NRK Meny
Normal

Jobber med kvinnerekrutering

Regjeringen har jobbet aktivt med med å rekruttere kvinner til lokalpolitikken før valget i høst og vil fortsette med dette arbeidet.

Jan Tore Sanner på samisk nasjonaldagslunsj

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil ha en jevnere kjønnssammensetning i lokaldemokratiet.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

Valglogo

For over et år siden sendte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner ut et tilbud til de kommunene i Norge, som har lav kvinnerepresentasjon i kommunestyrer.

Ved forrige valg hadde 72 kommunestyrer en kvinnerepresentasjon på under 30 prosent. I et moderne demokrati bør det være en jevnere kjønnssammensetning, mener ministeren.

- Kommunene med lavest kvinneandel har fått tilbud om hjelp fra forskere for å jobbe med dette lokalt, uttalte kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner for litt over et år siden.

Tysfjord på listen

Den samiske kommunen Tysfjord er blant kommunene som deltar i Lokalvalgdagen-prosjektet, kommune hvor bare to av 17 kommunestyrerepresentanter i dag er kvinner.

Statssekretær Jardar Jensen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier til NRK Sápmi at det blir merkelig hvis kvinner, som i de aller fleste kommuner utgjør halvåparten av innbyggerne, nesten ikke er representert i lokaldemokratiske organer.

Jardar Jensen

Statssekretær Jardar Jensen håper at kommunene gjennom Lokalvalgdagen vil reflektere over hva som skal til for å rekruttere flere kvinner til lokalpolitikken.

Foto: Anne Lognvik / NRK

- Vi håper at kommunene gjennom Lokalvalgdagen vil reflektere over hva som skal til for å rekruttere flere kvinner til lokalpolitikken, men det er det helt opp til partiene og nominasjonskomiteene å bestemme, sier Jardar Jensen.

Jensen håper Lokalvalgdagen vil rette søkelyset på den viktige rollen partiene har når de setter opp valglistene sine.

- Må slippe til nye

Jardar Jensen legger til at nyrekruttering trengs og er bra, men for at nye krefter skal slippe til, må andre tre til side.

– Det tror jeg kan fornye både partiene og lokaldemokratiet og denne prosessen kan ta tid, der er derfor er viktig at vi hele tiden er bevisste og passer på at vilkårene for lokaldemokratiet er gode og at lokaldemokratiet er representativt for innbyggerne.

Statssekretæren sier at mange forhold kan påvirke kjønnsbalansen.

- Jeg har nevnt partiene og hvem de prioriterer på valglistene, men også opplæring av nye politikere, organisering av møter, god administrativ saksforberedelse er forhold som kan spille inn.