NSR og naturvernere mellomfornøyd med Regjeringsplattformen

Sametingets største parti og naturvernere ser mye bra i Hurdalsplattformen.

Støre og Vedum legger frem Hurdalsplattformen

REGJERINGSPARTNERE: Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) møtte pressen i dag. Der fortalte de om den nye regjeringens politikk.

Foto: Torstein Bøe / NTB

– Plattformen er så svak på samenes rettigheter. Høyesterettsdommen om vindkraft i Fosen har vist oss denne uken at det ikke nytter å ignorere at samene har rettigheter. Så dette saksfeltet kommer nok fort på regjeringens bord, sier NSR-leder Runar Myrnes Balto.

Runar Myrnes Balto

MELLOMFORNØYD: Runar Myrnes Balto (NSR).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Påtroppende sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) ser med optimisme på flere deler av Hurdalsplattformen.

Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)

HAR FORVENTNINGER: Påtroppende sametingspresident Silje Karine Muotka.

Foto: Hanne Wilhelms / NRK

– Vi er blant annet glade for at den nye regjeringen lover en revidering av reindriftsloven og økte bevilgninger til Sametinget. Dette er skrikende behov som vi har påpekt lenge, sier Muotka.

Myrnes Balto sier at hvis de gode løftene følges opp så kan dette bli bra.

– Lovnadene den nye regjeringen nå kommer med til det samiske samfunnet, må følges opp med skikkelige satsinger i statsbudsjettene. Vi jubler ikke før lovnadene er levert. Første test blir statsbudsjettet for neste år, sier NSR-lederen.

– Et steg i riktig retning

I regjeringsplattformen åpner Ap og Sp for bruk av sjødeponi fra gruver.

Natur og Ungdom mener likevel at plattformen er et steg i riktig retning for å redde Repparfjord og Førdefjorden.

Der har gruveprosjektene allerede fått tillatelse til sjødeponi.

Therese Hugstmyr Woie

DELVIS FORNØYD: Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.  

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Grunnen for Natur og Ungdoms optimisme er blant annet punktet «Redusere avfallet fra gruver gjennom strengere krav til ressursutnyttelse og tilbakefylling».

– Dette er et kjempeviktig punkt. Vi og AUF har jobbet lenge med denne saken. Når den nye regjeringen har mål om å redusere avfallet fra gruver, forventer vi at det må innebære en ny behandling av tillatelsene. Der har det ikke blitt stilt krav om å utnytte overskuddsmassene. Å dumpe alt gruveavfallet i en fjord er vel det motsatte av høy ressursutnyttelse, sier Therese Hugstmyr Woie, leder i Natur og Ungdom.

Urfolk

Den nye regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet har skrevet et dokument, der grunnlaget for politikken deres beskrives.

Den såkalte Hurdalsplattformen er på 83 sider. Et eget punkt beskriver regjeringens urfolkspolitikk:

Staten Norge er etablert på territoriet til to folk: nordmenn og samer. Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter.

Regjeringen vil sikre gode rammevilkår for samiske språk, kultur, næringsliv og samfunnsliv.

Norsk og samisk språk og de nasjonale minoritetsspråkene kvensk, romanes og romani som Norge har ansvar for, utgjør rammen for kulturuttrykk i det norske samfunnet.

Sametinget, Sámediggi

Regjeringen vil ha et sterkt folkevalgt organ for samene.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Et sterkt folkevalgt organ i Sametinget er viktig for den demokratiske posisjonen til urfolk nasjonalt og for å løfte spørsmål som berører urfolk, i internasjonale fora.

Sametinget må tilføres tilstrekkelige ressurser for å ivareta denne rollen. Kommunene har en avgjørende rolle i å utvikle de samiske samfunnene.

Regjeringen vil:

 • Gjennomføre et krafttak for samiske språk og et nasjonalt samisk kulturløft.
 • Bidra til å utdanne flere samisktalende lærere, førskolelærere og helsearbeidere og sikre nok samiske læremidler av tilfredsstillende kvalitet.
 • Øke antallet samiske barnehageplasser.
 • Jobbe for å styrke barnehustilbud for samiske barn.
 • Føre en aktiv språkpolitikk som gjør at norsk eller samisk forblir det foretrukne språket i alle deler av norsk samfunnsliv.
 • Sikre at arbeidet med kvensk språk og kultur har gode rammevilkår.
 • Forbedre etablerte refusjonsordninger og etablere nye ordninger til kommunene for å styrke samisk språkopplæring og øke antall språkbærere.
 • Sikre at de eksisterende rettighetene til fiske i sjøsamiske områder er reelle.

Korte nyheter

 • Muotka velges offisielt

  Det niende Sameting ble i kveld kl. 17 offiesielt konstituert. Torsdag morgen skal møtelederskapet velges. Deretter velges Silje Karine Muotka (NSR) offisielt som Sametingets president og sametingsrådet presenterer sin politiske erklæring. Det skal også velges representanter til Samisk parlamentarisk råd.

  Loga sámegillii

  Silje Karine Muotka (Norske Samers Riksforbund)
  Foto: Hanne Wilhelms / NRK
 • Tørfoss galgá dárkkistit Sámedikki

  Ovddádusbellodaga Arthur Tørfoss válljejuvvo duorastaga Sámedikki dárkkistanlávdegotti jođiheaddjin, čállá Ságat (máksu gáibiduvvo). Lávdegotti bargu lea dárkkistit olles Sámedikki doaimmaid.

  Arthur Tørfoss
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Wilhelmsen rahpá sámi giellavahku

  Sátnejođiheaddji Gunnar Wilhelmsen (Bb) rahpá sotnabeaivve almmolaččat Sámi giellavahku Romssas. Maiddái sámediggepresideanta Silje Karine Muotka, SlinCraze ja komihkkár Ánte Siri servet doaluide. Sámi giellavahkku áigumuš lea buoridit sámegielaid árvvu ja buoridit máhtu sámi giela ja kultuvrra birra olles servodagas. Giellavahkku lágiduvvo miehtá Sámi golggotmánu 25. - 31. beaivve.

  Gunnar Wilhelmsen, ordfører i Tromsø
  Foto: Dan Henrik Klausen / NRK