Hopp til innhold

– Ap bryr seg ikke om deg, Olli

Aili Keskitalo gikk rett i strupen på sametingspresident Olli og Arbeiderpartiet. – Det virker ikke som om Ap hører på ham, sa hun.

Keskitalo og Olli på plenumsmøte
Foto: Eilif Aslaksen / NRK

NSRs gruppeleder og presidentkandidat kritiserte Ap-sametingsrådet for manglende gjennomslag for flere saker. Dette skjedde i debatten etter presidentens fremleggelse av rådet beretening.

Spesielt trakk Keskitalo fram situasjonen for samiske pasienter. Hun viste til flere reportasjer som NRK har laget.

HØR: Debatt mellom Aili Keskitalo og Willy Ørnebakk

– Rystende eksempel

– Pasienten Berit Kirsten Hansen opplevelser fra Kirkenes sykehus er et rystende eksempel på manglende samhandling i helse-Norge, og et trist vitnesbyrd om at vi har veldig langt igjen å gå for å oppnå likeverdige helsetjenester for samiske pasienter, sa Keskitalo.

LES OGSÅ: – Mulig å kommunisere uten ord

Hun sa at det årlig settes det av milliarder til helsesektoren, men en forsvinnende liten del går til å bygge opp samisk kompetanse innenfor helsesektoren.

LES OGSÅ: – Direkte livsfarlig

Keskitalo mener dette er et eksempel på at den sosialdemokratiske politikken Olli påstår å føre på Sametinget er en helt annen enn den sosialdemokratiske politikken hans partifeller fører på sentralt hold.

– Selv om Olli får taletid på Aps landsmøte, så virker det ikke som om noen hører hva han sier. Hvordan kan sosialdemokratiet bli forstått så forskjellig innenfor samme parti, det er det sikkert mange som lurer på, sa Keskitalo.

– Sosialdemokratiet det beste for samene

Sametingspresident Egil Olli gikk opp på talerstolen, og forsvarte sitt parti og den politikken som føres både sentralt og på Sametinget.

– For oss samer er det viktig å ha tilbud som den sosialdemokratiske politikken skaper. Jeg står fast ved at dette er det beste også for det samiske samfunnet, svarte Olli.

LES OGSÅ: - Dramatisk at folk ikke forstår leger og helsepersonell

I forhold til samiske pasienters situasjon svarte visepresident Marianne Balto med at sametingsrådet har fått til en finansiering av tolketjenesten.

– Dessverre viser det seg at man ikke får til dette ved enkelte helseinstitusjoner. Dette er noe vi kommer til å følge opp. I alle fall har vi fått til noe som sametingsrådet som Keskitalo ledet, ikke fikk til, sa Balto.

Aps gruppeleder Willy Ørnebakk spurte Keskitalo om hvilken regjering hun ønsket seg ettersom hun hadde en så kritisk innstilling til den sittende rødgrønne regjeringen.

Korte nyheter

 • Háliidit rievdadit lága vai ii leat nu álki "váldit" eatnamiid

  Fovsen-ášši oktavuođas lea alla konfliktadássi. Ja dál evttohuvvoge, ahte lága galggašii rievdadit vai garvit dákkárii dáhpáhuvvamis šat.

  Bieggafámu ja boazodoalu gaskasaš sierraoaivilvuođat Fovsenis vuođđuduvvet 1959 bággolonistanláhkii. Dát láhka addá vuoigatvuođa váldit ja geavahit eatnamiid maid earát eaiggáduššet, namalassii bággolotnut eatnamiid.

  – Dien áigge ii lean Norggas makkárge olmmošvuoigatvuođaláhka fámus, eaige lean mearridan čuovvut riikkaidgaskasaš olmmošvuoigatvuođasoahpamušaidge, dadjá UiT riektedieđaprofessor Øyvind Ravna. Son jođiha láhkalávdegotti, mii evttoha rievdadit dán lága go oaivvildit ahte dat ii heive dálá áigái.

  Dálá lága mielde sáhttá huksejeaddji geavahišgoahtit eatnamiid ovdalgo lea čielggas mo dat váikkuha daidda geaidda dat guoská.

  – Fovsen-duopmu lea čájehan ahte dát ii leat dušše unohas ja divrras stáhtii, muhto maiddái čuohcá Norgga beaggimii riektestáhtan, dadjá Ravna.

  Sámediggi lea árvvoštallan láhkarievdadusa evttohusa, ja dál loahpalaččat árvvoštallet dan ovttasráđiid Eana- ja biebmodepartemeanttain, ráđđehusain ja Stuorradikkiin.

 • Jávkadan getkkiid Finnmárkkus

  Stáhta luonddubearráigeahčču lea jávkadan guokte geatkki ja ovtta čivgageatkki Galmmat guovllus Anárjoga álbmotmeahcis.
  Dan dahket maŋŋá go Kárášjoga máttabeale orohagat leat olu massán bohccuid geatkái. Diimmá cuoŋománu rájes lea geatki speadjan oktiibuot 86 sávzza ja bohcco Romssas ja Finnmárkkus.

  Spor av jerv på Finnmarksvidda
  Foto: Per John Anti
 • Sámi jienastuslohkui dieđihan olu olbmot

  Norgga Sámedikki jienastuslohkui leat dieđihan dán jagi álggu rájes birrasii 1000 olbmo.
  Dál leat dieđihan 16 - 20 olbmo gaskamearálaččat juohke beaivve sámi jienastuslohkui, muitala čoahkkinjođihangotti jođiheaddji Tom Sottinen. 2019:s ledje sámi jienastuslogus 18.099 olbmo ja maŋimuš virggálaš lohku čájeha, ahte dál leat 20.545 olbmo mielde sámi jienastuslogus. Na stuorra beroštupmái sáhttet váikkuhit máŋga ášši ja okta lea Fovsen-ášši, dadjá Sottinen. Vaikko čoahkkinjođihangotti jođiheaddji leage ilus go nu ollugat dieđihit iežaset jienastuslohkui de muittuha son, ahte buohkat eai beasa liikká mielde. -Sii fertejit vuos dárkkistit ahte sii geat leat dieđihan jienastuslohkui devdet buot dáid eavttuid beassat sámi jienastuslohkui.

  Sámediggi
  Foto: Malene Gaino Buljo / NRK