– Ap bryr seg ikke om deg, Olli

Aili Keskitalo gikk rett i strupen på sametingspresident Olli og Arbeiderpartiet. – Det virker ikke som om Ap hører på ham, sa hun.

Keskitalo og Olli på plenumsmøte
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSRs gruppeleder og presidentkandidat kritiserte Ap-sametingsrådet for manglende gjennomslag for flere saker. Dette skjedde i debatten etter presidentens fremleggelse av rådet beretening.

Spesielt trakk Keskitalo fram situasjonen for samiske pasienter. Hun viste til flere reportasjer som NRK har laget.

HØR: Debatt mellom Aili Keskitalo og Willy Ørnebakk

– Rystende eksempel

– Pasienten Berit Kirsten Hansen opplevelser fra Kirkenes sykehus er et rystende eksempel på manglende samhandling i helse-Norge, og et trist vitnesbyrd om at vi har veldig langt igjen å gå for å oppnå likeverdige helsetjenester for samiske pasienter, sa Keskitalo.

LES OGSÅ: – Mulig å kommunisere uten ord

Hun sa at det årlig settes det av milliarder til helsesektoren, men en forsvinnende liten del går til å bygge opp samisk kompetanse innenfor helsesektoren.

LES OGSÅ: – Direkte livsfarlig

Keskitalo mener dette er et eksempel på at den sosialdemokratiske politikken Olli påstår å føre på Sametinget er en helt annen enn den sosialdemokratiske politikken hans partifeller fører på sentralt hold.

– Selv om Olli får taletid på Aps landsmøte, så virker det ikke som om noen hører hva han sier. Hvordan kan sosialdemokratiet bli forstått så forskjellig innenfor samme parti, det er det sikkert mange som lurer på, sa Keskitalo.

– Sosialdemokratiet det beste for samene

Sametingspresident Egil Olli gikk opp på talerstolen, og forsvarte sitt parti og den politikken som føres både sentralt og på Sametinget.

– For oss samer er det viktig å ha tilbud som den sosialdemokratiske politikken skaper. Jeg står fast ved at dette er det beste også for det samiske samfunnet, svarte Olli.

LES OGSÅ: - Dramatisk at folk ikke forstår leger og helsepersonell

I forhold til samiske pasienters situasjon svarte visepresident Marianne Balto med at sametingsrådet har fått til en finansiering av tolketjenesten.

– Dessverre viser det seg at man ikke får til dette ved enkelte helseinstitusjoner. Dette er noe vi kommer til å følge opp. I alle fall har vi fått til noe som sametingsrådet som Keskitalo ledet, ikke fikk til, sa Balto.

Aps gruppeleder Willy Ørnebakk spurte Keskitalo om hvilken regjering hun ønsket seg ettersom hun hadde en så kritisk innstilling til den sittende rødgrønne regjeringen.