Hopp til innhold

- Dramatisk at folk ikke forstår leger og helsepersonell

Helseministeren blir berørt når han hører om folk som ikke klarer å kommunisere med helsepersonell.

Bjarne Håkon Hanssen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Det er dramatisk og alvorlig. Jeg tror at folk ikke tar inn over seg at det faktisk bor folk i Norge som er så dårlig i norsk at man er avhengig av å få vital informasjon på sitt eget språk, sier helseminister Bjarne Håkon Hanssen til NRK.

Nils R. Utsi

Nils R. Utsi.

Foto: Privat

Han innrømmer at helsetjenesten er dårlig på nettopp dette feltet.

Nils R. Utsi (76) fra Karasjok er en av mange eldre samer som har vært ved en helseinstitusjon, og ikke skjønt hva legene har snakket om.

- Jeg har i det lengste prøvd å skjule min store svakhet. De fleste på min alder gjør det samme, fortalte Utsi til NRK.

Foruten lidelsene besto svakheten i at han ikke kunne snakke med legene fordi han ikke kunne norsk.

Utsi fryktet feilbehandling på grunn av kommunikasjonsvansker.

LES OGSÅ: - Dårlig tolketilbud til samer

Vil gjøre noe

Landets helseminister mener det er på høy tid å gjøre noe med slike problemer.

- Dette går inn i regjeringens viktigste perspektiv i samepolitikken, nemlig samers hverdagsliv. Når samer skal få tjenester fra helse- og omsorgssektoren, så er det viktig at de får dette av arbeidere som har samisk språk- og kulturforståelse.

Han har hørt om tilfeller hvor pasienter ikke klarer å kommunisere med leger og annet helsepersonell.

- Derfor må vi særlig jobbe med dette på sykehusene, men også i pleie og omsorgstjenesten, sier Hanssen.

LES OGSÅ: - Rene dyrlegehjelpa til samiske pasienter

Flere skal utdannes

Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo reagerte kraftig da hun hørte om Nils R. Utsi og andre samers utfordringer i helsevesenet.

- Politikere er både blinde og døve for den utrygghet og de uverdige opplevelsene samer opplever, sa hun for to år siden.

I Aps program for perioden 2009-2013 heter det blant annet at det skal utdannes flere samiske helse- og sosialarbeidere.

Helga Pedersen

Ap-nestleder Helga Pedersen varsler ny helsereform.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

På landsmøtet i Arbeiderpartiet varslet både Hanssen, statsminister Jens Stoltenberg og nestleder Helga Pedersen en ny helsereform.

Bjarne Håkon Hanssen er en av statsrådene som kjenner samiske forhold best. Han var sameminister før Dag Terje Andersen overtok denne posten i Stoltenberg II-regjeringen.

- Absolutt, svarer han på spørsmålet om det går inn på ham når han hører om samer som ikke forstår hva legen sier.

LES OGSÅ: Samene utelatt i arbeidet med ny helsereform

Helseministeren sier det vil følge med penger til denne satsingen.

- Vi må ha fokus på bevilgningsnivået, og vi får jo ingen ting til hvis det ikke følger med penger, sier Hanssen.

LES OGSÅ: – Helsepersonellet trenger tolk, ikke pasienten

Korte nyheter

 • Mistillit til klinikksjefen

  Mandag kom Samisk legeforening med en ren mistillitserklæring mot klinikksjef Teigmo på grunn av flere forhold, og også det faktum at klinikken er underlagt Finnmarkssykehuset, skriver Ságat (betaling kreves).

  – I de fire årene som er gått siden dette skjedde har Samisk legeforenings bekymring for utviklingen av klinikken økt. Stillinger står ubesatt med 21,3 prosent av budsjetterte stillinger. Denne prosentandelen er dobbelt så stor sammenlignet med andre klinikker i Helse Nords nedslagsfelt.

  Det sier leder i Samisk legeforening, Jonill Margrethe Fjellheim Knapp, til avisa.

  Et annet forhold legeforeningen er opptatt av er at svært mange fagfolk og medarbeidere har sluttet i løpet av denne fireårsperioden.

  Klinikksjef Amund Peder Teigmo er forelagt kritikken fra Samisk legeforening. Han peker kort på de nye stillingene som er opprettet. Ut over det henviser han til Finnmarkssykehusets kommunikasjonssjef, Eirik Palm.

  Fredag kom nyheten om at Sámi klinihkka i Karasjok får fire nye stillinger.

  Jonill Margrethe Fjellheim Knapp
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Ruvkeášši háddje gili

  Les på norsk:

  Raarvihkes, Trøndelágas doivot ollugat ahte ođđa ruvkefitnodat gádju gili. Dán jagi álggus ledje doppe 423 ássi, ja ruvke sáhttá buktit 20 jahkái čuođi, beannot čuođi bargosaji.

  Earát gis ballet váikkuhusain maid ruvkedoaibma sáhttá buktit.

  – Dát ášši lea dagahan ahte servodat lea háddjanan. Dát dilli čuohcá olbmuide ja sávan ahte oažžut vástádusa jođánit, dadjá sátnejođiheaddji Kennet Tømmermo Reitan.

  Ollugat vurdet vástádusa ja sávvet mearrádusa boahtit fargga. Muhto Gielda- ja guovlodepartemeanta lea geažuhan ahte ádjánit jahkebeale ja soitet maid mannat 18 mánuge.

  Sámedikki vuostecealkámuš

  Báikkálaččat leat politihkkárat dohkkehan ruvkedoaimma regulerenplána, muhto Sámediggi ja boazosámit leat vuosttaldan. Oaivvildit ahte ođđa ruvkedoaimma váikkuhusat eai leat doarvái bures čielggaduvvon.

  Danin sii leat ákkastallan ruvkeplánaid vuostá. Sámediggi oaivvilda ahte gielda galggašii háhkat eanet dieđuid áššis, ja ahte boazodoallu galggašii leat mielde nugo lágas čuožžu.

  – Mu mielas livččii galgan gielda bargat vuđoleappot ovdalgo regulerenplána ovddiduvvui. Danne lea buorre go Gielda- ja guovlodepartemeanta geavaha buori áiggi meannudit ášši, dadjá sámediggeráđđi Maja Kristine Jåma Norgga Sámiid Riikkasearvvis NRK:i.

  Eai soabadan

  Soabadeapmi Raavrhvijhke gieldda ja Sámedikki gaskka ii lihkostuvvan dán dálvvi. Trøndelágas stáhtadoaimmaheaddji Frank Jenssen hilggui Sámedikki vuostecealkámušaid.

  Danne lea Gielda- ja guovlodepartemeanta mii loahpalaččat mearrida áššis.

  Joma gruver
  Foto: Arne Hanssen
 • Stenger gruve grunnet sprengt kapasitet på Ofotbanen

  Gruveselskapet LKAB stenger ei gruve i Nord-Sverige på grunn av kapasitetsproblemer på Ofotbanen/Malmbanan.

  Det skriver nettstedet metalsupply.no.

  Totalt skal rundt 60 stillinger hos underentreprenørfirmaer forsvinne som følge av stansen.

  Det er gruven i Konsuln som stenges.

  – Selv om produktsjonen har vært lønnsom så har det vært med større kostnader enn i normal virksomhet. Å tvinges til stenge ned den lønnsomme gruvevirksomheten er bitter, sier områdesjef Magnus Backe ifølge metal-supply.se.

  Jernbanestrekningen mellom Kiruna og Narvik vært preget av togavsporinger og stengninger over lengre perioder sist vinter.

  LKAB Kiruna
  Foto: Fredric Alm / Fredric Alm / LKAB