Hopp til innhold
Fiskefellen i Tana elven

Finlenderne får fiske laks på sin side av Tanavassdraget, mens det på norsk side er forbudt

Miljødirektoratet har avslått en søknad om laksefiske og sier det ikke er nok laks i Tana. Styremedlem i Tanavassdragets Fiskeforvaltning raser mot myndighetene.

Bue Salmon

Her svømmer fisken på land

Krisa for villaksen gjer at fleire vil tvinge oppdrettsnæringa opp på land.

Vidar Isaksen, daglig leder i Vestre Jakobselv jeger- og fiskeforening, holder opp pukkellaks ved laksetrappen i Vestre Jakobselv.

Strammar inn laksefiske i Aust-Finnmark: Har sett nedgangen sidan 2017

Nå blir laksefiske redusert både i sjøen og i ei rekke elvar i Varangerfjorden. Leiar i Sør-Varanger Sjølaksefiskarlag seier det vil få økonomiske konsekvensar.

Gerald Grewe på Brekkøya camping i Surnadal

Opnar 16 av 33 stengde lakseelver: – Veldig alvorleg for oss

16 av dei 33 stengde lakseelvene i Sør-Noreg blir opna for avgrensa fiske. Surna er ikkje ein av dei. No fryktar campingeigar for levebrødet.

Verdalselva

Ny vurdering om laksefiske: – Situasjonen har ikke blitt bedre

Fredag har NINA kommet med ny vurdering av situasjonen i norske lakseelver til Miljødirektoratet – svakt innsig av laks sør for Nordland.

Daglig leder i Alta laksefiskeri interessentskap, Vegard Ludvigsen, er svært bekymret etter klorlekkasjen hos oppdrettsgiganten Grieg Seafood.

Frykter ikke at Altaelva vil bli stengt: – Vi har et veldig forsiktig fiske

Fredag skal Miljødirektoratet vurdere tilstanden i de norske lakseelvene. Daglig leder Alta laksefiskeri interessentskap (ALI) er ikke bekymret for at Altaelva skal stenges.

Fluefiske etter laks. En mann står i elva og fisker. Han står med ryggen til. Bildet er tatt i Trøndelag og Stjørdalselva, ved stedet Flora

Stengte lakseelver: Mener det er for enkelt å skylde på oppdrettsnæringen

Regionsjefen i Sjømat Norge viser til at villaksen forsvinner også i land som nesten ikke har oppdrett. – Problemet er ikke det han skriver, men det han ikke skriver, kontrer lakseforsker.

NVE skal utrede alle verna vassdrag i Norge

Utbygging av vannkraft i verna vassdrag trenger ikke bety at flommer dempes, sier forsker.

Vegard Heggem møter Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i laksemøte på Hegra

Kom med «laksekrav» til ministeren: – Nokon må trekke i handbrekket

Elveeigarar ber klima- og miljøministeren om strengare lovar for oppdrettsnæringa for å redde villaksen. Ministeren gir ingen lovnadar.