Hopp til innhold

Tårevåt Helga Pedersen trekker seg som presidentkandidat

Hun hadde advart Arbeiderpartiet på Sametinget om å ikke ta over makten i denne perioden, og kan derfor ikke fortsette sitt kandidatur.

Helga Pedersen

TREKKER SEG: Helga Pedersen sier hun ikke kan forsvare det Arbeiderpartiet har gjort på Sametinget, og trekker seg som Arbeiderpartiets presidentkandidat på Sametinget.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Det er avisa Nordlys, som først melder om at stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet (Ap), Helga Pedersen ikke lenger er aktuell som president for Sametinget.

Pedersen bekrefter dette overfor NRK.

– Nå har jeg meddelt vårt samepolitiske råd om at jeg trekker mitt kandidatur, sier hun til NRK.

APs maktoverdragelse er grunnen

Bakgrunnen for at hun trekker seg er situasjonen som har oppstått på Sametinget den siste uken.

Vibeke Larsen gjør seg klar til studiointervju sammen med programleder Anne Marie Hætta

NY PRESIDENT: Arbeiderpartiets Vibeke Larsen i første TV-intervju etter at hun ble sametingspresident.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Der sametingsgruppa vår har valgt å overta makta på tvers av mine råd. Jeg mener det er veldig feil av hensyn til Sametinget, å overta makta nå, er Pedersens klare melding.

På Sametinget ble det denne uken stilt mistillit mot Norske Samers Riksforbunds (NSR) Aili Keskitalo, som var Sametingets president frem til i går klokken 16.

Det var lederen for Aps sametingsgruppe Vibeke Larsen som ledet an i mistillitsforlaget. Bakgrunnen for dette var at opposisjonen ikke var fornøyd med budsjettforslaget til presidentens råd.

Og fredag morgen ble Vibeke Larsen Sametingets nye president.

Følelsesladet avgjørelse

Når Arbeiderpartiet sammen med sametingspartiene Árja og Høyre valgte å ta over makten på Sametinget, mener Helga Pedersen det gir et dårlig inntrykk.

Aili Keskitalo på presidentplassen i Sametingets plenumssal

BLE KASTET: Norske Samers Riksforbunds Aili Keskitalo, ble kastet som president av APs Larsens allianse.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Det har skapt et inntrykk av at posisjoner står foran politikk. Jeg mener også det er feil strategisk av hensyn til Arbeiderpartiets muligheter til å vinne valget neste høst.

Beslutningen har ikke vært lett for henne.

– Jeg har advart kraftig i mot dette her, jeg har ikke blitt lyttet til. Dette kan jeg rett og slett ikke være med å forsvare, for meg er det her en veldig tung beslutning ... unnskyld ... men jeg må også kunne se meg selv i speilet og forsvare det jeg er med på, sier en tydelig beveget Helga Pedersen.

Helga P trekker seg

En svært trist Helga Pedersen sier at hun ikke kan forsvare det som partiet hennes har gjort på Sametinget.

Korte nyheter

 • – Regjeringens kraftpakke gir en Klondyke-stemning

  Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) reagerer på det høye antallet innmeldte vindindustriprosjekter.

  – Regjeringen har gjennom vedtaket om å elektrifisere Melkøya og sin Kraftpakke skapt en febrilsk Klondyke-stemning hos mange, advarer Muotka.

  Hun syns det er stort behov for å vurdere realismen i at det er så mange nye prosjekter som meldes inn.

  – Samiske rettighetshavere, både reindrifta, fastboende, andre beitenæringer, utmarksutøvere og sjøsamer blir sterkt påvirket av alle disse prosessene som nå må gjennomføres og dette er både sterkt konfliktskapende og meget ressurskrevende, påpeker Muotka.

  Loga sámegillii

  Sametingspresident Silje Karine Muotka under overrekkelse av sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • – Ráđđehusa fápmopáhkka dagaha Klondyke-vuoiŋŋa

  Sámedikki presideanta Silje Karine Muotka (NSR) atná unohassan go leat dieđihuvvon nu olu bieggaindustriijaprošeavttat.

  – Ráđđehus lea Muolkkuid elektrifiserenmearrádusa ja fápmopáhkaset bokte dagahan ahte máŋgasii lea šaddan hirbmat Klondyke-vuoigŋa, cuiggoda Muotka.

  Muotka mielas lea dárbu árvvoštallat realismma das go leat nu ollu ođđa prošeavttat mat dieđihuvvojit.

  – Sámi vuoigatvuođalaččaide, sihke boazodollui, dáloniidda, eará guohtonealáhusaide, meahcásteaddjiide ja mearrasámiide čuhcet hui garrasit buot dát proseassat mat dál fertejit čađahuvvot. Dat dagahit garra dáistalemiid ja leat hui ressursagáibideaddjit, váruha Muotka.

  Les på norsk

  Silje Karine Muotka
  Foto: Emma-Marie B. Whittaker / NRK
 • Ollugat háliidit bargagoahttit bieggafámuin Finnmárkkus- elfápmoneahtta gáržžida doaimmaid

  Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhtta, NVE lea ožžon dieđu 21 ođđa bieggafápmoprošeavttas, muhto elfápmooktavuohta Finnmárkkus lea beare unni ja nu ii sáhte NVE dohkkehit buot prošeavttaid.

  Ovdal geassemánu galgga NVE geargan geahččat prošeaktaárvalusaid, de mearridit makkár prošeavttaiguin galget viidásabbot bargat.

  Norgga čázádat- ja energiijadirektoráhtta háliida prošeavttaid maid báikkálaččat dohkkehit ja nu unnán riidu badjeealáhusain go vejolaš.

  – Jos gielddat eai dohkket ja dáhtu prošeavttaid de eat bargagoađe konsešuvnnaiguin, lohká NVE ossodatdirektevra Inga Katrine Johansen Norberg.

  NVE maid gáibida dokumentašuvnna sis geat ohcet bieggafápmoprošeavttain álgit, ahte bádjeealáhusain leat gulahallan dahje váldán mielde ságastallamii doaimmaid hárrái.

  – Dát lea diehttu sidjiide geain lea dáhttu bieggafápmoprošeavttain álggahit ahte badjeealáhusain gulahallet jo álggu rájes, čilge Norberg, nu lea ge sis dáhttu gávnnahit makkár prošeavttain lea unnimusat váikkuhusat earáide ja varra nu gávdnat daid buoremus prošeavttaid maid.

  Almmuhan prošeavttaid

  Duorastaga de almmuha NVE makkár prošeavttat sidjiide lea almmuhuvvon, go dát lea oassi plánas čuovvulit ráđđehusa áigumuš Finnmárkkus nannet elfápmo- ja industriijaovdánahttima.

  Ovdal cuoŋománu 22. beaivve galge vejolaš huksejeaddjit dieđihan sin prošeavttaid. Nu leat 21 ođđa dieđáhusa bieggafápmohuksemiid birra boahtá, okta diehtu čáhcefámu viiddideames Álttás ja dasa lassin njeallja bieggafápmoášši maid jo leat gieđahallamin. Nu leat oktiibuot 26 ášši maid NVE galgga geahččat.

  Oktiibuot de lea dáid prošeavttain dárbu olu elrávdnjái, árvvoštallet 10.800 megawatt dahje 10,8 TW geavahit dáid prošeavttain

  – Jos galgga veaháš čilget man olu dát lea de sáhttá álkit čilget ahte olles Finnmárkkus lea dál bidjon elrávdnji 244 megawatt ovddas, čilge NVE koordináhtor Anette Sandvand-Dahlene.

  Badjeealáhusas ballet olu barggu šaddat visot dáid ođđa bieggafápmoohcamiin. Badjealmmái Magne Ballovara lohká muhtin orohagain šaddat olu bargu go leat olu ohcamat seamma guovlluide.

  Vindkraftanlegg ved Kjøllefjord i Lebesby kommune
  Foto: Allan Klo / NRK