Hopp til innhold

Meningsmåling: Feil av Arbeiderpartiet å ta makta på Sametinget

I en meningsmåling svarer 6 av 10 at det var feil av Arbeiderpartiet, Árja og Høyre å ta sametingsmakta. – Medias skyld, parerer Aps parlamentariske leder.

Vibeke Larsen og Aili Keskitalo

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo (NSR, til venstre) er satt på sidelinja da Arbeiderpartiet tok makta og utnevnte Vibeke Larsen (Ap) som ny president.

Foto: Máret Eli Buljo

Det var en meget dramatisk uke på Sametinget og på sosiale medier da Arbeiderpartiet tok makta fra Norske Samers Riksforbund (NSR) i desember.

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo og resten av sametingsrådet ble kastet av Arbeiderpartiet og flere samarbeidspartier med den nyvalgte presidenten Vibeke Larsen i spissen.

En meningsmåling gjort av Sentio Research Norge AS, viser at velgerne mener det var feil av det nye flertallet på Sametinget å ta makten i desember.

Parlamentarisk leder for Arbeiderpartiet på Sametinget, Per Mathis Oskal, er ikke overrasket over resultatet.

– Nei, for i høst var det mye bruk av ord som «kupp», i både media og på folkemunne, sier Oskal.

Arbeiderpartiets sametingsrepresentant Per Mathis Oskal

FORUNDRET: Arbeiderpartiets parlamentariske leder på Sametinget, Per Mathis Oskal, forundrer seg over at ord som «kupp» er brukt i forbindelse med maktoverdragelsen på Sametinget.

Foto: Åse Pulk/NRK

Ap, Árja og Høyre dannet nytt sametingsråd (tilsvarer regjeringen) på Sametinget i desember i fjor, etter at det ble stilt mistillit mot NSR-rådet, som hadde ledet Sametinget de siste tre årene. Og Vibeke Larsen tok over som sametingspresident.

Oskal mener at medias fremstilling av det som skjedde ga et galt bilde av situasjonen på Sametinget.

– Det som skjedde var vanlige parlamentariske prosesser. Jeg har ikke tidligere hørt at det kalles for kupp dersom du har mindretall i et parlament, kommunestyre, eller storting.

Kun 2 av 10 mener maktskiftet var på sin plass

I meningsmålingen har hele 59 prosent svart at de mener det var feil av partiene Ap, Árja og Høyre å ta rådsmakten på Sametinget.

Fordelingen i meningsmålingen

Var det rett av AP å overta makten i Sametinget?

Ja

18 prosent

Nei

59 prosent

Vet ikke

23 prosent

Meningsmålingen er gjort av Sentio Research Norge AS, på oppdrag fra NRK Sápmi. Fullstendig spørsmål: «Sametingets flertall hadde mistillit til det sittende sametingsrådet til NSR med Aili Keskitalo som president. Nå har Ap, Arja og Høyre overtatt styringen av Sametinget med Vibeke Larsen som president. Var det rett av Ap å overta makten i Sametinget?»

– Jeg forundrer meg over at politikere på Sametinget og samisk media syntes det var så rart med mistillit, for det er jo en vanlig prosess i samfunnet, sier Per Mathis Oskal.

Etter at det Arbeiderparti-ledete rådet kom på plass, så trakk Helga Pedersen sitt presidentkandidatur, og sa med tungt hjerte at hun ikke kunne stå for prosessen som partiet hennes hadde gjort på Sametinget.

Hun ønsker ikke å kommentere meningsmålingen overfor NRK.

– Ikke forklart godt nok

Presidentkandidat for NSR, Aili Keskitalo, er heller ikke overrasket over målingen.

Aili Keskitalo

SOM FORVENTET: NSRs presidentkandidat hadde forventet at resultatet i en eventuell meningsmåling ville bli som den ble.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Det er nemlig det folk sier til meg når jeg treffer dem. De fleste jeg snakker med er forundret over det som skjedde på Sametinget, og de har ikke klart å forstå hvorfor det var nødvendig å gjøre det så kort tid før valget, sier hun.

Hun legger til at nåværende posisjon ikke har klart å forklare hvorfor de gjorde som de gjorde.

Men en av grunnene til at det oppstod mistillit var ifølge sametingsrepresentanter NRK har snakket med, vært at NSRs mindretallsråd ikke søkte samarbeid med andre partier.

– Dette stemmer ikke for vår del. Vi har selvfølgelig vært fullt klar over at vi var i mindretall, og har vært klar til å samarbeide både med budsjett, og i andre politiske saker, sier tidligere sametingspresident Aili Keskitalo.

Korte nyheter

 • Eanetlohku háliidivččii máttasámegiel nama Innlandet fylkkagildii

  Eanetlohku Innlandet fylkkagieldda fylkkalávdegotti politihkkáriin leat miehtemielas máttasámegiel nammii Sisdajve fylkkagieldda bálddalas namman.

  Dan čuvge Innlandet fylkkagieldda neahttasiiddustis.

  Ášši gieđahallo loahpalaččat fylkkadikki čoahkkimis dán mánu gaskkamuttos.

  Nammaárvalus lea sáddejuvvon gulaskuddamiidda geassemánus. Njeallje gulaskuddanevttohusa bohte:

  Innlandet – Sisdajve

  Innlandet fylke – Sisdajven fylhke

  Innlandet fylkeskommune – Sisdajven fylhketjïelte

  Innlandet fylkkagielddas ja Sámedikkis leat guokte ovttasbargosoahpamuša: váldosoahpamuš ja sierra soahpamuš kulturmuitogáhttemis.

  – Innlandet lea sámi fylka. Sámit leat min eamiálbmot. Sámedikki soahpamuša bokte lea fylkkagielda geatnegahtton ovddidit sámegiela, dadjá Mona Cicilie Stormoen (Bb).

  Les på norsk

  Produksjon av nye vegskilt for Innlandet fylke
 • Flertall for sørsamisk navn på Innlandet

  Flertallet av politikerne i fylkesutvalget i Innlandet fylkeskommune er positive til det sørsamiske navnet Sisdajve på Innlandet.

  Det opplyser Innlandet fylkeskommune på sin nettside.

  Saken skal endelig behandles i fylkestingsmøtet i midten av desember.

  Forslaget til navn ble sendt ut på høring i juni. Det kom inn fire høringsforslag, og alle støtter de framlagte forslagene, som er:

  Innlandet – Sisdajve

  Innlandet fylke – Sisdajven fylhke

  Innlandet fylkeskommune – Sisdajven fylhketjïelte

  Innlandet fylkeskommune og Sametinget har to samarbeidsavtaler: en overordnet avtale og en egen avtale om kulturminnevern.

  – Innlandet er et samisk fylke. Samene er urfolket vårt. Gjennom avtalen med Sametinget har fylkeskommunen forpliktet seg til å fremme samisk språk, sa Mona Cicilie Stormoen (Ap).

  Loga sámegillii

  Innlandet fylkeskommune
  Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK
 • Cuiggodit doaibmaplána veahkaváldima vuostá

  – Ii leat doarvái konkrehta, dadjá sihke opposišuvnna Vibeke Larsen (Nordkalottfolket) ja Ronny Wilhelmsen (Bargiid Bellodat).

  Bealli sámi nissoniin leat vásihan veahkaválddálašvuođa. Dat boahtá ovdan Saminor 2 dutkamis.

  Dál Sámediggi Norggas lea mearridan mo áigot eastadit veahkaválddálašvuođa boahtte guokte jagi.

  Otne mearriduvvoi makkár doaimmaid Sámediggi áigu dahkat ovddosguvlui ahte buoridit dili dáidda geat leat vásihan ja vásihit veahkaválddálašvuođa.

  Ráđđeláhttu Juhána Biera Biret Márjá čilge ná:

  – Das leat olles logi čuoggá, dan min doaibmaplánas. Dat sisttisdoallá visot diekkár movt galgá dustet iešguđet hástalusaid dan veahkaváldimis, dadjá son.

  Vaikko buot áirasat Sámedikkis leat ovtta oaivilis ahte veahkaválddálašvuođa ferte hehttet, de šattai gárra digáštallan go Sámediggi mearridii maid doaimmaid bidjala johtui.

  Opposišuvdnaáirasat Vibeke Larsen ja Ronny Wilhelmsen eaba lean duđavačča mearrádusain:

  – Mu mielas plánas ledje dievva ieščilgejeaddji áššit, ja unnán konkrehta doaimmat, dadjá Larsen (Nkf).

  – Min mielas ii lean doarvái konkrehta. Mat čužžot das eai sáhte mihttiduvvot, eai leat áigemearit goas diŋggat galget leat dáhkkon. Jus geahčat mo doaibmaplána galgá leat, de ii leat nie, dadjá Wilhelmsen NRK:ii.

  Eanetlogu bealis NSR áirras Maren Benedicte Nystad muitala ahte sii leat lasihan čuoggáid doaibmaplánii.

  – Mii leat earet eará bidjan olu fuomášumi dan easttadanbargui. Ahte ferte álgit árrat mánáid ja nuoraiguin. Mii leat maid bidjan fuomášumi ahte mii darbbašit eanet rabasvuođa, oainnat go dat sáhttá dan stigma, dan ášši birra, dahje daid tabuaid leat mielde eastadeamin vai soitát eambosat ožžot veahki, dadjá Nystad (NSR).

  Muhto Wilhelmsen oaivvilda ahte eanetlohku eai váldde vuhtii árvalusaid eará bellodagain.

  – In sáhte eará go šállošit go eai guldal opposišuvnna vai eanetlogu fitnet máŋga dehálaš áššiin sámi servodahkii. Nu go mun oainnán, de sii leat kompromissakeahtes eanetlogus eambo ja eambo áššiin maid dušše háliida vuojihit, dadjá Bargiidbellodaga joavkojođiheaddji.

  – Dat lea dieđusge nu ahte mii leat Sámediggeráđis ovttasráđi hálddahusain bargan dáinna plánain hui guhkká ja hui duođalaččat. Ja dat lea dieđus munnje hui ártet gullat de dan ahte dát plána ii leat buorre. Dieđusge olbmuin iešguđet oaivilat, vástida sámediggeráđđi Juhána Biera Biret Márjá.

  Ronny Wilhelmsen
  Foto: Jørn Østby / NRK