– Vil høre om samiske utfordringer

Likestillings- og diskrimineringsombudet besøker i kveld Karasjok for å høre om hvordan samer opplever å bli møtt i helsevesenet.

Sunniva Ørstavik

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik vil høre om de samiske utfordringene i helsevesenet.

Foto: Kyrre Lien / Scanpix

– Vi vet at mange diskrimineres i møte med offentlige tjenester. De får ikke den hjelpen de skal ha for tjenestene er ikke likeverdige, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik til NRK Sápmi.

Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge har den siste tiden reist landet for å høre historiene om hvordan man i landet opplever å bli møtt i det kommunale helsevesenet. Både organisasjoner og enkeltmennesker har fortalt om konkrete utfordringer og gode erfaringer, og i kveld er ombudet i Karasjok.

Samiske utfordringer

Ørstavik ser fram til å diskutere og høre om hvordan den samiske befolkningen opplever offentlige helsetjenester. En av de store utfordringene i møte med offentlige tjenester er språksituasjonen.

– Vi vet at når det gjelder å snakke om helsa vår og andre viktige ting, så er det viktig at vi kan gjøre det på det språket som ligger oss nærmest. Det er absolutt en utfordring når det gjelder samer og andre etniske minoriteter, sier Ørstavik.

NRK Sápmi har de siste årene skrevet om blant annet samiske tolketjenester.

Samiske slagpasienter har også opplevd hvordan de må kommunisere via kroppspråk da pasientene plutselig mister taleevnen og de norske språkkunnskapene forsvinner.

Også samiske gatenavn har skapt store problemer for AMK-sentralen .

Misfornøyde med helsetjenester

Forskning viser at samiske pasienter ikke er like tilfreds med de offentlige helse- og sosialtjenestene som befolkningen forøvrig. Mangelen på forståelse for samisk kultur og mulighet til bruke samisk i kontakt med helse og sosialtjenesten oppgis som en årsak.

Så mange som en tredjedel av samisktalende pasienter opplever misnøye med kommunale helsetjenester.
Det er et stort varsko til politikerne.

– Det viktigste vi kan gjøre er å sette dette på dagsorden og si at dette er et problem. Det bør være en tankevekker for både tjenesteyter og politikerne som skal legge forutsetningene for at alle skal ha gode og likeverdige tjenester, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Vil overrekke krav til politikerne

I kveld fra klokken 18.00 inviterer ombudet til en såkalt idedugnad på Sametinget. Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Hensikten med møtet er å samle inn historier som så skal overrekkes sentrale stortingspolitikere i neste uke. Temaet er likeverdige helsetjenester og diskriminering i tjenestene.

– Jeg vil overrekke noen konkrete krav som er summen av de fortellingene som vi har fått rundt omkring i landet. Noen av kravene går på språk som for eksempel tolketjeneste og andre typer tilrettelegging som det ikke står så bra til med i landet, sier Sunniva Ørstavik.