NRK Meny
Normal

Møtte rådet til Oslo-møte

Initiativ til et samisk senter i Oslo må komme fra Oslo-samene, mener sametingspresidenten.

Folkemøte i Oslo

Berit Johnskareng talte.

Foto: Siv Eli Vuolab

I forrige uke traff Sametingsrådet samer i hovedstaden i forbindelse med at rådet holdt rådsmøte og avholdte førjuls-konsultasjoner med regjeringen.

Sametingsrådet hadde innbudt til folkemøte for å få innspill til en eventuell samarbeidsavtale med Oslo kommune.

På møtet fikk et tyvetall bysamer fortelle hvilke utfordringer og vanskeligheter de opplever i hverdagen.

Samisk senter

Det ble ytret ønske om et eget samisk samlingspunkt i hovedstaden. Flere på møtet ytret misnøye rundt dagens løsning, som går ut på at Foreningen Samisk hus leier lokaler i Akersgata inntil videre.

Stig Gælok

Stig Gælok.

Foto: Siv Eli Vuolab

Stig Gælok mener at Sametinget og Oslo kommune bør lage en stiftelse som får til oppgave å reise og drive et samisk senter som samler alle samiske tilbud i Oslo under samme tak.

– Et samisk samlingssted har det vært arbeidet med i tretti år i Oslo. Etter min mening bør man ikke fortsette i nye tretti år med samme arbeidsmåte, sier Gælok.

Avventer initiativ

Sametingspresident Egil Olli tilbyr å bidra til et samisk senter i hovedstaden.

Men han kan ikke love å igangsette et prosjekt på egen hånd. Planer om et slikt tiltak må komme fra samer i Oslo.

- Initiativet må komme herfra, sier Egil Olli.

Hjertesukk

Samisklærer ved Kampen skole Berit Johnskareng mener de praktiske forholdene må være tilrettelagt for at barn skal få samiskundervisning i hovedstaden.

– Det må være slik at foreldrene ikke hver eneste høst må slåss om timer for sine barn, sa Johnskareng, og kalte dette sitt hjertesukk.

Kampen skole tilbyr samiskundervisnig til elever fra totalt tjuefem Oslo-skoler.

Kuttet transporten

Undervisning i samisk i hovedstaden tilbys på dårlige tidspunkt - ofte må barn lese samisk etter at de egentlig skulle ha vært ferdig på skolen. Dessuten er skyssordningene dårlige, forteller Johnskareng.

Folkemøte i Oslo

Sametingsrådet lyttet.

Foto: Siv Eli Vuolab

– Slik som i andre kommuner må Oslo spare penger. I fjor høst ble skoletransporten fjernet. Det kom helt plutselig.

Elever som går fra 1. til 4. klasse får ikke lenger tilbud om skyss. Få vil sende sine seksåringer alene på t-bane i storbyen.

Samisklæreren er lei seg fordi slike praktiske forhold ødelegger motivasjonen til barn og foreldre.

– Foreldrene ringer til meg og spør hvordan de skal løse det, sier Johnskareng.

Hun forteller at elever har sluttet som følge av den mangelfulle tilretteleggingen.

Tretti år uten resultat

Marianne Balto, visepresident i Sametinget, var fornøyd med møtet, og sier Sametingsrådet vil ta opp problemene rundt manglende transport.

Flere av de oppmøtte uttrykte fornøydhet med folkemøtet da de har etterlyst et mer offensivt samisk folkevalgt organ i Oslo-spørsmål.

Sametingspresident Olli sa at Sametingsrådet til nå ikke har jobbet så mye med Oslo kommune, men at de nå skal gjøre det.

Lærer Berit Johnskareng sier hun har hørt løfter om bedring før, og håper at det nå skjer noe.