Hopp til innhold

Ber om at politikeren som er anmeldt for drapstrusler står frem

Kommunestyrerepresentant Isak Mathis O. Hætta begrunner sitt krav med at han frykter at tilliten til de folkevalgte i Kautokeino svekkes.

Isak Mathis O. Hætta

Isak Mathis O. Hætta

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK

Valglogo

– Her er det snakk om folks tillit til oss som folkevalgte, argumenterer kommunestyrerepresentant Isak Mathis O. Hætta.

Han representerer Fastboendes liste i kommunestyret og tok opp i dagens kommunestyremøte at en av de 19 kommunestyrerepresentantene skal ha blitt anmeldt for drapstrusler.

– Jeg synes det er galt at vi i kommunestyret ikke vet hvem det er. Mange har spurt hos meg om det er meg, og det er det ikke. Vi har rett til å vite, mener Hætta.

Følg livestreamen her!

Flere ville vise sin uskyld

Høyres Mikkel Isak Eira var snar om å ta ordet etter at Isak Mathis O. Hætta tok opp saken.

– Jeg er en profilert mann og media tar ofte kontakt med meg når noe skjer. Jeg kan imidlertid fortelle dere at det er ikke jeg som har truet og det er heller ikke jeg som er blitt anmeldt, bedyrer Eira.

Anton Dahl, Venstre:

– Jeg har vel vært i kommunestyret i 40 år, men jeg har aldri opplevd noe lignende. Mange har spurt meg også om det er jeg som har truet noen, men jeg kan fortelle at det ikke er meg, forklarte Dahl.

Hans Isak Olsen, Fastboendes liste:

– Jeg har heller ikke opplevd noe lignende i min tid i kommunestyret, og jeg kan bedyre at det ikke er meg.

Hans Ole Eira, Flyttsamelista:

– Jeg må minne om at dette er en politisak. Det er ikke kommunestyrets oppgave å finne ut hvem det er snakk om. Dette har ikke noe med valg av formannsskap å gjøre. Derfor ber jeg om at vi avslutter denne debatten og holder oss til saken. Vi skal ikke holde på med politiarbeid her, understreket Hans Ole Eira.

Sittende ordfører Klemet Erland Hætta, Samefolkets liste, uttalte dette:

– Jeg føler at vi er innenfor den saken det gjelder. Her er det snakk om tilliten til de som er valgt inn i kommunestyret, mener Hætta.

Korte nyheter

 • Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

  Miljødirektoratet åpner ikke for felling av bjørn i regioner der bestanden ligger under Stortingets bestandsmål. De har derfor besluttet at det ikke åpnes for lisensfelling av bjørn i Troms og Finnmark. Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge.

  Bjørn
  Foto: Arne Nævra / Nævra, Arne
 • Eat galgga hilgut demokratiija

  Arendalsváhkku duorastatbeaivvi deaivvadeigga stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka lávvoságastallamii.

  Fáttat ledje: searvadahttin, demokratiija ja cielaheapmi.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka muitala ahte lei buorre ja mávssolaš ságastallan.

  – Moai gávnnaheimme ahte eat ábut hilgut demokratiija, ja ahte fertet ain bargat sihkkarastit ahte buohkain lea olahanmuddu demokráhtalaš kanálaide, dadjá Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte sihke son ja Muotka berošteaba mo demokratiija galgá suddjet ja fuolahit ahte olbmot servet ja dovdet ahte sii leat fátmmastuvvon.

  – Lea dađibahábut nu ahte oaidnit ahte demokratiija lea máŋgga sajiin máilmmis hedjonan, muhto davviguovlluin ja Norggas lea ain buori dilis.

  Muhto goappašagat leaba ovtta oaivilis ahte luohttámuš ii leat juoga maid galgá atnit diehttelassan, ja dainna ferte čađat bargat.

  – Buot politihkalaš álbmotválljejuvvon orgánat fertejit bargat bisuhit álbmoga luohttámuša. Mii fertet bargat sihkkarastin dihte ahte álbmot geavahit sin jienastanrievtti, ja ahte lea buorre dadjamuškultuvra, deattuha Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte vaikko lohket ahte Norgga almmuhanfriddjavuohta lea buorre, de deattuha son ahte gávdnojit maid olu hástalusat dadjamuškultuvrras.

  – Erenomážit minoritehtaide ja sápmelaččaide, čilge son.

  Sihkkarastit buori dadjamuškultuvra mas buohkat dovdet iežaideaset oadjebassan lea juoga mii lea dehálaš sihke Muotkai og Gharahkhanii.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget
 • Kan ikke ta demokratiet for gitt

  Torsdag under Arendalsuka møttes stortingspresident Masud Gharahkhani og sametingspresident Silje Karine Muotka til lávvudialog.

  Temaene var: inkludering, demokrati og hatytringer.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka forteller at det var en god og meningsfylt samtale.

  – Vi kom frem til at vi ikke må ta demokratiet for gitt, og at det fortsatt er en jobb å gjøre for å sikre at alle har tilgang til demokratiske kanaler, forteller hun.

  Gharahkhani opplyser at de begge var opptatt av hvordan man kan ta vare på demokratiet, og sørge for at folk deltar og føler seg inkludert.

  – Det er dessverre sånn at mange steder i verden ser man at demokratiet har hatt en tilbakegang, mens i norden og i Norge holder vi stand.

  Men begge er enige om at tillit ikke er noe man kan ta for gitt, og at det stadig må jobbes med.

  – Alle politiske folkevalgte organer må jobbe med tilliten hos de som deltar og stemmer ved valg. Vi må jobbe for å sikre at folk benytter seg av stemmeretten sin, og at man har en god ytringskultur, understreker Muotka.

  Gharahkhani forteller at man sier at ytringsfrihetens kår i Norge er bra, men han understreker at det også finnes en del utfordringer med ytringskulturen.

  – Spesielt for minoriteter og samer, informerer han.

  Det å sørge for en god ytringskultur hvor alle kan føle seg trygg er noe både Muotka og Gharahkhani er opptatt av å jobbe videre med.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget