Hopp til innhold

Stor undersøkelse viser at oppdrettslaks er trygg mat

En omfattende analyse av oppdrettslaks det siste tiåret viser at innholdet av de fleste uønskede stoffene har gått ned.

Oppdrettslaks

Hvert år utfører NIFES en overvåking av uønskede og ulovlige stoff i oppdrettslaks på oppdrag for Mattilsynet, og det er slike prøver fra 1999 til 2011 som er bakgrunn for kartleggingen.

Foto: Marøy, Terje / SCANPIX

Nasjonalt Institutt for ernærings- og sjømatforskning, NIFES, har sett nærmere på innholdet av stoff som dioksin, dioksinliknende PCB, PCB6, tungmetall og pesticid i oppdrettslaksen det siste tiåret.

Resultatene, som er publisert i en ny artikkel, viser at innholdet av de fleste stoff går nedover.

– Vi ville se på mengden av uønskede stoff i oppdrettslaksen over tid, i et forholdsvis stort prøvetall. Tallene viser at oppdrettslaksen er trygg mat, sier Ole Jakob Nøstbakken, forsker ved NIFES.

Rekordundersøkelse

Det er første gang NIFES publiserer tall på så mange prøver av oppdrettslaks.

Over 2300 prøver er analysert og ingen av disse inneholdt uønskede stoff over grenseverdi. Nøstbakken forteller at unntaket fra den nedgående trenden finner vi i innholdet av PCB6 og pesticid som er på om lag samme nivå i hele perioden.

– Overgangen fra marine råvarer, som fiskemel og fiskeolje, til vegetabilske råvarer i fôret til laksen er årsaken til nedgangen vi ser i miljøgifter, sier han.

Steril oppdrettslaks

Over 2300 prøver er analysert og ingen av disse inneholdt uønskede stoff over grenseverdi.

Foto: Kåre Storsæter

Ikke grunnlag for å fraråde fet fisk

Hvert år utfører NIFES en overvåking av uønskede og ulovlige stoff i oppdrettslaks på oppdrag for Mattilsynet, og det er slike prøver fra 1999 til 2011 som er bakgrunn for kartleggingen. Denne overvåkingen er regulert av europeisk regelverk.

Tallene inngår også i rapporten fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som kom ut i desember i 2014.

Rapporten konkluderer med at oppdrettslaks er trygg mat og at ved dagens nivå av miljøgifter i oppdrettsfisk og villfisk får verken storspisere eller andre i seg skadelige mengder av PCB, dioksin og kvikksølv fra fisk.

Den understreker også at det ikke lenger er grunnlag for å avgrense inntaket av fet fisk, selv ikke for gravide.

Laksefileter i frysedisken
Foto: Bjørnbakk, Jan-Morten / NTB scanpix