Hopp til innhold

Staten mener Jovsset Ánte (24) har sabotert for reintallsreduksjonen

– Den saksøkte reineieren har «posisjonert seg» i og med at han har bygd opp flokken sin, mens de andre i samme siida har redusert reintallet, sier regjeringsadvokaten. – Diskriminering fra statens side, hevder reineierens advokat.

Ung reineier, Jovsset Ante Sara, kjemper om sin egen fremtid i reindrifta.

BESKYLDES: Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara (24) fra Kvaløya reinbeitedistrikt har gått til sak mot myndighetene, fordi han ikke aksepterer kravet om å redusere reinflokken sin.

Foto: LIv Inger Somby / NRK

Prosessfullmektig Trond Biti uttalte at reindriftsungdom med små flokker tar den største byrden, hva gjelder kravet om å redusere reinflokkene.

Han presiserte at Jovsset Ánte Sara (24) er en ung utøver som må slite med den ene tilleggsstraffen etter det andre.

Sara har mistet driftstilskudd og må betale 8000 kroner i tvangsmulkt månedlig, så lenge han ikke reduserer flokken sin.

– Dette er en innvirkning som Landbruks- og matdepartementet (LMD) ikke har vurdert. Derfor er vedtaket diskriminerende overfor den saksøkte, sa prosessfullmektig Trond Biti i sin sluttprosedyre i Indre Finnmark tingrett.

Han kritiserte LMD for at departementet aldri sendte brev til reineierne i Finnmark om posisjoneringer, og hvordan den nye loven kan gi særfordeler for de med store reinflokker.

– Dette kaller jeg for diskriminering fra statens side, sa Biti.

 Dypt uenige om hvem som er offer eller sabotør i reindriftsnæringen.

I RETTEN: – Det er de reineierne med færrest rein som tar «ekstremtapet», som dermed rammes hardest, sier Jovsset Ante Saras advokat, prosessfullmektig Trond Biti (t.v.). Her med regjeringsadvokat Ida Thue.

Foto: Liv Inger Somby

Krevde reduksjon til 75 dyr – har nå 300

Jovsset Ánte Sara har saksøkt staten fordi han må redusere flokken sin fra 150 til 75 dyr. I retten kom det frem at Sara også har økt reintallet sitt de siste årene og har nå nærmere 300 dyr som tilhører hans siidaandel.

Biti la frem tall for Kvaløya reinbeitedistrikt, som Sara tilhører, som viser at de med store flokker reduserer prosentvis lavest, mens Sara er den som blir hardest rammet med 50 prosents reduksjon.

– Han driver med økologisk og økonomisk reindrift og klarer seg utmerket med sin lille flokk. Han er en rolig flyttsamegutt som lever i pakt med naturen og dyrene. Han hoppet ikke på posisjoneringsbølgen som kom etter 2007-loven, sa Biti under sluttprosedyren.

– Staten lener seg tilbake og ødelegger sedvaner

Biti sa i retten at staten ikke har tatt ansvar for de vedtak som blir gjort i reintallssakene.

– Staten lener seg tilbake og kaller dette for indre selvstyre. De sekundære reglene har skapt kaos og bryter med samisk sedvane. Før ble reineierne enige seg imellom, men nå lager man ikke lenger felles avtaler, sa Biti.

– Saksøkte er ikke et offer

Regjeringsadvokat Ida Thue sa i sin sluttprosedyre at den saksøkte ikke er et offer i reintallssaken.

– Han har bygd opp sin flokk og har økt reintallet med 63%. Nå har han fire ganger større flokk enn det som er fastsatt for ham, sa Thue.

Regjeringsadvokaten sa at den saksøkte har posisjonert seg på linje med de andre utøverne i hans siida.

Han har sabotert og alle de andre i siidaen har oppfylt sine reduksjonskrav, sa Thue.

Familien har avviklet flere ganger

Thue vektla også i sin prosedyre om vedtak som familien har gjort de siste 20 årene. Både bestefar og far har valgt å avvikle driften og i familiens siidaandel har reintallet vært lav.

– Familien har valgt å ikke spare dyr til den saksøkte og i prinsippet er reindrift det som samme som jordbruk og industri. Det finnes ingen garanti for å lykkes i næringen, sa Thue.

Hun mente at kravet fra Sara er urimelig overfor de andre siidamedlemmene, at de må redusere flokkene sine, mens han kan øke.

Staten blander seg ikke inn i hvordan de ulike siidaene vil fastsette reintall og hvordan de vil dele antall dyr. Tvisten i denne saken er en intern konflikt i saksøkerens siida, sa Thue.

Regjeringsadvokaten sa at konfliktene som har oppstått i Fála reinbeitedistrikt er konsekvenser av den saksøktes opptreden.

– Den saksøkte har hele tiden visst at reintallet må reduseres til 2000 dyr, men nå er han den eneste som har økt flokken- de andre har redusert, sa Thue.

Dom i saken faller rundt påsketider

Dersom Jovsset Ánte Sara vinner frem med sitt krav og at fastsettelse av reintall på siidaandelsnivå blir kjent ugyldig, da må reindriftsloven revideres.

– Denne saken er såpass komplisert og vi kommer til å bruke mer enn fire uker til å avgi dom i saken, sa rettens administrator Finn-Arne Schanche Selfors.

Dom i saken vil falle tidligst rundt påsketider.

– Det er godt å bli ferdig med rettssaken og jeg er beredt til å føre kampen videre, dersom jeg taper i tingretten, sier en lettet Jovsset Ánte Sara etter at retten er ferdig.

Hvordan har disse dagene vært for deg?

–Det har vært krevende, men nå skal jeg dra til fjells og reflektere over utviklingen i saken. Han er også takknemlig for kronerullingen som er igangsatt på sosiale medier, slik at han har midler, dersom det blir flere runder i retten.

– Jeg håper selvsagt at jeg har klart å si min mening i saken og om hvorfor det er vanskelig for meg å leve med en flokk på 75 dyr, sier Jovsset Ánte Sara.

Korte nyheter

 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir

 • Vil bygge ny flyplass i Kautokeino

  NSRs sametingsgruppe ber sametingsrådet om behovet å etablere fylplass i Kautokeino.

  Våren 2024 legger regjeringen frem nasjonal transportplan (NTP) 2025-2036.

  Reperesentant Maren Benedicte Nystad Storslett, forteller at Kautokeino har siden 50-tallet arbeidet med å åpne flyplassen i kommunen. Det er allerede ferdig anlagt flystripe på 1.100x 30 meter på grusdekket rullebane. Skriver Sagat

  Maren Benedicte Nystad Storslett
  Foto: Malene Gaino Buljo / NRK