Hopp til innhold

NSR-rådet ble kastet for èn måned siden, men har ennå ikke gitt opp kampen om posisjoner

Norske Samers Riksforbund (NSR) har sendt inn klage og ber om omkamp om flere av vervene på Sametinget.

Beaska Niillas

NSR-leder Beaska Niillas klør seg i hodet fordi han og hans partifeller har vanskelig for forstå det som skjedde i Sametingets plenum 9. desember 2016.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Norske Samers Riksforbund (NSR) og Samefolkets parti (SfP) har levert klage på konsituerende valg foretatt fredag 9. desember 2016.

Klagen omfatter både brudd på forretningsorden, brudd på god møteskikk, og brudd på langvarig praksis og kutyme på Sametinget.

– Vi klager fordi alle valgene er gjort på en uredelig måte og fordi saksbehandlingen var veldig uoversiktelig. Vi ønsker at dette skal gjøres skikkelig, på nytt og redelig. Derfor krever vi omvalg, forklarer NSR-leder Beaska Niillas til NRK Sápmi.

Partiene vil i klagen peke spesielt på følgende forhold:

 • 1. Plenumslederens/møtelederens unnlatelse på å fremlegge dokumentasjon og klargjøre hvem som er i posisjon/opposisjon og plenumslederens/møtelederens håndtering av de konstituerende valg.
 • 2. Valg av plenumsleder
 • 3. Valg av leder og nestleder til fagkomitéene
 • 4. Valg av kontrollutvalg
Sametingsrådet

Det nye sametingsrådet består av Mariann Wollmann Magga (Ap), Lars Filip Paulsen (H), Vibeke Larsen (Ap), Ronny Wilhelmsen (Ap) og Inger Eline Eriksen (Árja).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Nytt konstituerende valg

NSR-SfP ber om at plenumsledelsen innkaller Sametingets plenum til ekstraordinært plenumsmøte i Trondheim lørdag 4. februar 2017 for å gjennomføre konstituerende valg på nytt.

– Vi må bare klage fordi vi ikke er enige i måten ting ble gjort på. Vi kan ikke bare la de ligge når det ble gjort på en så uheldig måte, sier Beaska Niilas.

NSR mener at det bør holdes nye valg på plenumsleder, leder og nestleder til fagkomitéene, samt kontrollutvalg.

Plenumsleder Jørn Are Gaski (Ap) vil ikke si så mye om klagen akkurat nå, fordi klagen skal behandles av møtelederskapet i løpet av neste uke.

– Jeg har ikke lyst til å forskuttere noen synspunkter her, sier Gaski.

Jørn Are Gaski

Plenumsleder Jørn Are Gaski (Ap) vil ikke si så mye om klagen i nåværende tidspunkt.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Plenumslederen opplyser at det på Sametinget bare er holdt ekstraordinært plenum èn gang før, og det var i 2005 i forbindelse med mange mediaoppslag om Sametingets økonomi.

– Det er den eneste gangen man har hatt et ekstraordinært plenum. Lista for det ligger jo høyt. Det er det eneste jeg kan antyde, sier Gaski.

Keskitalo ble kastet

Etter en dramatisk uke på Sametinget ble det 9. desember 2016 klart for «regjeringsskifte», der sametingspresident Aili Keskitalo ble kastet.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe sammen med partiene Høyre og Árja uttrykte stor misnøye med Norske Samers Riksforbund (NSR), som har styrt Sametinget de siste tre årene.

Aili Keskitalo på presidentplassen i Sametingets plenumssal

Det er andre gangen Aili Keskitalo (NSR) må gå av som sametingspresident.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Vibeke Larsen la fram nytt styringsdokument, Sametingets budsjett for 2017, sammen med partialliansen. Etter at NSR-sametingsrådets (Sametingets øverste styringsorgan journ.anm.) budsjett ble nedstemt, var det klart for Ap-budsjettet som fikk flertall.

Deretter stilte Larsen mistillit mot Aili Keskitalo og NSR. Hun begrunnet det med at også NSR stemte for Aps budsjett.

Det at Aps sametingsgruppe på denne måten «kuppet» makta på Sametinget, førte til at Helga Pedersen trakk seg som partiets presidentkandidat til høstens sametingsvalg.

Korte nyheter

 • Samenes konferanse åpnes i Váhtjer/Gällivare

  I dag, torsdag, åpnet den 22. samekonferansen i Váhtjer/Gällivare. Samekonferansen avholdes hvert fjerde år og det er samerådet som er ansvarlig for forberedelse og gjennomføring av konferansen.

  Konferansen holdes til og med søndag, og temaet for konferansen er "EMPOWERING SÁPMI", eller «styrking av Sápmi» på norsk.

  Åpning av Samekonferanse 2022 Gällivare
  Foto: Nelly Anna Karolina Engström / NRK
 • Nisu ii roasmmohuvvon bargolihkohisvuođas

  Váile 40 jahkásaš nisu Deanus guhte sáddejuvvui odne duorastaga ambulánsahelikopterin Girkonjárgga buohccevissui, ii leat roasmmohuvvan, čállá Finnmárkku buohcceviessu Twitteris. Sii doalahit nissona buohcceviesus áicamii. Boles dieđihii lihkuhisvuođa birra sullii dii.12. Lossa návetrusttet lei gahččan nissona ala ja son sáddejuvvui buohccevissui.

 • Sihkkelgilvu álggii odne

  Arctic Race of Norway sihkkelastingilvu álggii odne Måeffies Nordlánddas. Gilvu bistá njeallje beaivve, sotnabeaivve jovdet mollii Troandimii. Oassálastit sihkkelastet njeallje etáhpa, ja dán jagi lea vuosttaš geardde go okta etáhpa lea biddjon Trøndelágii.

  Syklister på start til Arctic Race i Mo i Rana.
  Foto: Martin Steinholt / NRK