Hopp til innhold

Mer miljøgifter i villaks enn i oppdrettslaks

Den første store studien som sammenligner naturlaksen med opprettslaks kommer med oppsiktsvekkende resultater.

laks

Hittil har forskning vist at villaksen inneholder mindre miljøgifter enn oppdrettslaks. Det nye norske studiet viser helt motsatt resultat.

Foto: Norske Lakseelvar

Oppdatert med kommentar fra Norske lakseelver

– Man har trodd at det er mer miljøgifter i oppdrettslaks enn i villaks, men nå viser det seg at det er feil. Det sier Anne-Katrine Lundebye, seniorforsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) til forskning.no.

Lundebye har ledet et stort forskingsprosjekt der norsk villaks sammenlignes med norsk oppdrettslaks.

Forskerne har studert både forskjeller i miljøgifter og i næringsstoff mellom de to. Studien viser at oppdrettslaksen har lavere nivå av miljøgifter enn villaks.

Anne-Katrine Lundebye Haldorsen

Studien er ledet av Anne-Katrine Lundebye, seniorforsker ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES).

Foto: Kristian Hovstad / NRK

– Ikke overrasket

Norske Lakseelver er næringsorganisasjon for rettighetshavere (og forpaktende foreninger) til fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye.

I organisasjonen er de ikke overrasket over konklusjonen i rapporten.

– Dessverre er det slik at all fisk er utsatt for miljøgifter i sine oppvekstområder. Laksen, som er høyt oppe i næringskjeden, lever lenge og samtidig er en ganske feit fisk – akkumulerer miljøgifter i fettet. Kveita er et annet eksempel, skriver prosjektleder for kommunikasjon Pål Mugaas i en e-post til NRK Sápmi.

Pål Mugaas

Prosjektleder for kommunikasjon Pål Mugaas i Norske lakseelver er ikke overrasket over konklusjonen.

Foto: Unni Nordhammer

Han sier at undersøkelsen er i tråd med tidligere viten.

– Nifes undersøkelse bekrefter tidligere undersøkelser om miljøgifter i feit fisk. Ingen dyr eller fisker slipper unna menneskenes miljøgifter, dessverre. Den enkelte nordmanns konsum av villaks er dog forsvinnende lite og neppe noe folkehelseproblem,

– Gjenspeiler det fisken spiser

Dette gjelder blant annet dioksin, PCB, bromerte flammehemmere og de fleste sprøytemiddel. Lundebye forklarer forskjellen med hva fisken får i seg.

– Fisken gjenspeiler det den spiser, både når det gjelder miljøgifter og næringsstoffer. Dette kan vi kontrollere i oppdrettsfisk, men i naturen varierer det hva fisken får å spise, sier Lundebye til forskning.no.

Fisk

Det er stor skepsis blant mange nordmenn mot oppdrettslaks. Kanskje uten grunn?

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Den nye norske studien er svært omfattende, med 100 individ av villfanget laks og 100 individ av oppdrettslaks. Dette gir svært pålitelege resultater. Villaksen er fanget i havet i Nord-Norge, men Lundebye regner ikke med at de ville fått andre resultater om fisken hadde blitt fange andre steder i landet.

Den siste store studien som er blitt gjort på dette feltet, var en amerikansk studie som ble publisert i tidsskriftet Science i 2004. Denne studien kom til motsett konklusjon av den ferske NIFES- studien, og det blir ofte referert til denne i den offentlege debatten.

Korte nyheter

 • Samiske nasjonaljoiken er vedtatt.

  Den samiske nasjonaljojken «Sámiid eatnan duoddariid» av Áillohaš - Nils-Aslak Valkeapää ble vedtatt i dag, lørdag, under Samerådets 22. konferanse i Váhtjer/Gällivare.

  Ifølge symbolkomiteen skal nasjonalsangen kunne synges både uten tekst og med en del av teksten eller med hele teksten. Jojken skal også tilpasses alle samiske språk og jojk-tradisjoner. Utvalget mener at Áillohaš jojk tydelig formidler samenes kjærlighet til Sápmi.

  Samekonferansen 2022 vedtar samernes nasjonaljojk
  Foto: Nelly Anna Karolina Engström / NRK
 • Sofia Jannok er tildelt Samerådets hederspris

  Musikern, aktivisten og æresdoktoren Sofia Jannopk er tildelt Samerådets hederspris. Prisen er utdelt til Jannok 13. august 2022 i forbindelse med Samerådets konferanse i Gällivare/Váhtjer, skriver Samerådet i ett pressemeddelande.

  Jannok kunne ikke delta på prisutdelingen selv, så den som tok i mot prisen var hennes tante og gudmor Kristina Utsi.

  Samerådets hederspris deles ut hvert fjerde år til en person, organisasjon, forening eller institusjon som arbeider utrettelig for det samiske folket. Prisen kan deles ut for arbeid som har styrket samholdet i det samiske samfunnet, hjulpet det samiske folket med å bevare og verne om tradisjoner, levesett, tenkemåte, språk eller annen immateriell tradisjon, eller for arbeidet som har bevart og fremmet de overnevnte temaene også i det moderne samfunnet.

  Den forrige hedersprisen ble delt ut i 2017 til Ole Henrik Magga i Trondheim.

  Sofia Jannok i Repparfjord.
  Foto: Blackstar multimedia
 • Savnet 3-åring funnet

  Den tre år gamle jenta som kom bort fra foreldrene sine ved Tastadåsen i Kvæfjord i Troms, er funnet i god behold.

  Hun ble lokalisert i terrenget fra lufta av luftambulansen, opplyser politiet på Twitter.

  Jenta forsvant i et utemarksområde omkring klokken 12 lørdag, da hun var på tur med foreldrene. En rekke ressurser bidro i søket.