Historisk signering

Sametinget og Nussir ASA i har i dag underskrevet en intensjonsavtale om å forhandle om Nussirs planer om en konsesjonssøknad om gruvedrift i Kvalsund

Egil Olli og Øystein Rushfeldt

Egil Olli og Øystein Rushfeldt signerte avtalen i Kirkenes idag.

Foto: Sara Marja Magga, Samediggi

Gruvedrift i Kvalsund

Nussir ASA kommer til å bli i Kvalsund i lang tid fremover.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Avtalen som idag ble underskrevet i Kirkenes, er historisk i den forstand at Sametinget aldri tidligere har inngått avtaler med et mineralselskap om gruvedrift.

Avtalen mellom Nussir ASA og Sametinget avklarer hvordan prosessen mellom partene skal foregå og hvilke temaer som det skal forhandles om.

Avtalen ikke påkrevd

Øystein Rushfeldt

Øystein Rushfeldt ønsker et godt samarbeid med lokalsamfunnet

Foto: Thor Thrane / nrk

Mineralselskapet Nussir ASA trenger ikke en slik avtale i følge mineralloven, men ønsker likevel å inngå avtalen :

–Vi har rett og slett tenkt at hvis vi kan etablere tidlig et godt naboforhold, og oppnå en gjensidig respekt og forståelse for hverandre, vil det være bra både for virksomheten og for lokalsamfunnet, sier administrerende direktør for Nussir ASA, Øystein Rushfeldt til NRK Sámi Radio.

–En seier for begge parter

Sametingspresident Egil Olli, er glad for at avtalen er underskrevet, og mener det lover godt for framtidig samarbeid:

–Denne avtalen signaliserer at Nussir og Sametinget tar hverandre på fullt alvor. Avtalen er et handlekraftig uttrykk for at både Sametinget og Nussir søker konstruktive løsninger til fordel for alle parter, sier en fornøyd sametingspresident Egil Olli.