Hopp til innhold

Samehets-sak ble henlagt – unge vil ha tiltak mot hatkriminalitet

Unge samer blir både kjeftet og utsatt for vold på grunn av sin bakgrunn. Nå mener flere at tiden er inne for å komme med mer enn bare ord og lovnader.

Jon-Richard Sommernes

UTSATT FOR HATKRIMINALITET: For halvannet år siden ble Jon-Richard Sommernes slått i Storgata i Tromsø sentrum fordi han er en same. ​​​​Dette er hatkriminalitet som gjerningspersonen burde ha blitt straffet for, mener han.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

Gjennom en kampanje på sosiale medier, #doarváidál #noknu, viser folk støtte til en ung samejente.

Hun fikk kjeft da hun snakket samisk med et lite barn, på en busstur i Tromsø sentrum.

– Jeg synes hele kampanjen er et veldig godt initiativ og har selv også deltatt. Det er veldig mye godt som kan komme ut av den, men det avhenger av at det settes i gang ordentlige tiltak.

Aina Madelen Nordsletta Aslaksen

KAMPANJER HOLDER IKKE: Aina Madelen Nordsletta Aslaksen sier at kampanjer som synliggjør samehets er bra initiativ, men det holder ikke ene og alene i kampen mot hets.

Foto: Privat

Det sier politiker Aina Madelen Nordsletta Aslaksen, som er styremedlem i det nyetablerte ungdomspartiet til Nordkalottfolket.

Nordsletta Aslaksen tar bladet fra munnen og krever tiltak for å få slutt på ukulturen mot samer.

– Det har vært flere kampanjer mot samehets den siste tiden, men store deler blir bare avfeid av resten av befolkningen i landet, sier hun.

Hun understreker at det er ikke rom for hatytringer i samfunnet, fordi ord kan fort utvikle seg til vold.

Man trenger ikke å gå lenger tilbake i tid enn høsten 2019 før man finner et eksempel på det.

En ukjent mann slo Jon-Richard Sommernes på Storgata midt i Tromsø sentrum bare fordi han hadde kofte på seg.

Også da samlet byens samer seg, for å vise at dette ikke er akseptabelt med «Gákterámis» protesten.

Valgte å anmelde

Den unge masterstudenten valgte å anmelde forholdet. Etter voldshendelsen sa mannen til Sommernes at han alltid har ønsket å slå en same.

Sommernes mener motivasjonen for volden er rasistisk og ikke noe annet enn hatkriminalitet.

Men etter anmeldelsen ble det stille.

– Det skjedde ikke noe før en god stund etterpå da jeg får brev i posten at saken er henlagt, sier han.

I brevet stod det at siden Sommernes slo tilbake, så vil ikke politiet gjøre noe mer med saken.

– Det at jeg slo tilbake skal bety at det ikke var noe lovbrudd. Ytringen han kom med i ettertid er ren hatkriminalitet, sier han.

– Tar hatkriminalitet på alvor

Selv om det ikke ble tatt ut tiltale på mannen som slo, mener påtaleleder i Tromsøpolitiet, Elin Nordgård Strand, at de har tatt voldshendelsen på alvor.

Elin Norgård Strand

TAR DET PÅ ALVOR: Påtaleleder i Tromsøpolitiet Elin Norgård Strand mener at politiet tar hatkriminalitet på alvor.

Foto: Johan Ánte Utsi / NRK

– Vi mener vi tar hatkriminalitet på alvor. Politiet rykka ut ved den aktuelle hendelsen. De pågrep den mistenkte og etterforska saken, sier hun.

Likevel viser hun til to hovedårsaker som gjør at politiet henla Sommernes-saken.

– Den ble henlagt fordi volden ble gjengjeldt, det er en egen bestemmelse for det i straffeloven, sier Nordgård Strand.

I tillegg tok politiet hensyn til mistenkte psykiske helse.

Jon-Richard Sommernes syns ikke dette er godt nok av politiet.

Jeg syns dem skulle ha fulgt opp denne saken, fordi dette er et lovbrudd. Det burde ha blitt behandlet som det og ikke bare henlegges, sier han.

Vil ha endring i loven og ikke mer penger

For to måneder siden foreslo regjeringen å styrke arbeidet mot hatkriminalitet med 10 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.

– Hatkriminalitet er alvorlig, både for dem som rammes direkte og fordi det rammer indirekte ved å skape frykt hos en gruppe i befolkningen, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H), når forslaget ble offentliggjort i høst. (Ekstern lenke)

Men for Sommernes ville handling ha betydd mer enn velskrevne ord og bevilgninger i statsbudsjettet.

– Det burde helt klart komme en endring, enten i lovverkets side eller politiets side, at folk skal kunne dømmes for hatkriminalitet, og at det ikke skal være et vanskelig emne, sier han.

Hatkriminalitet hvor det er utøvd vold har en strafferamme på 6 års fengsel. Ved grov vold blir den strengere.

Gylden mulighet for å stanse samehets

Aina Madelen Nordsletta Aslaksen er enig med Sommernes om at hatkriminalitet må tas på alvor.

– Jeg er helt enig i at noe innen lovverket eller saksbehandlingen må endres. Det er ikke nok at hatkriminalitet kun tas på alvor, men det må behandles som et alvorlig lovbrudd også, sier hun

Nordsletta Aslaksen mener dette er en gylden mulighet for Sametinget og Tromsø kommune til å slå enda hardere ned på samehets, når de skal fornye samarbeidsavtalen de har.

– Nå er det politisk rom for å vise hva et samarbeid mellom Nord-Norges største by og urfolksparlamentet er. Nå har de muligheten til å få satt i gang ordentlige tiltak, som må følges opp i etterkant, sier hun.

– Hvor mange kampanjer må vi ha før det blir klart hvor uakseptabelt samehets er?, sier en spørrende Nordsletta Aslaksen til slutt.

Korte nyheter

 • Dansekritikerpris to år på rad: – En befestelse av sterkt kunstnerskap

  Dagbladets teateranmelder, Hedda Fredly, fikk æren av å overrekke Dansekritikerprisen 2023.

  Prisen gikk i år til koreograf, regissør, og kunstner Elle Sofe Sara, kunstneren Joar Nango og Carte Blanche for forestillinga «Birget- ways to deal, ways to heal».

  Dermed har Elle Sofe Sara fått denne prisen for andre år på rad.

  Dette er svært imponerende, mener Fredly.

  – Det hender jo at noen får denne prisen flere ganger, men det er jo en befestelse av hvor sterkt dette kunstnerskapet er, og hvor berørt kritikere og publikum, blir, sier Fredly.

  I fjor fikk Sara Dansekritikerprisen for forestillinga «Vástádus eana. The answer is land».

  Forestillingen «Birget- ways to deal, ways to heal» handler blant annet om fornorskningspolitikken.

  Fredly tror at en slik danseforestilling når ut til publikum på en annen måte enn en politisk debatt gjør.

  – Det er på grunn av hele formen på forestillingen. At man tør å gå bort fra det verbale. Det er kroppene som får snakke. Kroppslige erfaringer er veldig tydelige på scenen.

  – Og at publikum også innlemmes i forestillinga gjennom ritualer, at man får en kroppslig forståelse av tematikken selv, sier hun.

  .

  Hedda Fredly
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Kritiker-bálkkašupmi «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhussii

  Elle Sofe Sara, Joar Nango ja Carte Blanche vuite dan nu gohčoduvvon Dansekritikerprisen - maid sii geat árvvoštallet dánsun- ja eará lávdedáiddačájáhusaid geigejit jahkásaččat.

  Bálkkašumi ožžot sii «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhusa ovddas.

  Čájáhussii lea earret eará maid sámi komponista Anders Rimpi bidjan jienaid ja musihka.

  Diibmá vuittii Elle Sofe Sara seamma bálkkašumi «Vástádus eana» čájálmasa ovddas

  «Birget; Ways to deal, ways to heal» čájáhusa fáddá lea dat hástaleaddji gaskavuođat mat dál leat sámiid ja dáža njunuš stivrejeaddjiid gaskka.

  Go dáiddárat barge dáinna čájáhusain, de lei Duohtavuođa- ja soabahankommišuvdna gárvemin iežas barggu. Heahkkasáhka servodagas lei maid Alimusrievtti duopmu Fovse-áššis, ja dat vuohki movt ráđđehus lea bargan áššiin maŋŋá go duopmu bođii.

  Bálkkašumi geigemis deattuhedje Kritikerlaget árvvoštallit ahte čájáhus earret eará lea duostil, go lahkona váttisvuođaid ođđa vugiin. Seammás dat lea gelddolaš ja ivdnás čájáhussan soabadeami birra.

  Kritikerlaget lea searvi mas dáidda-,musihkka-,girjjálašvuođa-, teáhter ja dánsun- ja lávdedáidda árvvoštallit Norggas leat miellahttun.

  Fra Birget av Carte Blanche
  Foto: Øystein Haara
 • Dansekritikerpris til forestilling om fornorskningspolitikken

  I dag ble det klart at koreograf, regissør, og kunstner Elle Sofe Sara, kunstneren Joar Nango og Carte Blanche får Dansekritikerprisen 2023.

  De vinner prisen for forestillinga «Birget- ways to deal, ways to heal».

  Carte Blanche er Norges nasjonale kompani for samtidsdans.

  Den samiske komponisten Anders Rimpi har stått for forestillingas elektroniske komposisjoner.

  Utgangspunktet for stykket er forholdet mellom det norske og det samiske, et forhold som av mange oppleves både komplisert og betent.

  Arbeidet med forestillinga skjedde parallelt med innspurten av rapportarbeidet til Sannhets- og forsoningskommisjonen – en rapport som nå foreligger.

  Kritikerlagets Seksjon for teater, musikk og dans deler årlig ut en Teaterkritikerpris, en Musikkritikerpris og en Dansekritikerpris.

  I begrunnelsen for årets Dansekritikerpris står det (ekstern lenke):

  «Kunst kan formidle temaer på en mer umiddelbar, engasjerende og nyansert måte enn politisk debatt, og det er årets vinner av Kritikerprisen for dans et lysende eksempel på. Om forestillinga er det blitt sagt at den er menneskelig og nestekjærlig, at den «tør å nærme seg det vanskelige på en forfriskende måte» og at den er ei «fascinerende, fargesterk forestilling om forsoning»

  Dette er andre år på rad Elle Sofe Sara vinner prisen. I fjor mottok hun pris for forestillinga Vástádus Eana.

  Nestleder i styret for Carte Blanche, Suzanne Bjørneboe og forestillingens komponist, Anders Rimpi, tok imot prisen på vegne av alle som står bak forestillinga.

  – For kompaniet er det stor stas og bli stemt fram av dere kritikere som den største kunstneriske prestasjonen innenfor dans i 2022-2023, med en forestilling som betyr så mye for kompaniet, sa Bjørneboe under overrekkelsen av prisen.

  Sara og Nango hadde ikke anledning til komme til Oslo til prisoverrekkelsen.

  Elle Sofe Sara hadde følgende hilsen i forbindelse med prisen:

  – Det er spesielt å se hvordan forestillinga utvikler seg, og hvordan den på sin måte berører klimaet som er i dag mellom det samiske og norske samfunnet. Det er fortsatt et menneskerettighetsbrudd 712 dager etter høyesterettsdommen.

  Suzanne Bjørneboe og Anders Rimpi mottar Dansekritikerprisen 2023
  Foto: Mette Ballovara / NRK