Hopp til innhold

Advokat etter reintallsaken: – Departementet må be Stortinget endre loven

Etter at reindrifstutøveren Jovsset Ánte Sara (25) vant mot staten i rettssaken, der han var pålagt å redusere flokken til 75 dyr, mener advokaten at dommen gir grunnlag for lovendring.

Advokat Trond Pedersen Biti i sitt kontor

HAR MULIG LØSNING: Den unge reindriftsutøveren, Jovsset Ánte Saras, advokat Trond Pedersen Biti mener at et bunnfradrag vil være løsningen for å forhindre at de med små reinsdyrflokker blir presset ut av reindrifta.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Reindriftsforvaltningen vil ikke kunne leve fremover med ugyldige vedtak. Departementet vil jo måtte be Stortinget om å endre loven her, mener advokat Trond P. Biti.

Reindriftsutøver Jovsset Ánte Sara (25) gikk til sak mot staten, etter at Landbruks- og matdepartementet hadde vedtatt at reindriftssamen måtte halvere reintallet sitt fra 150 til 75 rein. Noe Sara mente han ikke kunne leve av. Først fikk Sara medhold i tingretten, noe staten anket.

I dag ble det klart at Sara også vant i lagmannsretten. Lagmannsretten la til grunn at det ikke er mulig å drive med økonomisk overskudd med 75 reinsdyr, og at det dermed var en krenkelse av Saras rett til å utøve sin kultur.

– Bunnfradrag på 200 rein

Advokat Biti mener at dette viser at reindriftsloven ikke kan stå slik den er i dag, og har gjort seg opp noen tanker om hvilken endring som bør inn.

Jovsset Ánte Sara

PÅ VIDDA: NRK har ikke lyktes i å få tak i Jovsset Ánte Sara, som er på fjellet og gjeter reinen sin.

Foto: John Einar Johnsen Eira / NRK

– En mulig løsning er lovforslaget man hadde to år før reindriftsloven ble vedtatt, altså at man gir et bunnfradrag til alle som har under 200 rein. Kanskje man finner en løsning der man sier at alle som har under 200 skal få lov til å bygge opp til 200 i hvert fall, sier Biti.

Han tror ikke en slik lovendring nødvendigvis vil føre til store endringer for mange distrikt.

Søsteren håper på endring

Tidligere har mange tatt til ordet for at statens reintallsreduksjon har vært en urettferdig prosess, som har gått spesielt hardt utover de med minst reintall, i og med at det ble vedtatt forholdsmessig reduksjon.

Alle reineiere i et distrikt som ble pålagt å redusere flokkene sine, måtte redusere det prosentmessig likt, og Sara var en av dem som fikk krav om å redusere med 50 prosent, altså halvparten.

Hans søster Máret Ánne Sara håper at dommen vil bidra til å hjelpe andre i reindriften, som har havnet i en lignende situasjon.

– Jeg håper at de tar disse dommene på alvor, og at de nå ser på nettopp det vi har prøvd å fremheve; det er så store feil i reindriftsloven og reindriftspolitikken, som berører hele det reindriftssamiske samfunnet, mener hun.

Sametingspresidenten applauderer dommen

Sametingspresident Vibeke Larsen gratulerer Sara, og roser reindriftsutøveren for at han har våget å ta kampen for sin rett til å drive med reindrift.

Vibeke Larsen

FORNØYD: Sametingspresident Vibeke Larsen roser Sara for å ha vært modig, og tatt saken til retten.

Foto: Amund Trellevik/NRK

– I dette tilfellet så har staten brutt Jovsset Ánte Saras folkerettslige vern mot statlig inngrep. Dette er en viktig prinsipiell dom som vil få positive konsekvenser for mange samer, sier sametingspresident Vibeke Larsen.

Også tidligere sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) sier seg svært fornøyd med dommen.

– I både Fálesráššá og Gaelpie/Kalvvatnan lyktes reinbeitedistrikter å stoppe vindkraftplaner med bakgrunn i artikkel 27. At retten nå henviser til disse sakene betyr at vi er vitne til at samiske rettigheter ikke bare finnes på papiret, men at de også får praktisk betydning, sier Keskitalo.

Aili Keskitalo med grå murbygning i bakgrunnen

– IKKE BARE PÅ PAPIR: NSRs parlamentariske leder, Aili Keskitalo, mener saken er et bevis på at samiske rettigheter finnes.

Foto: Pressebilde / NSR

«Beskyttelse av siidaandelene med lavt reintall»

Sametinget hadde foreslått et bunnfradrag på 200 under arbeidet med reindriftsloven av 2007. Det ville ha betydd at 200 av reinsdyrene en reindriftssame eide, ikke ville bli telt med i eventuelle reduksjonstiltak.

I lagmannsrettens dom, har de fremhevet nettopp dette, og Hålogaland lagmannsrett skriver følgende:

«Det registreres at Sametinget i sitt posisjonsnotat 2 av 10. februar 2006 så det som nødvendig at grensen på 200 rein ble tatt ut av loven. Notatet forstås likevel å forsvare en beskyttelse av siidaandelene med lavt reintall, men på et mer fleksibelt grunnlag.»

Korte nyheter

 • Geahča bearjadaga Ođđasiid

 • 19-jahkásaš jámii biilalihkohisvuođas Deanus

  Dat lei 19-jahkásaš Bjørn-Felix Guttormsen Utsi gii massii heakka biilalihkohisvuođas Deanus duorastat ija. Dan dieđiha politiija preassadieđáhusas.

  Biila jorihii riikageainnu 98:s Deanus Finnmárkkus. Biillas lei maiddái nissonolmmoš gii sáddejuvvui UNN buohccivissui Romssas.

  Politiija leat jearahallame vihtaniid, sihke sin geat ledje sajis lihkohisvuođa maŋŋel, ja maiddái sin geat ledje leamašan ovttas dan guovttuin árat seamma eahkeda.

  Nissonolmmoš gii cevzzii ain oažžu divššu buohcciviesus. Politiijat eai leat vuos jearahallan su, muhto áigot dahkat dan nu fargga go vejolaš.

  Politiijat eai dieđe vuos goabbá sudnos lei vuodjime biillain go lihkohisvuohta dáhpáhuvai.

  Les på norsk her.

  Bjørn-Felix Guttormsen Utsi
  Foto: Politiet
 • 19-åring omkom i trafikkulykke i Tana

  Det var den 19 år gamle Bjørn-Felix Guttormsen Utsi som mistet livet i bilulykken i Tana natt til torsdag, kommer det frem i en pressemelding fra politiet.

  Bilen gikk rundt på riksvei 98 i Tana i Finnmark, det var også en kvinne i bilen da hendelsen inntraff.

  Politiet avhører nå vitner, både de som kom til ulykkesstedet samt vitner som var sammen med de involverte tidligere på kvelden.

  Kvinnen som overlevde får fortsatt medisinsk behandling og er overført til UNN i Tromsø. Hun er ikke avhørt men politiet ønsker å avhøre henne så snart det lar seg gjøre.

  Det er fortsatt uklart hvem av de to som var sjåfør da ulykken skjedde, melder politiet.

  Loga sámegillii dás.

  Bjørn-Felix Guttormsen Utsi
  Foto: Politiet