– Reinsdyr påkjørt på grunn av sabotasje

Sabotasje kan være årsaken til at et tog på Rørosbanen sist lørdag kjørte inn i en reinsdyrflokk og drepte 46 dyr. Saken blir nå politianmeldt.

Reinsdyr drept av tog

Drepte reinsdyr lå strødd langs jernbanen lørdags kveld.

Foto: Ole Aslak Fjellheim / Privat

Reinsdyrene kom seg inn på jernbanelinja på grunn av at noen har sabotert gjerdet, ved å ta bort to grinder cirka 2 kilometer fra der ulykka skjedde.

– Dette er en bevisst handling fra noen som vil reindrifta vondt, hevder reindriftsutøver, Inge Even Danielsen om hendelsen som fant sted.

Inge Even Danielsen

Inge Even Danielsen er fortvilet over at noen bevisst har tatt ned grindene.

Foto: Liv Inger Somby

Det hevder reineier Inge Even Danielsen om hendelsen som fant sted ved Harborg utenfor Røros i Sør-Trøndelag lørdags kveld da 46 reinsdyr ble ihjelkjørt av toget.

– Det er noe som ikke skulle skje da gjerdet mot jernbanen skulle forhindre reinpåkjørsler.

Porter fjernet

Så seint som mandag morgen var to grinder fjernet på strekningen. Danielsen forteller at dette ikke er en engangshendelse, og hevder at det har skjedd ganske ofte. Og som atter i dag har skjedd.

– Vi har sett selv at grindene blir fjernet. Om det er samme personen som har gjort det denne gangen er jeg usikker på, men det er noe som har skjedd ganske ofte, sier Danielsen.

Reinport

Det er mistanke om sabotasje mot gjerdeanlegg som var årsaken til at reinsdyr kom ut på jernbanelinja på Rørosbanen. Saken blir nå politianmeldt.

Foto: Ole Aslak Fjellheim / Privat

– Bevisst handling

Reindriftsutøveren sier gjerdet er satt opp for å hindre at reinsdyrene kommer ut på jernbanelinja. Når grinder er fjernet så er det gjort for at reinsen skal kunne trekke fritt og uhindret på linja, sier Inge Even Danielsen.

Etter at de ryddet opp i går etter hendelsen på lørdag, så tenkte Danielsen at han måtte finne ut hvor flokken hadde tatt seg inn på linja. Mistanken gikk mot det stedet hvor grindene var tatt ned.

Da han kom dit var det tydelig at flokken som ble påkjørt hadde tatt seg igjennom der, mener han. Videre hadde de fulgt linja nordover mot Harborg, der toget innhentet dem.

Anmelder saken

Hva synes du om at folk kan gjøre noe sånt?

– Det er forkastelig og utrolig at folk kan få seg til å gjøre noe slikt, svarer reineieren.

Kommer dere til å anmelde saken?

– Ja, vi anmelder saken. Og vi vil gå hardt på jernbaneverket at også de skal anmelde saken.

Jerbaneverket politianmelder

Jerbaneverkets pressevakt, Harry Korslund, bekrefter overfor NRK at også de vil anmelde saken. I midlertid har Lensmannskontoret holdt stengt i dag, slik at anmeldelse ikke kunne leveres.

– Etter å ha undersøkt saken, ser vi at det er forhold her som gjør at også vi vil politianmelde saken, sier Harry Korslund.

Pressekontakten i politiet kan ikke på nåværende tidspunkt svare på om de har fått inn anmeldelse på saken.