Hopp til innhold

- Dramatisk at folk ikke forstår leger og helsepersonell

Helseministeren blir berørt når han hører om folk som ikke klarer å kommunisere med helsepersonell.

Bjarne Håkon Hanssen
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

- Det er dramatisk og alvorlig. Jeg tror at folk ikke tar inn over seg at det faktisk bor folk i Norge som er så dårlig i norsk at man er avhengig av å få vital informasjon på sitt eget språk, sier helseminister Bjarne Håkon Hanssen til NRK.

Nils R. Utsi

Nils R. Utsi.

Foto: Privat

Han innrømmer at helsetjenesten er dårlig på nettopp dette feltet.

Nils R. Utsi (76) fra Karasjok er en av mange eldre samer som har vært ved en helseinstitusjon, og ikke skjønt hva legene har snakket om.

- Jeg har i det lengste prøvd å skjule min store svakhet. De fleste på min alder gjør det samme, fortalte Utsi til NRK.

Foruten lidelsene besto svakheten i at han ikke kunne snakke med legene fordi han ikke kunne norsk.

Utsi fryktet feilbehandling på grunn av kommunikasjonsvansker.

LES OGSÅ: - Dårlig tolketilbud til samer

Vil gjøre noe

Landets helseminister mener det er på høy tid å gjøre noe med slike problemer.

- Dette går inn i regjeringens viktigste perspektiv i samepolitikken, nemlig samers hverdagsliv. Når samer skal få tjenester fra helse- og omsorgssektoren, så er det viktig at de får dette av arbeidere som har samisk språk- og kulturforståelse.

Han har hørt om tilfeller hvor pasienter ikke klarer å kommunisere med leger og annet helsepersonell.

- Derfor må vi særlig jobbe med dette på sykehusene, men også i pleie og omsorgstjenesten, sier Hanssen.

LES OGSÅ: - Rene dyrlegehjelpa til samiske pasienter

Flere skal utdannes

Leder i Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo reagerte kraftig da hun hørte om Nils R. Utsi og andre samers utfordringer i helsevesenet.

- Politikere er både blinde og døve for den utrygghet og de uverdige opplevelsene samer opplever, sa hun for to år siden.

I Aps program for perioden 2009-2013 heter det blant annet at det skal utdannes flere samiske helse- og sosialarbeidere.

Helga Pedersen

Ap-nestleder Helga Pedersen varsler ny helsereform.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

På landsmøtet i Arbeiderpartiet varslet både Hanssen, statsminister Jens Stoltenberg og nestleder Helga Pedersen en ny helsereform.

Bjarne Håkon Hanssen er en av statsrådene som kjenner samiske forhold best. Han var sameminister før Dag Terje Andersen overtok denne posten i Stoltenberg II-regjeringen.

- Absolutt, svarer han på spørsmålet om det går inn på ham når han hører om samer som ikke forstår hva legen sier.

LES OGSÅ: Samene utelatt i arbeidet med ny helsereform

Helseministeren sier det vil følge med penger til denne satsingen.

- Vi må ha fokus på bevilgningsnivået, og vi får jo ingen ting til hvis det ikke følger med penger, sier Hanssen.

LES OGSÅ: – Helsepersonellet trenger tolk, ikke pasienten

Korte nyheter

 • Heaittihit davvisámegiel gáiddusoahpahusa

  Máttasámi máhttoguovddáš Aarbortes Nordlánddas heaitá addimis gáiddusoahppu davvisámegielagiidda.

  Máhttoguovddáš lea stáhtalaš, ja Oahpahusdirektoráhtta lea mearridan baicce bidjat eambbo deattu mátta- ja julevsámegiela oahpahussii, nu mo guovddáža bargogohččun lea, ja lea leamaš dan rájes go ásahuvvui 2017:is, dadjá Oahppodirektoráhtta ossodathoavda Hilde Austad.

  Dán leat váhnemat lossadit váldán, gulat Veaigesáddagis.

  Hilde Austad
  Foto: HANS VOLD HUSUM
 • Ruovttuguovlu divrras sámenieiddaide

  Báikkálaš historjá, bearaš ja ruovttuguovlu lea dehálaš sámeguovllu nieiddaide. Nu čájeha váras dutkamuš, man filosofiijamagisttar Helena Ristaniemi lea dáhkan. 12 nieidda Suoma sámeguovlluin serve dutkamuššii. Dutkamuš dárkkistuvvui Oulu universitehtas bearjadaga. Dan dieđiha Yle Sápmi.

  Ristaniemi dadjá ahte ruovttuguovlu lea divrras nieiddaide, ja sii dovdet bures guovllu historjjá. Sámenieiddat smihttetge, go válljejit oahppu, ahte beasašit ruovttuguovllustis eallit boahtteáiggis.

 • Kárášjoga eatnamiid diggeášši loahpahuvvon

  Meahcceduopmostuolu diggeášši Kárášjoga eatnamiid hárrái lea loahpahuvvon. Golbma vahkku leat lágastallan.

  15.000 siiddu áššebáhpárat leat ovddiduvvon Meahcceduopmostullui ja olu vihtanat leat leamaš čilgemin dan golmma beali ovddas, geat leat ođđajagimánu ovccát beaivve rájes lágastallan.

  Justa goas Meahcceduopmostuollu buktá iežas cealkámuša dán diggeáššis ii leat vel sihkar, muhto dat ii šatta gal ovdal beassážiid, dadje dikkis go loahpahedje diggeášši.

  Finnmárkokommišuvnna eanetlohku almmuhii 2019;is ahte Kárášjohka gullá báikkálaš olbmuide ja dasa eai lean Finnmárkkuopmodat (FeFo) ovtta oaivilis. Nu manai ge ášši Meahcceduopmostullui gos dál leat golbma vahkku lágastallan.

  Les saken på norsk.