Hopp til innhold

Klagen på utvinningsretten avvist

Nærings- og handelsdepartementet avviste områdestyrets klage på tildeling av utvinningsrett til Nussir.

Gruvedrift i Kvalsund

Nærings- og handelsdepartementet avviser Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark områdestyrets klage på utvinningsrett på Ulveryggen i Kvalsund. (Bildet er av tidligere Folldal Verk i Kvalsund.)

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Nussir ASA fikk tildelt utvinningsrett i området Ulveryggen i Kvalsund kommune av Direktoratet for mineralforvaltning i januar. Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark ved områdestyret klaget på vedtaket. Nærings- og handelsdepartementet (NHD) tar ikke klagen til følge.

– Vi gikk imot vedtaket om utvinningsrett, på det grunnlag utfordringene dette gir reindrifta, forteller leder for områdestyret Berit Kristine Hætta.

Hun sier videre at de la vekt på alle inngrepene i området, og at de på grunnlag av alle de inngrepene som allerede har skjedd måtte sette foten ned.

Utvinningsrett gir ikke uttaksrett

Departementet legger til grunn at den som har utvinningsrett ikke automatisk har rett til å igangsette uttak av mineraler. Det må selskapet først få samtykke til av grunneier.

Utvinningsretten sikrer at Nussir ASA har rett til å utvinne fremfor andre.

NHD skriver at Direktoratet i tillegg må gi driftskonsesjon før den eventuelle gruvedriften kan igangsettes:

«Vi gjør oppmerksom på at Nussir ASA må skaffe seg driftskonsesjon etter mineralloven § 43 før drift kan startes.»

– Det er veldig bra at det er slik, så jeg håper og tror at vår røst blir hørt når konsesjonssøknaden kommer, sier Hætta.

«Ingen målbare konsekvenser »

Nussir ASA har uttalt at en utvinningsrett ikke vil ha noen konsekvenser for reindrifta:

«Utvinningsrett vil ikke medføre noen målbare konsekvenser for reindriften, men er utelukkende en sikring av metallrettighetene for Nussir ASA foran andre mulige interessenter i mineralindustrien.»

Skal ta hensyn til samiske interesser

Departementet legger til i avvisningsbrevet at under en eventuell konsesjonssøknad vil søknaden kunne avslås dersom hensynet til samiske interesser tilsier det.

Korte nyheter

 • Ná olu máksá elrávdnji Davvi-Norggas vuossárgga

  Les på norsk:

  Vuossárgga šaddá Davvi-Norggas elrávnnje gaskamearálaš haddi 27,3 evrre kilowattdiimmus. Dat lea 7,6 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 3,9 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Dan čájehit hvakosterstrommen.no logut.

  Alimus haddi vuossárgga šaddá 29,5 evrre kilowattdiimmus, gaskal tii. 18 ja 19.00. Dat lea 1,7 evrre eambbo go sotnabeaivvi ja 5,5 evrre eambbo go seamma beaivvi diibmá.

  Vuolemus haddi šaddá 23,1 evrre kilowattdiimmus gaskal diibmu 2 ja 3 ihkku.

  (NTB)

  Strømkabler
  Foto: Terje Bendiksby / NTB
 • Amerihkkálaš bombagirdit girde Norgga ja Suoma badjel

  Les på norsk:

  Guokte amerihkálaš B-52 Stratofortress bombagirdit girde sotnabeaivve Norgga ja Suoma badjel. Dan dieđiha Suoma suodjalusdepartemeanta.

  Bombagirdit girddiiga máttaguvlui Norggas Lapplánda guvlui Supmii. Golbma táŋkagirdi girde maŋis.

  Suoma suodjalusdepartemeantta dieđuid mielde lei dá hárjehallan mii lei koordinerejuvvon lihtolaš riikkain.

  Ruošša sáddii guokte soahtegirdi go oidne ahte guokte amerihkálaš bombagirdi lahkonišgohte Ruošša áibmolanja, Barentsábi bajábeale. Dan dieđihii Ruošša suodjalusdepartemeanta otne.

  Ruošša departemeantta dieđuid mielde de girde amerihkálaš girdit eará guvlui go fuomášedje Ruošša soahtegirdiid lahkonišgoahtimin.

  (NTB)

  Amerikanske B-52 og to svenske JAS Gripen og to norske F-35 kampfly vest for Andøya.
  Foto: Forsvaret
 • Så mye koster strømmen mandag

  I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 27,3 øre per kilowattime (kWh) mandag og en makspris på 29,5 øre.

  Mandagens snittpris per kWh er 7,6 øre høyere enn søndag og 3,9 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

  Maksprisen mandag på 29,5 øre per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 1,7 øre høyere enn søndag og 5,5 øre høyere enn samme dag året før.

  Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 46,4 øre.

  90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting mandag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

  I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

  Minsteprisen blir på 23,1 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten. (NTB)

  Strøm
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK