– Klag på sykehus uten tolk

Pasienter og pårørende må klage på sykehus som ikke har samisk tolk, mener Aps gruppeleder på Sametinget.

Willy Ørnebakk og Hilde Nyvoll
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Helseforetakene er pålagt å ivareta samiske pasienters behov. Det framgår av bevilgningene fra staten, sier Willy Ørnebakk.

I debatten på Sametinget i dag var det mange som tok opp nyhetsreportasjene NRK Sámi Radio har laget om eldre samer som er til behandling ved ulike helseinstitusjoner.

Aps gruppeleder mener sykehus som ikke kan tilby samisk tolketjeneste, bryter forutsetningene for drift og pleie. Fra Sametingets talerstol roste han media.

– Gjør ikke jobben sin

Ørnebakk viste til reportasjen om karasjokkvinnen Berit Kirsten Hansen som var pasient ved Kirkenes sykehus.

Kirkenes sykehus IKKE BRUK

Kirkenes sykehus.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Her er det tale om en samiskspråklig slagpasient som ikke får tilbud på eget språk. Hun er henvist til å kommunisere på ”kroppsspråk” med ikke-samisk språklige pleiere. Sykehuset bryter forutsetningene for drift og pleie. Dette må styrene i helseforetakene følge opp, ellers gjør de ikke jobben sin. Her er det jo et klart misforhold mellom satsinga på samisk språk fra Regjeringa og den praksis som sykehusene og helseforetakene utøver, sier Ørnebakk.

LES OGSÅ: – Mulig å kommunisere uten ord

Også NSRs gruppeleder Aili Keskitalo tok opp denne saken tidligere i dag.

– Vi har veldig langt igjen å gå for å oppnå likeverdige helsetjenester for samiske pasienter, sa Keskitalo.