– Samer kan bli feilbehandlet

Samer som bor utenfor det samiske kjerneområdet kan få et dårligere helsetilbud, mener samisk fagkyndig i Helsedirektoratet.

Korridor på Ringerike Sykehuset

Blir du innlagt her på Ringerike sykehus, skal du behandles utenfor det samiske forvaltningsområdet.

Foto: Brennpunkt / NRK

Stortinget i Norge vedtok denne uken hvilken lovbeskyttelse pasientene skal ha i framtiden.

Ole Mathis Hetta

Ole Mattis Hetta.

Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Pasienter utenfor samisk forvaltningsområdet får et mindre bra tilbud, mener samisk fagkyndig i Helsedirektoratet.

Hvis kommuner utenfor det samiske forvaltningsområdet ikke har kompetanse, kan det gå utover samiske pasienters helse, hevder Ole Mattis Hetta.

– De får ikke riktig diagnose. De kan også få et dårligere helsetilbud, eller bli feilbehandlet.

Diskriminering

– Det er diskrimering. Politikerne bruker fine ord og gir lovnader om at det skal bli bedre. Men når det kommer til stykket, stemmer det ikke.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma.

Foto: Corinne Svala-Ibanez

– Jeg har definert det som A- og B-pasienter. Det blir forskjell på de som har rett til å bli hørt, og de som har rett til forpliktet samisk behandling, sier Ellinor Marita Jåma (Sørsamiske røyster) i Sametingsrådet.

Utilfreds

Forskning viser at samiske pasienter ikke er like tilfreds med helse- og sosialtjenesten som befolkningen forøvrig. Mangelen på forståelse for samisk kultur og mulighet til bruke samisk i kontakt med helse og sosialtjenesten oppgis som årsak, mener Jåma.

Fokuserer på forvaltningsområdet

Stortinget har behandlet forslag til Lov om folkehelse og lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, samt forslag til Nasjonal helse- og omsorgsplan.

I det samiske forvaltningsområdet er man forpliktet, ifølge den nye loven, å sørge for et eget pleietilbud til samiske pasienter. Men i andre områder, der det også bor samer, finnes ingen forpliktelser.

Alta kommune er en kommune med stor samisk befolkning og er ikke forpliktet til å tilrettelegge særskilt for samiske pasienter.