Hopp til innhold

Vil ha bedre Samisk Hus i Oslo

Sametinget vil jobbe for et større Samisk hus i Oslo, sa politisk rådgiver for Sametingsrådet, Bjarne Store-Jakobsen, da Samisk Hus i Oslo sist helg feiret femårsjubileum.

Bjarne Store-Jakobsen

Bjarne Store-Jakobsen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I forbindelse med at Sametinget forsøker å få på plass en samarbeidsavtale med Oslo kommune, regner han med at det å skaffe samene et bedre møtested vil være en del av avtalen.

Styret i Samisk Hus er svært glad for at Sametinget vil engasjere seg sterkere for å få bedre lokaler for samene i Oslo.

– Bør ha kjøkken

Dagens Samisk Hus ligger i Akersgata i Oslo sentrum. Selv om dette er det første stedet der samene har kunnet samle forskjellige aktiviteter og flere organisasjoner under samme tak, er de fleste enige om at lokalene er for små. Dessuten mangler lokalene et egnet kjøkken for større arrangementer.

Samene trenger en bedre møteplass der det blant annet er mulig å lage samisk mat ved større tilstelninger, sier Store-Jakobsen.

Styret for Samisk Hus har nedsatt en arbeidsgruppe som har som hovedoppgave å finne større og bedre lokaler for samene i hovedstaden.

Forhandler med Oslo kommune

Samtidig har også Sametinget startet en prosess med Oslo kommune for å få laget en samarbeidsavtale, slik Sametinget allerede har gjort med de nordnorske fylkene og fylker i det Sør-Samiske området.

Målet er at en samarbeidsavtale med Oslo kommune også skal resultere i et enda bedre møtested for bysamene, sier Store-Jakobsen.

Han mener at det er er viktig for samer bosatt på østlandet å ha et egnet møtested, blant annet fordi det vil styrke bysamenes identitet.

– Positivt signal fra Sametinget

Birger Nymo

Birger Nymo.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Styreleder for Samisk hus i Oslo, Birger Nymo, er glad for at Sametinget vil engasjere seg sterkere i arbeidet for et nytt Samisk Hus.

Det betyr veldig mye at sametingsrådet nå tar tak i dette og vi vet jo at rådet i sin tiltredelseserklæring spesielt har nevnt Samisk Hus i Oslo som en av de viktigste møteplassene for samene, sier Nymo.

Trenger en halv million

Han var ikke like fornøyd da sametingsrådet la fram sitt budsjettforslag, der de foreslo en økning på kun seks tusen kroner til Samisk Hus i Oslo.

I dag får Samisk Hus i Oslo bevilget i overkant av 240 000 kroner i driftsstøtte fra Sametinget. Den dagen et nytt Samisk Hus blir en realitet for bysamene i Oslo, må nok bevilgningen økes betraktelig, mener Nymo.

Hvis man skal få realisert et større Samisk Hus, så kommer man ikke langt med en økning på seks tusen kroner sier, Nymo.

Han forventer iallfall at bevilgningen fra Sametinget blir på nærmere en halv million kroner, den dagen de har funnet et bedre møtested for samene i Oslo.

Lover ikke mer penger

Bjarne Store-Jakobsen er enig i at et bygg med større lokaler og flere aktiviteter for samene i Oslo vil bety større utgifter og dermed forventninger om større bevilgninger fra Sametinget. Likevel kan han ikke nå love budsjettøkning for Samisk Hus.

Den dagen vi får på plass en samarbeidsavtale med Oslo kommune, så setter vi også av penger for å oppfylle de forskjellige prosjektene som er en er del av avtalen, sier han.

Da er det også naturlig at Samisk Hus vil få en større bevilgning som de kan betjene et nytt bygg med, påpeker Store-Jakobsen.

Korte nyheter

 • Sátnejođiheaddjievttohasat Guovdageainnus

  27 jahkásaš Elle Mari Dunfjell Oskal lea Guovdageainnu Sámilistu (GSL) vuosttaševttohas ja nu maid sátnejođiheaddjievttohassan suohkanválggain Guovdageainnus.

  Nuppi sajis lea Nils Johan Heatta ja goalmmát sajis Elle Kari Anti Sara.

  Guovdageainnu Guovddášbellodaga (GB) sátnejođiheaddjievttohas lea Jon Evald Hætta (45).

  2. sajis Inga Biret Marja Triumf ja 3. sajis Nils Andreas Tornensis.

  Valggat 2015
  Foto: NRK
 • Diimmu seavdnjadasas lávvardaga

  Miljovnna olbmo máilmmis jáddadit lávvardaga čuovgga diimmu go čájehit sin áŋggirdeame dálkkádat ja luonddu ovddas.

  Norggas lea 15. geardde go Earth Hour lágiduvvo.

  – ON aitto almmuhuvvon dálkkádatraporta konkludere ahte dál lea maŋimuš vejolašvuohta vel eastadit dan globálalaš liegganeami. Čuovvovaš čieža jagi leat kritihkalaš jagit máilmmi ovddas.

  Dan oaivvilda Máilmmi luonddufoandda, WWF oaivečálli Karoline Andaur. D

  asa lassin go dát symbolalaš dáhkku jáddadit čuovgga diibmui, de sávvá Karoline Andaur ahte olbmot dien diimmus jurddašit maid sáhttet dahkat luonddu ovddas.

  Earth Hour Norggas álgá diibmu 20.30 lávvardaga.

  Earth Hour
  Foto: Steffen Granberg
 • Kristersson: Ungarn lover å ikke forsinke svensk Nato-medlemskap

  Ungarns statsminister Viktor Orban har lovet å ikke forsinke prosessen med å få Sverige inn i Nato, ifølge Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

  Men Orban ga ikke noen forklaring på hvorfor Ungarn velger å ratifisere Finlands søknad om å bli Nato-medlem før Sveriges søknad, sa Kristersson etter å ha møtt den ungarske statsministeren i forbindelse med EU-toppmøtet torsdag.

  – Jeg fikk ingen forklaring i saklig forstand, men fikk beskjed om at de ikke har tenkt å forsinke noe land som er på vei inn i Nato, sa Kristersson.

  Ungarn har varslet at landets nasjonalforsamling skal gi grønt lys til Finlands Nato-søknad mandag, mens de venter med Sveriges søknad. (NTB)