– Et profesjonalisert hus

Den nye lederen av Samisk Hus i Oslo lover en langt ryddigere organisasjon nå når foreningen er i ferd med å bli en stiftelse.

Arve Nordland

Den nye lederen av foreningen Samisk Hus i Oslo vil rydde opp.

Foto: Privat

– Vi har nå muligheten til å profesjonalisere driften av et samisk hus i Oslo og det vil være et hus hvor alle samer i Oslo kan treffes, sier leder Arve Nordland.

Han overtok lederrollen i juni etter at Birger Nymo trakk seg i vår. Samisk Hus i Oslo har hatt uryddig økonomi de siste årene, og Sametinget har ved flere anledninger kritisert foreningen for manglende regnskap.

Tidligere i år ble det også kjent at de økonomiske problemene var så mange og så store at ingen revisorer ville ta i regnskapet til Samisk Hus . Sametinget truet da med å kutte bevilgningene.

Nå vil Samisk Hus rydde opp – og vil invitere både Sametinget og Oslo kommune som årlig har bevilget 600.000 kroner tilsammen i driftsstøtte til foreningen, til å være med i stiftelsesstyret. Nordland mener at det vil ansvarliggjøre politiske organer til å sørge for et godt nok tilbud for Oslo-samene.

– Ansvaret for et samisk hus i Norges hovedstad bør ligge på flere enn bare tre organisasjoner, slår han fast.

Ny organisering gir håp

Samisk Hus i Oslo har blitt drevet av tre samiske organisasjoner; Samisk sosialdemokratisk forening, Samefolkets parti og Oslo sameforening som hører inn under Norske Samers Riksforbund.

Disse tre aktørene har sammen med blant annet Sametinget, i flere år forsøkt å jobbe sammen for et eget samisk hus som ville fungert som et kulturhus.

Men på grunn av dårlig økonomi som skyldes blant annet økte husleieutgifter og mangelfull kommunikasjon innad, har ikke ført dette arbeidet videre. Den nye lederen Arve Nordland håper at en ny organisasjonsform vil bedre situasjonen.

– Her har det vært ildsjeler og frivillige krefter som har stått på for å drive dette huset på fritida, og vi ser at det ikke har vært en holdbar situasjon.

Flere samer i Oslo har tidligere ytret ønske om en stiftelsesform .

Samarbeid med Oslo kommune

Stiftelsen har store planer om både et kulturhus for samene, men også et informasjonssenter om samisk kultur for andre interesserte.

Allerede neste uke vil Sametinget møtes med Samisk Hus i Oslo. Foreningen har ennå ikke kommet i dialog med Oslo kommune, men den nytilsatte lederen er optimistisk med tanke på et samarbeid.

– Det er helt klart i kommunens interesse. Bare tenk på alle skolene i Oslo som stadig henvender seg til oss og spør om vi har et undervisningsopplegg om det samiske som kunne passe for deres elever, sier Arve Nordland.

Sametinget positiv

Vibeke Larsen

Rådsmedlem Vibeke Larsen er glad for at Samisk Hus i Oslo nå har vedtatt å bli en stiftelse.

Foto: Thor Werner Thrane / NRK

Rådsmedlem Vibeke Larsen i Sametinget er positiv til at Samisk Hus nå har fattet et vedtak om å bli en stiftelse, i tråd med Sametingets institusjonsmelding. Hun sier at dersom man skal utvikle den samiske kulturen i Oslo, så trenger man nødvendigvis sterkere aktører enn bare lokale krefter.

Men hun kan ikke love at Sametinget kan øke bevilgningene.

– Det vil bli lettere å kommunisere de behovene man har, men jeg kan ikke på stående fot love at vi vil trå til med x antall hundre tusen kroner. Jeg kan derimot love at Sametinget vil være en pådriver også opp mot Oslo kommune at de må bidra mer til Samisk Hus.

– Vi er beredt til å ta vår del av ansvaret og vi har en intensjon om å få med Oslo kommune. De har faktisk et ansvar for å utvikle den samiske kulturen i Oslo, sier Vibeke Larsen til NRK Sápmi.

NRK Sápmi har ikke lyktes med å komme i kontakt med Oslo kommune for en kommentar i denne saken.

70.000 i underskudd

En av de mest presserende sakene som foreningen nå tar tak i, er å finne nye og bedre lokaler til Samisk Hus. Siden 2004 har foreningen leid kontorlokaler i Akersgata, men flere har klaget på at lokalene er for små og at det mangler et kjøkken slik at man kunne ha arrangert sammenkomster for bysamene.

1. november i år går leiekontrakten ut og Samisk Hus skal i neste uke møte med utleier for å finne ut om de kan forlenge kontrakten.

Men også det har negative konsekvenser. Dersom Samisk Hus i Oslo skal fortsette å leie disse lokalene ut året, vil foreningen gå mer enn 70.000 kroner i underskudd i 2011.

– Vi har veldig dårlig tid på oss. Dersom vi må ut av lokalene, så har vi helt klart et problem, sier Arve Nordland, som forsikrer at de er i gang med å finne nye lokaler.