NRK Meny
Normal

Mannfolk dominerer som listetopper

Bare 18 av de 62 ordførerkandidatene i samekommunene ved kommunestyrevalget i høst, er kvinner.

Valglister

Bare på 18 valglister i de samiske kommunene er det kvinnelige ordførerkandidater.

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Valglogo

Av de 178 kommunestyrerepresentantene i disse kommunene, er det 70 kvinner og 108 menn.

Tysfjord er den kommunen med færrest kvinnelige representanter i kommunestyret og har bare en kvinnelig ordførerkandidat.

I Nesseby er det fire lister ved valget i høst og på tre av listene er det mannlige ordførerkandidater. I kommunestyret er likevel kvinnene i flertall, for av de 15 kommunestyrerepresentantene i denne perioden er det åtte kvinner og sju menn.

Ved valget i Tana kan man velge mellom åtte lister ved valget i høst, og på tre av listene er det kvinnelige førstekandidater. Fem av de andre listene har nominert menn som sine toppkandidater.

Av de 23 kommunestyrerepresentantene er det nå åtte kvinner og 15 menn.

Regjeringen har jobbet aktivt med med å rekruttere kvinner til lokalpolitikken før valget i høst, og de kommunene med lavest kvinneandel har fått tilbud om hjelp fra forskere for å jobbe med dette lokalt.

Flere kvinner

I Karasjok er seks menn og tre kvinner listetopper ved valget i høst, og i kommunestyret er åtte av 19 representanter kvinner.

Før valget i 2011 hadde ikke Kautokeino noen kvinnelige ordførerkandidater, men på tre av de 10 listene ved valget i høst er det kvinnelige toppkandidater. De kvinnelige toppkandidatene er på lister som er nye i Kautokeino og lister som ikke har noen kommunestyrerepresentanter i dag.

Av de 19 i kommunestyret er det åtte kvinner og 11 menn.

Porsanger har tre kvinnelige ordførerkandidater ved valget i høst, og fire menn er listetopper. I kommunestyret er det hele tretten mannlige representanter mens bare seks kvinner ble valgt inn i 2011 og fire av disse er fra Arbeiderpartiet.

I Kåfjord er det bare Frp som har kvinnelig ordførerkandidat, de seks andre listene har menn som listekandidater.

Av de 17 kommunestyrerepresentantene i kommunen er det elleve menn og seks kvinner.

Mange i Lavangen

Lavangen er sammen med Nesseby den kommunen som har flere kvinner en menn i kommunestyret denne perionden, men bare en av de fire listetoppene er kvinne. Av de 15 kommunestyrerepresentantene er det åtte kvinner.

– Vi har ikke hatt problemer med å få kvinner på listene i Lavangen og har jobbet mye med å få yngre også med, sier ordførerkandidat Kristine Haugen (Ap)

Når man går over til Tysfjord , så er det en kommune som har få kvinner som ordførerkandidater på listene og bare to av 17 kommunestyrerepresentanter i dag er kvinner.

Bare på en av de seks valglistene i kommunen er det funnet plass til èn kvinne.

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) mener partiet har jobbet for å få flere kvinner med i lokalpolitikken.

(Saken fortsetter under bildet)

Tor Asgeir Johansen

Tysfjord-ordfører Tor Asgeir Johansen mener partiet har jobbet for å få flere kvinner med i lokalpolitikken.

Foto: Simon Piera Paulsen

– Det er ikke noe nytt at det er få kvinner med i lokalpolitikken i Tysfjord og jeg tror mange har jobbet med å få kvinner som listetopper uten at det har hjulpet, mener Johansen.

Det sørsamiske området

Røyrvik har også flere kvinnelige kommunestyrerepresentanter en menn, hvor seks av de tretten representantene er menn.

Det er to lister ved kommunestyrevalget i høst der begge har mannfolk på topp.

Snåsa er en annen sørsamisk kommune og der er to av de fem listetoppene kvinner.

Av 21 kommunestyrerepresentanter er det ni kvinner og tolv menn i Snåsa.