Hopp til innhold

– Klag på sykehus uten tolk

Pasienter og pårørende må klage på sykehus som ikke har samisk tolk, mener Aps gruppeleder på Sametinget.

Willy Ørnebakk og Hilde Nyvoll
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Helseforetakene er pålagt å ivareta samiske pasienters behov. Det framgår av bevilgningene fra staten, sier Willy Ørnebakk.

I debatten på Sametinget i dag var det mange som tok opp nyhetsreportasjene NRK Sámi Radio har laget om eldre samer som er til behandling ved ulike helseinstitusjoner.

Aps gruppeleder mener sykehus som ikke kan tilby samisk tolketjeneste, bryter forutsetningene for drift og pleie. Fra Sametingets talerstol roste han media.

– Gjør ikke jobben sin

Ørnebakk viste til reportasjen om karasjokkvinnen Berit Kirsten Hansen som var pasient ved Kirkenes sykehus.

Kirkenes sykehus IKKE BRUK

Kirkenes sykehus.

Foto: Knut-Sverre Horn

– Her er det tale om en samiskspråklig slagpasient som ikke får tilbud på eget språk. Hun er henvist til å kommunisere på ”kroppsspråk” med ikke-samisk språklige pleiere. Sykehuset bryter forutsetningene for drift og pleie. Dette må styrene i helseforetakene følge opp, ellers gjør de ikke jobben sin. Her er det jo et klart misforhold mellom satsinga på samisk språk fra Regjeringa og den praksis som sykehusene og helseforetakene utøver, sier Ørnebakk.

LES OGSÅ: – Mulig å kommunisere uten ord

Også NSRs gruppeleder Aili Keskitalo tok opp denne saken tidligere i dag.

– Vi har veldig langt igjen å gå for å oppnå likeverdige helsetjenester for samiske pasienter, sa Keskitalo.

Korte nyheter

 • Jan-Helge Balto (70) vant norgesmesterskapet i NM Maraton

  Jan-Helge Balto (70) kunne denne helgen kalle seg norgesmester, etter at han vant maratonløpet i sin klasse.

  – Det gikk jo veldig bra selv om det var litt tung mot slutten, forteller en fornøyd Balto til NRK.

  Balto, som representerte Sirma IL, vant i klassen 70 til 74 år, og forteller at dette ikke var første NM-seieren.

  – Dette er femte gang jeg vinner et NM Maraton i min klasse, så det er jo veldig gøy, sier Balto.

  NM Maraton ble i år arrangert i Knarvik, utenfor Bergen.

  Jan-Helge Balto under NM Maraton 2024
  Foto: Privat
 • Stuorra eamiálbmot luossadeaivvadeapmi čakčat

  Sámediggi Norggas ja Sámiráđđi lágideaba «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» čakčat Kárášjogas.

  Deaivvadeapmái čoahkkanit davveguovlluid luossaálbmogat juohkkin dihte máhtu, vásáhusaid ja digaštallat eamiálbmot hálddašeami.

  – Luossabivdu lea giddejuvvon Deanučázadagas jo njealját geasi. Luossanálli lea garra deattu vuolde miehtá davviguovlluid. Mis lea dárbu dakkár deaivvadeapmái gos beassat juohkit dieđuid ja vásáhusaid eará eamiálbmogiiguin, dadjá sámediggepresideanta Silje Karine Muotka.

  – Ođđa guollešládja, ruoššaluossa, uhkida luossajogaid Sámis, ja orru ahte jogaid ekovuogádaga rievdama ii leat vejolaš bissehit. Dát deaivvadeapmi lea buorre liiban oahppat nubbi nuppis eamiálbmotluossahálddašeami ja -máhtu birra, ja maiddái mo mii buoremusat sáhttit ávkkástallat dáinna ođđa guollešlájain, dadjá Áslat Holmberg, Sámiráđi ságadoalli.

  «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» lágiduvvo čakčamánu 30. beaivvi rájes golggotmánu 2. beaivvi rádjai Kárášjogas Sámedikkis. Deaivvadeapmái bohtet 80 oasseváldi Sámis, Canadas, USAs ja Ruonáeatnamis.

  Dát deaivvadeapmi lea čuovvuleapmi vuosttaš International Gathering of Indigenous Salmon Peoples mii lágiduvvui Musqueam-álbmoga eatnamiin, Vancouveris Canadas 2022:s.

  Silje-Karine-Muotka-Sametinget-bak-seg
  Foto: Håkon Mudenia / NRK
 • Lakseurfolk møtes i Karasjok til høsten

  Sametinget i Norge og Samerådet arrangerer «2nd International Gathering of Indigenous Salmon Peoples» til høsten i Karasjok.

  Lakseurfolk vil møtes for å utveksle kunnskap, dele erfaringer og diskutere forvaltning av laks fra et urfolksperspektiv.

  – Laksefisket i Tanavassdraget er stengt den fjerde sommeren på rad. Laksebestanden er under hardt press rundt hele den nordlige halvkule. Vi trenger å møtes for å dele kunnskap og erfaringer med andre urfolk, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

  – Denne samlingen er en utmerket mulighet til å lære fra hverandre om urfolks lakseforvaltningstradisjoner og -kunnskap, men også hvordan nye arter kan benyttes som ressurser, legger Aslak Holmberg til, president i Samerådet.

  Arrangementet vil finne sted på på Sametinget i Karasjok 30. september–2. oktober, og rundt 80 deltakere fra Sápmi, Canada, USA og Grønland vil være representert.

  Samlingen er en oppfølging av den første« International Gathering of Indigenous Salmon Peoples», som ble holdt i Musqueam-folkets områder i Vancouver, Canada i 2022.

  Aslak Holmberg
  Foto: Piera Heaika Muotka