Hopp til innhold

Tog kjørte gjennom samme reinflokk to ganger

I år har det blitt påkjørt mer rein på Meråkerbanen enn de siste ti årene. Reineiere føler at situasjonen de står i ikke blir tatt på alvor.

Reinpåkjørsel på Meråkerbanen

KADAVER: Dette reinsdyret er det som var minst skadet. Her forsøker man å finne eieren ved å se på øremerket.

Foto: Laila Bergstrøm / Privat

NB: NRK advarer om sterke bilder.

Lohkh saemiengïelesne.

Det var den verste mosinga av levende vesen jeg har sett, sier Laila Bergstrøm.

Det sier hun om synet som møtte henne på Meråkerbanen, etter å ha fått beskjed om at ti reinsdyr var påkjørt av toget.

Laila Bergstrøm

REINEIER: Laila Bergstrøm er selv reineier i reinbeitedistriktet Saanti Sïjte.

Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Bergstrøm er en av dem som i flere år blitt kontaktet av vakthavende på jernbanen, når reinsdyr blir påkjørt av tog.

Hennes oppgave er å komme seg til plassen, avlive skadde dyr og trekke kroppene unna sporet.

– Det har vært tøft mange ganger, og det har vært mye tårer på tur hjem.

Men denne påkjørselen var likevel ikke som andre hun har rykket ut til.

Toget som denne gangen hadde kjørt på reinflokken, hadde kjørt til Storlien og snudd. På returen kjørte det samme toget over flokken en gang til.

(Saken fortsetter under videoen)

NB! Sterke bilder. Laila Bergstrøm filmet det som møtte henne på jernbanelinja, mellom Storlien og Kopperå, da en reinflokk var påkjørt.

NB! Sterke bilder.

Måtte pusle sammen kroppsdeler

Det var bare småbiter igjen av dyrene. Likevel måtte Laila og de andre prøve å finne ut hvilke dyr som var påkjørt.

Vi skal jo vite hvilke som forsvinner fra flokken. Jeg skal prøve å identifisere, og gi beskjed til eierne om hvilke dyr de har mistet, sier hun.

Fra en reinpåkjørsel på Meråkerbanen.

De fant skinnbiter overalt.

Fra en reinpåkjørsel på Meråkerbanen.

Til sammen fant de 10 bakføtter.

Fra en reinpåkjørsel på Meråkerbanen.

Dette er en nyre.

Fra en reinpåkjørsel på Meråkerbanen.

Dette er rester av en kropp.

Fra en reinpåkjørsel på Meråkerbanen.

Bakdelen på dette dyret var det eneste som var igjen.

– Vi føler at vi som reindriftsutøvere ikke blir tatt på alvor. Dyrene våre blir ikke tatt på alvor. Og vi som skal gå og kikke på dyrene våre blir ikke tatt på alvor, sier Bergstrøm.

Denne hendelsen fikk blodet til å koke hos henne.

– Du skal ikke være så likegyldig og avstumpet at du kjører på et dyr som lever, bare fordi du har kjørt på det en gang før. Det er utenfor min forstand at folk kan holde på sånn. Det er noe alvorlig galt med holdningene, sier hun.

Den ca. 2 mil lange strekningen på Meråkerbanen der det er mest reinpåkjørsler.

Området det er snakk om er en jernbanestrekning på ca. 2 mil, som går mellom Kopperå stasjon og Storlien Tågstation på svensk side.

Denne strekningen går igjennom reinbeitedistriktet Gaasken Laanten sïjte.

Ifølge dokumentasjonen til Bane Nor har det blitt påkjørt 45 reinsdyr på denne strekningen denne vinteren. Det er flere enn de siste 10 årene til sammen.

Reineierne har gjentatte ganger forsøkt å flytte dyrene vekk fra jernbanesporet, men på grunn av det dårlige beitet trekker dyrene tilbake til området igjen.

Flere påkjørsler enn tidligere

Det vekslende mildværet i vinter har ført til låste beiter. Nede i skogsområdene er den eneste plassen reinen klarer å finne mat.

Klimaendringer kan være en del av grunnen til de hyppige beitekrisene.

I skogen går jernbanelinja gjennom en av reinens naturlige flytteveier. Derfor har det vært flere påkjørsler i år enn tidligere, forklarer Laila.

Så ekstrem situasjon som det er nå, har det har ikke vært på mange år som jeg kan komme på. Jeg kan ikke komme på at jeg har brukt så mye ammunisjon som i år, sier hun.

Dette er ikke første gangen en flokk på flere dyr blir påkjørt. I romjula ble flere enn 30 reinsdyr påkjørt og drept på samme strekning.

Ordfører i Meråker kommune, Kari Anita Furunes, kaller hendelsen makaber.

Ordfører i Meråker kommune, Kari Anita Furuness.

Ordfører i Meråker kommune Kari Anita Furunes.

Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Hun reagerer sterkt på at samme flokk ble påkjørt to ganger.

– Det handler om respekten til reindrifta, forståelsen til livet av disse dyrene og lidelsene de går igjennom, sier hun.

Hun synes at totalbelastningen reindriften står ovenfor er krevende, utfordringer knyttet til mye snø, låste beiter og rovdyrtrykk.

– Vi kan ikke sitte her og se på at næringen blir presset på måten den blir gjort, sier hun.

I Japan er rein forbundet med høy fruktbarhet og forbedret potens.

Klar beskjed – sett ned farten

Både Furunes og Bergstrøm mener togene burde redusere hastigheten på den to mil lange strekningen.

Det kommer alltid til å være påkjørsler. Det er vanskelig å unngå, men man kan gjøre noen ting med det som kan hjelpe. Berger man sju av ti dyr så er det veldig mye, sier hun.

Strekningssjefen i Bane Nor, Elling Halseide, ønsker å unngå lignende situasjoner i fremtiden.

Strekningssjef for Bane Nor i Trøndelag, Elling Halseide.

Strekningssjef for Bane Nor i Trøndelag, Elling Halseide.

Foto: Ailin Maria Danielsen / NRK

Det er jo en særdeles uheldig situasjon. Det er klart at vi absolutt ikke ønsker å kjøre på noe dyr. Vi gjør hele tiden tiltak for å ikke kjøre på dyr, sier Halseide.

Han kan ikke med sikkerhet si at kravet til Bergstrøm og ordfører Furunes om å redusere hastigheten er løsningen.

– Vi er i dialog med reineierne. Vi må søke og finne tiltak som løser problemet, uten at det nødvendigvis betyr å redusere hastigheten på to mil, sier han.

De ønsker å se på flere tiltak som kan forebygge påkjørsler, som å sette opp sperregjerder.

Det er kombinert med sakte kjøring, kombinert med foringstiltak. Det er mange muligheter, men utfordringen er å finne den rette løsningen i denne situasjonen, sier han.

Halseide forteller at de skal besøke området etter påske, for å finne ut hvilke tiltak de kan sette i gang for å unngå lignende hendelser i fremtiden.

Les også: Beitekrise igjen: – Man begynner nesten å bli vant

Ny beitekrise i Skjomen reinbeitedistrikt nå må begynne med fôring.

Korte nyheter