra å komme ut på jernbanelinja. Fylkesveg 30 mellom Røros og Trondheim krysser jernbanen her, og vegen går også over ei ferist som skal hindre reinen fra å komme seg gjennom sperregjerdet.

–Dessverre så har de lagt planker i ferista her, slik at det har blitt fri passasje for reinen over. Så da har det kommet en stor flokk gjennom gjerdet og ut på jernbanelinja.

Reineieren sier han ikke vet hvem som er ansvarlig.

–Jeg vil tro at det er de som driver vegvedlikeholdet her som har gjort det. Men jeg vet det ikke.

Mange reineiere berørte

Det økonomiske tapet til reineierne er foreløpig uklart. Ulykka skjedde i Gåbrien Sijte (Riast/Hylling reinbeitedistrikt), men det er også reinsdyr fra naboflokker involvert.

–Det kan være flere enn ti reineiere som er berørte. Og det er ikke bare snakk om økonomi. Det er mange fine avlsdyr som ligger her, mange kalver som skulle gått i avl i mange år, sier Fjellheim til Nea Radio.

Reineieren sukker tungt.

–Nei, dette er ubeskrivelig. Det er ingen forunt å oppleve sånt som dette.