Hopp til innhold

Tar Raja på ordet – vil forske på samehets

Samer har fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som majoritetsbefolkningen. Nå skal dette dokumenteres.

Hanne Bjurstrøm

VIL HA FORSKNING: Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm vil synliggjøre rasismen og diskrimineringen av samer. – Da kan vi forhåpentligvis finne ut hva vi kan gjøre for å motvirke dette, sier hun.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Ved å forske på dette anerkjenner vi de unges opplevelser. Vi synliggjør hvordan rasismen arter seg. Da kan vi også antyde noe om omfang, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Sammen med Sametinget starter de et forskningsprosjekt i 2021, som skal dokumentere dette blant unge samer.

Abid Raja

REAGERER: Kulturminister Abid Raja.

Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

De siste årene er det rapportert om flere hendelser der samer utsettes for hat og rasisme. Dette skjer i offentligheten og på nett.

Kulturminister Abid Raja (V) er blant dem som reagerer på hetsen samer opplever. Han etterlyser mer forskning på dette.

– Regjeringen står fullstendig bak det samiske folks rett til å bruke sitt språk, og bevare og utvikle sin identitet og kultur, slår Raja fast.

Kampanje mot samehets

Samisk tilhørighet er igjen blitt «in» blant unge samer. Stadig flere viser stolthet over sin bakgrunn.

Ikke alle liker det.

Ann-Marie Dorph

TRAKASSERT PÅ BUSSEN: Ann-Marie Dorph.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Nylig fikk en ung samejente i Tromsø kjeft av ukjent medpassasjer fordi hun snakket samisk på bussen.

– Jeg ble bare veldig irritert. Det var ikke noe jeg forventet skulle skje, men jeg ble heller ikke overrasket. Det er bare noe som skjer med samer i Tromsø, sier Ann-Marie Dorph.

Høsten 2019 ble studenten Jon-Richard Sommernes slått ned på gata. Angivelig fordi han hadde på seg kofte.

– Jeg skal ikke slutte å bære kofta. Jeg vil heller finne flere unnskyldninger for å ha den på meg, uttaler Sommernes.

Hendelsen ble anmeldt til politiet. Saken ble imidlertid henlagt.

Jon-Richard Sommernes

SLÅTT NED: Jon-Richard Sommernes.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

I begynnelsen av desember startet kampanjen #doarváidál eller #noknu på sosiale medier.

– Vi må gjøre myndighetene og befolkningen generelt oppmerksom på rasismen mot unge samer som et samfunnsproblem. Det må utløse tiltak for å håndtere og forebygge dette, sier Bjurstrøm.

Større risiko for samer

Professor i helsevitenskap ved Det helsevitenskapelige fakultetet, UiT Norges Arktiske Universitet, Ketil Lenert Hansen har gjennomført en undersøkelse om diskriminering av samer.

Ketil Lenert Hansen

UNDERSØKELSE: Professor i helsevitenskap Ketil Lenert Hansen ved UiT – Norges arktiske universitet.

Foto: Privat

11.600 samer fra 25 kommuner fra Trøndelag og nordover ble spurt. Rapporten kom i 2016. Den viser at samer har fire ganger så høy risiko for å oppleve diskriminering som majoritetsbefolkningen.

Diskriminering av samer var lenge en villet statlig politikk. Den samiske befolkningen ble utsatt for 150 år med statlig assimileringspolitikk. Dette har fortsatt konsekvenser.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) sier at rasismen sitter dypt i den norske befolkningen.

Aili Keskitalo

VIL HA FORSKNING: Sametingspresident Aili Keskotalo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Rasismen mot samer i dag kan sees i sammenheng med tidligere negative holdninger til samisk språk, kultur og levemåter, sier hun.

Dagens rasisme må også sees i lys av hva som rører seg i politikk og offentlig debatt i Norge nå, mener Keskitalo.

– Blant annet gjelder dette debatten om arealforvaltning.

Korte nyheter

 • Ola Ødegaard lea vádjolan

  Almmái gii earret eará doarjjui sápmelaš internáhttamánáid lea vádjolan.

  Ola Ødegaard šattai 81 jagi boarisin.

  Jagis 1993 álggahii son Rettferd for taperne vuođđudusa, man mihttomearri lei veahkehit ovttaskasolbmuid.

  Ødegaard barggai earret eará dainna, ahte skáhppot buhtadusa mánáidruoktumánáide, eará joavkkuide ja ovttaskasolbmuide geat leat gillán illásteami ja doaruheami.

  Son oaččui Gonagasa golle ánsumedálja jagis 2005, John Ingolf Alvheim gudnebálkkašumi jagis 2007 ja Velferdsprisen 2012 barggus ovddas.

  Ola Ødegaard
  Foto: OLE MARTIN SPONBERG / NRK
 • Wulff: – En historisk skamplett for Porsanger kommune

  Ságats sjefredaktør Geir Wulff er ikke nådig i sin kritikk av Porsanger kommunestyres vedtak om oppstart av planprosess for områderegulering av Skarvberget vindkraftverk.

  – Flertallsvedtaket i kommunestyret er en historisk skamplett for Porsanger kommune, skriver Wulff i sin lederartikkel.

  Sjefredaktøren mener at kommunens behandling så langt fremstår ikke bare som forsettlig lovbrudd, men som psykisk vold mot en gruppe personer som har legalt krav på å bli ivaretatt.

  – Menneskene i Skuohtanjárgga siida og i Smørfjord har all grunn til å føle det som om helvetets forgård nå er åpna mot dem. Med mindre noen i kommunestyret tar til fornuft, står disse foran en svært ressurskrevende årelang kamp som i verste fall kan ende med total utslettelse for dem, mener Wulff.

  Wulff påpeker at i den gjeldende arealplanen er det aktuelle området på Sieidi/Skarvberget utlagt som LNFR-område (landbruk, natur, friluft og reindrift) med forbud mot bygg og anlegg som ikke er ledd i stedbunden næring.

  Geir Wulff
  Foto: Torgeir Varsi / NRK
 • Mange reinbeitedistrikter rammet av beitekrise

  Disse distriktene er rammet av beitekrise:

  Vest-Finnmark

  Hele 23A, 23B og 23D i Seainnus/Návggastat

  Deler av 40 Orda

  Deler av 28 Cuokcavuotna

  Deler av 32 Silvvetnjárga

  Deler av 29 Seakkesnjárga ja Silda

  Deler av 33 Spalca

  Deler av 34 Ábborašša

  Hele 39 Árdni/Gávvir

  27 Joahkonjárga

  28 Cuokcavuotna

  33T Ittunjárga i Čearru (Guovdajohtolat)

  30B Guovdajohtolat

  Hele vinterbeiteområdene i 21 Gearretnjárga (30C Nuorttabealli)

  Hele vinterbeiteområdene til Sara/Lango siidaen i 22 Fiettar (30C Nuorttabealli)

  Øst-Finnmark

  Beitesituasjonen er krevende i til sammen ni områder
  Det er imidlertid ingen områder der det er erklært beitekrise foreløpig.

  Troms

  Sállir / Kvaløy

  Stuoranjárga / Mauken

  Stállonjárga / Hjerttind

  Uhcanjárga / Altevatn

  Fagerfjell

  Nordland

  Frostisen reinbeitedistrikt

  Skjomen reinbeitedistrikt

  Kilde: Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Statsforvalteren i Nordland.

  Beitekrise
  Foto: Ronald Pulk