Hopp til innhold

Jon-Richard (21) ble slått ned: – Skal fortsatt ha på meg samekofta

Studentene i Tromsø vil slå tilbake med «kofte-vorspiel» til helgen. Volden Jon-Richard Sommernes opplevde fredag, har ikke skremt ham fra å ha på seg kofte.

Jon-Richard Sommernes

LAR SEG IKKE SKREMME: Jon-Richard Sommernes har fortsatt vondt etter slaget fredag. En mann er anmeldt for å ha slått ham.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Jeg skal ikke slutte å bære kofta, men heller finne flere unnskyldninger for å ha den på meg. Det skal jeg gjøre bare for at folk fortsatt skal se at vi er her, sier 21-åringen til NRK.

Fredag kveld feiret han storesøsterens bryllup midt i Tromsø-sentrum. Fysikkstudenten hadde på seg ei samekofte. Utenfor restauranten i Storgata ble han slått i ansiktet av en mann i 30-årene.

NRK møtte 21-åringen mandag.

– Jeg synes ikke det var så nøye at det var jeg som ble slått ned. Det kunne vært hvem som helst som bar kofte denne kvelden han slo til, sier han.

Jon-Richard Sommernes viser hvor han ble slått

MERKE: Jon-Richard Sommernes fikk merke på underleppa etter et slag fra en tilfeldig passerende. – Har fortsatt vondt på innsiden, men det gikk heldigvis bra, sier han.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

– Hadde lyst til å slå en same

Mannen som nå er under etterforskning, skal ha sagt til Jon-Richard og faren at han hadde lyst til å slå en same.

– Man skal ikke være redd for å ha på seg kofta. Det er noe man skal kunne være stolt av. Men hvis folk får lyst til å slå til deg hvis du har kofte på deg, så har vi gått mange steg tilbake i samfunnet, sier Sommernes som er fra Honningsvåg.

Den samiske studentforeningen i Nord-Norge planlegger nå sammen med ungdomsorganisasjonen Noereh og Tromsøs Sameforening hvordan de skal svare på volden 21-åringen ble utsatt for.

– Vi planlegger å samle koftekledd ungdom på torget i Tromsø på lørdag. Vi oppfordrer folk til å ta på kofte. Det hadde vært moro å få til et vorspiel, sier lederen i foreningen, Ingrid Sundberg til NRK.

Nestlederen i studentforeningen håper det gir en forebyggende effekt at saken synliggjøres.

– Jeg synes det er bra at denne saken får fokus. Vi er forberedt på at vi kan få kommentarer når vi har kofte på oss, men ikke å bli slått ned på grunn av det, sier Henrik Halvari.

Samisk studentforening leder og nestleder

FOREBYGGENDE EFFEKT: Nestleder i Samisk studentforening håper det gir en forebyggende effekt at saken løftes. – Jeg synes det er bra at denne saken får fokus, sier Henrik Halvari.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Ordfører tar avstand

En mann i 30-årene er siktet for forholdet.

– Vi kan bekrefte at denne saken er anmeldt og under etterforskning, forteller Asbjørn Bartnes ved Troms politidistrikt.

Politiet vil ikke gå ut med informasjon til mediene om hvem den anmeldte mannen er, og NRK har derfor ikke lyktes med å komme i kontakt med vedkommende. Hvem som eventuelt er hans advokat, har politiet heller ikke opplyst.

Ordfører Kristin Røymo i Tromsø er forskrekket over helgas hendelse, og tar avstand fra dette. Hun har tatt kontakt med de samiske miljøene i byen for å snakke om saken.

Ordfører i Tromsø Kristin Røymo

SKUFFET: Ordfører i Tromsø: – Mitt hjerte blør for han som opplevde dette, og for andre som kjenner de blir redde for å kle på seg kofta. Kofta hører hjemme i Tromsø.

Foto: Mariela Idivuoma / NRK

Hun mener dette er et tegn på at samfunnet ikke har kommet så langt som det bør, og spør seg selv:

– Gjør vi i Tromsø nok for å rette fokus på hatvold?

Korte nyheter

 • Begrenset lisensfelling av bjørn i høst

  Miljødirektoratet åpner ikke for felling av bjørn i regioner der bestanden ligger under Stortingets bestandsmål. De har derfor besluttet at det ikke åpnes for lisensfelling av bjørn i Troms og Finnmark. Stortinget har fastsatt et mål om 13 ungekull av bjørn hvert år i Norge.

  Bjørn
  Foto: Arne Nævra / Nævra, Arne
 • Eat galgga hilgut demokratiija

  Arendalsváhkku duorastatbeaivvi deaivvadeigga stuorradiggepresideanta Masud Gharahkhani ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka lávvoságastallamii.

  Fáttat ledje: searvadahttin, demokratiija ja cielaheapmi.

  Sámediggepresideanta Silje Karine Muotka muitala ahte lei buorre ja mávssolaš ságastallan.

  – Moai gávnnaheimme ahte eat ábut hilgut demokratiija, ja ahte fertet ain bargat sihkkarastit ahte buohkain lea olahanmuddu demokráhtalaš kanálaide, dadjá Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte sihke son ja Muotka berošteaba mo demokratiija galgá suddjet ja fuolahit ahte olbmot servet ja dovdet ahte sii leat fátmmastuvvon.

  – Lea dađibahábut nu ahte oaidnit ahte demokratiija lea máŋgga sajiin máilmmis hedjonan, muhto davviguovlluin ja Norggas lea ain buori dilis.

  Muhto goappašagat leaba ovtta oaivilis ahte luohttámuš ii leat juoga maid galgá atnit diehttelassan, ja dainna ferte čađat bargat.

  – Buot politihkalaš álbmotválljejuvvon orgánat fertejit bargat bisuhit álbmoga luohttámuša. Mii fertet bargat sihkkarastin dihte ahte álbmot geavahit sin jienastanrievtti, ja ahte lea buorre dadjamuškultuvra, deattuha Muotka.

  Gharahkhani muitala ahte vaikko lohket ahte Norgga almmuhanfriddjavuohta lea buorre, de deattuha son ahte gávdnojit maid olu hástalusat dadjamuškultuvrras.

  – Erenomážit minoritehtaide ja sápmelaččaide, čilge son.

  Sihkkarastit buori dadjamuškultuvra mas buohkat dovdet iežaideaset oadjebassan lea juoga mii lea dehálaš sihke Muotkai og Gharahkhanii.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget
 • Kan ikke ta demokratiet for gitt

  Torsdag under Arendalsuka møttes stortingspresident Masud Gharahkhani og sametingspresident Silje Karine Muotka til lávvudialog.

  Temaene var: inkludering, demokrati og hatytringer.

  Sametingspresident Silje Karine Muotka forteller at det var en god og meningsfylt samtale.

  – Vi kom frem til at vi ikke må ta demokratiet for gitt, og at det fortsatt er en jobb å gjøre for å sikre at alle har tilgang til demokratiske kanaler, forteller hun.

  Gharahkhani opplyser at de begge var opptatt av hvordan man kan ta vare på demokratiet, og sørge for at folk deltar og føler seg inkludert.

  – Det er dessverre sånn at mange steder i verden ser man at demokratiet har hatt en tilbakegang, mens i norden og i Norge holder vi stand.

  Men begge er enige om at tillit ikke er noe man kan ta for gitt, og at det stadig må jobbes med.

  – Alle politiske folkevalgte organer må jobbe med tilliten hos de som deltar og stemmer ved valg. Vi må jobbe for å sikre at folk benytter seg av stemmeretten sin, og at man har en god ytringskultur, understreker Muotka.

  Gharahkhani forteller at man sier at ytringsfrihetens kår i Norge er bra, men han understreker at det også finnes en del utfordringer med ytringskulturen.

  – Spesielt for minoriteter og samer, informerer han.

  Det å sørge for en god ytringskultur hvor alle kan føle seg trygg er noe både Muotka og Gharahkhani er opptatt av å jobbe videre med.

  Lavvodialog mellom sametingspresident Silje Karine Muotka og stortingspresident Masud Gharahkhani.
  Foto: Peter Mydske / Stortinget