Ap tar makten – hun blir Sametingets nye president

Nå er det avgjort. Vibeke Larsen blir den mektigste samekvinnen i Norge, og NSRs Aili Keskitalo blir tvunget til å gå av.

Ansiktsbilde av Vibeke Larsen

NY PRESIDENT: Etter at flertallet til NSR falt – tyder alt på at et nytt råd ledet av Aps Vibeke Larsen overtar styringen.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Etter en dramatisk uke på Sametinget har det nå blitt «regjeringsskifte», der sametingspresident Aili Keskitalo ble kastet.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe sammen med partiene Høyre og Árja uttrykte stor misnøye med Norske Samers Riksforbund (NSR) som har styrt Sametinget de siste tre årene.

– Jeg gleder meg til å være med på å endre den politiske retningen på Sametinget, sier Vibeke Larsen (AP), som med all sannsynlighet velges som ny president på Sametinget.

Stilte mistillit mot presidenten

Hun la i dag fram nytt styringsdokument, Sametingets budsjett for 2017, sammen med partialliansen. Etter at NSR-sametingsrådets (Sametingets øverste styringsorgan journ.anm.) budsjett ble nedstemt, var det klart for Ap-budsjettet som fikk flertall.

Deretter stilte Larsen mistillit mot Aili Keskitalo og NSR. Hun begrunnet det med at også NSR stemte for Aps budsjett.

– NSR har stemt på alle de framlagte budsjettene, kan plenum støtte et råd som er så vinglete?

Mistillitsforslaget gikk igjennom, og Aili Keskitalo måtte tre av, og talte til sine medrepresentanter.

– Jeg avslutter med dette min rolle som sametingspresident, sier Aili Keskitalo til plenumssalen.

Aili Keskitalo på presidentplassen i Sametingets plenumssal

MÅ FORLATE STOLEN: NSRs sametingspresident, Aili Keskitalo, måtte etter denne ukas dramatikk på Sametinget konstatere at hun har mistet makten.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

Slik begrunner andre partiene mistilliten

  • NSR har ikke klart å skape et flertall for årets viktigste styringsdokument. De må ta konsekvensene av sitt dårlige lederskap, og selv forstå at de ikke lenger kan ha ansvar for å styre Sametinget, mener Vibeke Larsen, leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe.
  • NSR har rådet som et flertallsråd, til tross for at de sitter i mindretall, ifølge leder for Nordkalottfolket, Toril Bakken Kåven.
  • Laila Susanne Vars fra partiet Árja sier at NSR ikke har brydd seg om å søke støtte selv om de er i mindretall. – Vi har ingen tillit til NSRs Sametingsgråd, sier Vars.
  • Lars Filip Paulsen fra Høyre, sier at dette kommer som følge av en politisk frustrasjon over NSRs vinglete politikk. Derfor har vi gått sammen med Ap og Arja om å lage et nytt budsjett, sier Paulsen.

Det er Arbeiderpartiet på Sametinget som har forsøkt å samle flertall for sitt alternative budsjettforslag. Til tross for stor usikkerhet, så kunne det tyde på at sametingspolitikerne ville sørge for at AP ville få flertall for sitt forslag.

NSR-rådet med Aili Keskitalo i spissen, har stilt seg uforstående til mistilliten.

– Jeg forstår ikke hva denne dramatikken dreier seg om – og hva som har skjedd innad Arbeiderpartiet, sa hun da det ble kjent at opposisjonen mobiliserte krefter.