Kroken på døra for Samisk Hus?

Leder Arve Nordland er bekymret. Verken Oslo kommune eller Akershus fylkeskommune er interessert i å gå inn i stiftelsen Samisk Hus i Oslo.

Arve Nordland

Leder Arve Nordland i Samisk Hus iOslo mener at dersom de må legge ned drifta, så er det en falliterklæring overfor samene i hovedstaden.

Foto: Privat

– Vi har nå fått nei fra to sentrale aktører og dette er veldig kritisk for oss. Det vil være et spørsmål om vi i det hele tatt kan eksistere videre fra 2012, sier leder Arve Nordland i Samisk Hus i Oslo.

Foreningen Samisk Hus i Oslo vedtok i sommer å omorganisere driften og bli til en stiftelse , noe som er i tråd med Sametingets institusjonsmelding.

Dette ble vedtatt fordi man ønsket en profesjonalisering av driften av Samisk Hus i Oslo, som siden oppstarten i 2004 har blitt drevet av tre samiske organisasjoner.

– Vi ser at vi ikke kan drive dette på idealistisk bakgrunn, sier Nordland.

Ambisjonene for foreningen har vært å etablere et eget Samisk Hus som med tid skulle fungert som et samisk kultursenter i Norges hovedstad.

Flere samer i Oslo har også tidligere uttalt et ønske om en ny organisering .

– De har instruert oss

Foreningen Samisk Hus i Oslo inviterte så tidligere i år både Sametinget, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune om å bli med i stiftelsen, slik at de sammen ville blitt ansvarliggjort for videre drift.

Nå har to av disse sagt nei. Sametinget har hele tiden oppmuntret foreningen om å bli til en stiftelse, sier leder Arve Nordland.

– Det er de som har instruert oss. Nå klarer ikke vi i foreningen å ordne opp i dette selv, og vi trenger hjelp fra både administrativt og politisk hold i Sametinget. Jeg tror også at Sametinget må lobbyere overfor både kommunen og fylket for å prøve denne saken på nytt igjen, sukker Arve Nordland.

Sametinget og Oslo kommune har siden oppstarten av Samisk Hus i Oslo bevilget tilsammen 600.000 kroner årlig i driftsstøtte.

Motstridende tilbakemeldinger

Leder Arve Nordland reagerer på at signalene som er kommet fra Sametinget står så i kontrast til de tilbakemeldingene som han har fått fra både Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Oslo kommune sier at de ikke oppnevner representanter til styringsorganer i private virksomheter som kommunen samhandler med.

I Akershus fylkeskommune er ikke saken behandlet politisk ennå, men den muntlige tilbakemeldingen har vært at de ser det som problematisk å gå inn i stiftelser da de har dårlige erfaringer med en slik type organisasjonsmodell.

– De sier faktisk at det ville vært lettere for dem å gi økonomisk støtte til foreningen Samisk Hus i Oslo, fremfor stiftelsen Samisk Hus i Oslo, sier Arve Nordland.

Sametinget lover å stille opp

Vibeke Larsen

Sametingsråd Vibeke Larsen.

Foto: Arbeiderpartiets sametingsgruppe

Rådsmedlem Vibeke Larsen synes at det er svært beklagelig at både Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har sagt nei til å bli med i stiftelsen.

Men det forandrer ikke Sametingets ansvar, sier hun.

– Sametinget kan gå alene inn i en stiftelse sammen med de frivillige organisasjonene og det vil vi fortsatt gjøre. Jeg ser ingen grunn til å ikke opprettholde driftstilskuddet fra Sametinget. Det vil ogsi bli satt av midler til å gå inn med stiftelseskapital til neste år. Den prosessen vil fortsette, sier Larsen.

På et generelt grunnlag har ikke Sametinget i det nyeste budsjettforslaget fra staten særlig rom for nye tiltak, men rådsmedlem Vibeke Larsen sier at det handler om å prioritere midlene.

– Skuffende at de ikke tar ansvar

Sametinget har ønsket en stiftelsesform for at andre offentlige organer og etater kan gå inn for å ta et økonomisk ansvar for samiske grupper. Det har også vært ønskelig fra Sametingets side at flere forpliktet seg til å sikre driftsgrunnlaget til Samisk Hus i Oslo.

Vibeke Larsen sier at det er svært skuffende at verken Oslo eller Akershus ser ut til å være villig til å ta ansvar for den samiske befolkningen bosatt i og utenfor Oslo-området. Hun vil nå gå i dialog med både kommunen og fylket.

– Vi vil ta kontakt med både fylkeskommunen og kommunen for en politisk dialog først og fremst for å få klarhet i hvorfor de ikke vil gå inn i en stiftelse, og dernest om de kan stille opp med en årlig driftsstøtte. Det er jo det viktigste for Samisk Hus i Oslo nå, å få flere bidragsytere som kan sikre daglig drift.