– Det er fortsatt mange skap-samer der ute

Keiinos Fred Buljo er glad for at den unge generasjonen med samiske ungdommer og kunstnere tør å vise sin samiske identitet. Men han håper at enda flere kommer «ut av skapet».

Fred Buljo med Kautokeino kofte

STOLT SAME: Fred Buljo bruker musikken til å uttrykke sin samiske identitet. Han ønsker at flere unge samer skal ta tilbake deres kulturarv.

Foto: Synnøve Svabø / NRK

– Vi har jo en historie hvor vi lenge har måttet tie og skjule hvem vi egentlig er. Så jeg tror at over hele Sapmi er det en ny type stolthet. Vi ønsker å være synlige. Vi ønsker å ta tilbake vår kulturarv.

Keiinos samiske representant og joiker, Fred Buljo, er svært bevisst sin samiske bakgrunn. Han spredte joiken til det store Eurovision Song Contest-publikummet i Tel Aviv i fjor, med stor suksess.

Kajsa Kemi Gjerpe

UNIVERSITETSLEKTOR: Kajsa Kemi Gjerpe sier det er en trend at den unge generasjonen samer uttrykker sin samiske identitet offentlig, via kunst, klær og navnebytter.

Foto: privat

Og Buljo representerer en generasjon som mer enn tidligere generasjoner viser frem sin samiske stolthet med stolthet. Det mener Kajsa Kemi Gjerpe, universitetslektor ved Universitet i Tromsø (senter for samiske studier).

Les også: Han vil ha samisk bilskilt – men Vegvesenet sier plent nei

Biret Helene Eira.

HJEMMELAGET: Flere av koftene som Biret Helene Eira bruker er selvlagde. Hun er stolt over å vise frem samekofte på skolen.

Foto: Leila Kristine Vasara / NRK

Bruker kofte hver dag

Biret Helene Eira (17) er en annen som ønsker å fronte samisk kulturarv. I en hel måned har videregående eleven brukt kofte på skolen, og dokumentert det på Instagram. Máze-jenta viser stolt fram en av sine egensydde samekofter for NRK, og hun vil at alle skal bli kjent med samekofta.

– Formålet med dette prosjektet er å vise fram kofta i hverdagen, forklarer hun smilende.

I en hel måned har eleven på videregående skole brukt kofte hver dag på skolen, og dokumentert det på Instagram.

Biret Helene Eira dokumenterer på Instagram at hun bruker samekofte på skolen. Det får hun masse oppmerksomhet for.

Tok slektsnavn

Jonas Tjågne het tidligere Paulsen, men har nylig byttet til det gamle slektsnavnet. Tjågne er ikke blitt brukt som etternavn på over hundre år. Den siste som hadde det navnet var tipp tipp oldefaren til Jonas.

– Det har blitt en trend nå å ta tilbake slektsnavn, jeg er bare en av mange. Det handler om hvem man ønsker å være. Og det handler også om historie, før måtte man som en del av fornorskningspolitikken ha norsk navn for å eie jord. Det er mange av oss bevisste på, vi vil ha vår samiske identitet tilbake.

Sosiale medier som viktig plattform

At flere og flere erkjenner sin samiske arv og identitet, synes også i Sametingets valgmanntall. Over 18.000 står nå i manntallet, det er det meste noen gang.

Gjerpe mener det er flere grunner til at den unge generasjonen viser frem sin samiske kulturarv.

– Jeg tenker at identitet er viktig for ungdom, uansett hvor de kommer fra og hvilken bakgrunn de har. Og ungdommer i dag har flere plattformer å vise sin identitet på, med internett og sosiale medier. Og det gjør nok at ungdom blir mer kreative, og at kreativiteten blir mer synlig.

Fortsatt mange skap-samer

Keiinos Fred Buljo håper at bølgen av kreativ samisk ungdom bare vil bli enda større, og at enda flere vil sette tydelige fotavtrykk.

– Jeg håper det her vil fortsette, og at enda flere skal omfavne den samiske kulturarven, og ta den tilbake. For det er fortsatt mange skap-samer der ute som ikke har turt å komme ut og vise hvem de egentlig er. Jeg håper og tror vi samiske kunstnere og musikere sammen skal dra lasset fremover, så den samiske kulturen skal blomstre også i framtida.

Leat ain olu sápmelaččat geat eai almmut iežaset sápmelašvuođa

Fred Buljo med Kautokeino kofte

RÁMIS SÁPMELAŠ: Fred Buljo geavaha musihka čájehit iežas sámi identitehta. Son sávvá ahte eambbo sámi nuorat válddaše ruovttoluotta iežaset kulturárbbi.

Foto: Synnøve Svabø / NRK

Keiino-joavkku Fred Buljo lea hui ilus go sámi nuorat ja dáiddárat dustet čájehit iežaset sámi identitehta. Muhto son sávvá ahte vel eambbosat lávkejit oidnosii.

–Mis han lea guhkes historjá, mii muitala ahte leat ferten čiegadit geat mii duođai leat. Mun jáhkán ahte olles Sámis lea dál čuožžileame jáhkku ja čeavli. Mi háliidat oidnot. Mii háliidat váldit ruovttoluotta iežamet kulturárbbi.

Keiino-joavkku sámi ovddasteaddji ja juoigi, Fred Buljo lea hui diđolaš iežas sámi duogážiin. Son doalvvui luođi máilbmái Eurvison Song Contest stuora lávddis Tel Avivas diibmá.

Son ovddasta maid dan buolvva, mii duostileappot go ovddit buolvvat, čájehit iežaset sámi duogáža ja leat rámis dainna. Nu oaivvilda Romssa universitehta lektor Kajsa Kemi Gjerpe.

– Mii oaidnit ahte dát lea treanda máŋgga láhkái. Muhtimat váldet ruovttoluotta dološ sámi sohkanamaid mat eai leat šat anus, earát fas geavahit sámi biktasiid, dahje ráhkadit musihka, mii lea vuolggahuvvon sámi šuoŋain.

Atná gávtti juohke beaivve

Biret Helene Eira (17) lea okta dain geat háliidit čájehit sámi kulturárbbi máilbmái. Olles mánu lea son atnán gávtti skuvllas, ja dokumenteren dán Instagramas. Máze-nieida lea rámis go gárvoda gávttiiguin maid ieš lea gorron. Son háliida ahte earát galget oahpásnuvvat sámi gávttiin.

– Áigumuš lea čájehit gávtti árgabeivviid, čilge son moji njálmmiid.

Biret Helene Eira sitt bilde fra instagram
Biret Helene Eira sitt bilde fra instagram
Biret Helene Eira sitt bilde fra instagram
Biret Helene Eira sitt bilde fra instagram

Váldán atnui sámi goarggu

Jonas Tjågne goargu lei ovdal Paulsen. Son lea aitto molson goarggu, ja váldán atnui dološ sámi sohkanama Tjågne. Dat namma ii leat leamaš anus badjel 100 jahkái. Dat maŋemuš gii anii dán goarggu lei su máttar máttaráddjá.

– Eanet ja eanet sápmelaččat váldet atnui sámi goargguid. Dás lea sáhka identitehtas ja gii mun lean. Dás lea maid sáhka historjjás, dáruiduhttima geažil ferteje sápmelaččain dáža namat vai besse oamastit eatnamiid. Dán birra leat mii hui diđolaččat ja mii háliidit min sámi identitehta ruovttoluotta.

Sosiála mediat dehálaččat

Gjerpe oaivvilda ahte leat máŋga siva dasa ahte sámi nuorat dál čájehit iežaset kulturárbbi.

– Mun jáhkán ahte identitehta lea dehálaš nuoraide, gos dál de ležžet eret dahje makkár duogáš dál de sis leaš. Nuorain maid leat máŋga arena gos sáhttet čájehit iežaset identitehta, nugo interneahtas ja sosiála median. Dat dagaha ahte nuorat šaddet hutkábut ja ahte dát hutkáivuohta lea eambbo oidnosis.

Laster Giphy-innhold

Ain olu sápmelaččat čiegadit iežaset duogáža

Keiino Fred Buljo sávvá ahte hutkás sámi nuoraid bárru stuorru, ja ahte vel eambbosat háliidit čájehit iežaset sámevuođa.

– Mun sávan ahte dát joatkašuvvá, ja ahte vel eambbosat fátmmastit sámi kulturárbbi ja váldet dan ruovttoluotta. Leat ain olu sápmelaččat geat eai leat vel duosttan lávket ovddos ja čájehišgoahtit geat sii duođai leat. Mun sávan ja jáhkán ahte sámi dáiddárat ja musihkkárat ovttas dál gesset dán reaga, ja ahte sámi kulturvra beasašii lieđđut ain boahtte áiggis.

Kulturstrøm