Aili Keskitalo: – Sara-dommen kan føre til omkamp om reintallet

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) er imponert over rettighetskampen som den unge reindriftsutøveren Jovsset Ánte Sara (24) har ført overfor staten.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo har konstatert at Indre-Finnmark tingrett har gitt Jovsset Ánte Sara medhold i en omstridt reintallsak. Nå lurer hun på om dommen kan felle reindriftsloven.

Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

– Den unge reindriftsutøverens seier over staten kan føre til store konsekvenser, mener sametingspresident Aili Keskitalo.

Kampen om reintallet mot staten er blitt ført i Indre Finnmark tingrett. Staten har ment at Jovsse Ánte Sara har sabotert vedtaket om reintallsreduksjon. Dette ble fullstendig avvist av saksøkeren. I går falt dommen. Jovsset Ánte Sara fikk full medhold .

– Jeg har latt meg berøre og imponere av denne unge reindriftsutøverens kamp mot det han opplevde som en dyp urettferdighet. Dessverre er det nok mange flere enn ham som har opplevd at reintallstilpasningen har gitt urimelige utslag, sier Keskitalo.

Ifølge sametingspresidenten har dette vært en høyprofilert rettssak som vil kunne få stor betydning for den pågående reguleringen av reintallet i Finnmark.

Fulgt saka med interesse

Sametinget har fulgt saken med stor interesse fordi de mener den har en prinsipiell side hva angår reintallsprosessen. Sametinget har advart mot landbruksdepartementets reintallsprosess over lengere tid.

Reineier Jovsset Ánte Sara og adv. Trond Biti i retten

Da Jovsset Ánte Sara førte rettssaken i Indre-Finnmark tingrett, følte han seg alene i kampen mot staten. Her er han sammen med sin advokat Trond Pedersen Biti.

Foto: Nils Henrik Måsø

– Denne dommen viser at disse bekymringene har vært berettiget. Saken med reintallstilpasningen var senest oppe til behandling i Sametingets plenum i mars, sier sametingspresidenten.

Vil ha ny gjennomgang av reindriftsloven

Sametingspresidenten tror nå at dommen vil få konsekvenser for statens reintallspolitikk.

– Konsekvensene av dommen vil føre til at saken om reintallstilpasninger må vurderes på nytt. Denne dommen må landbruksministeren ta på alvor.

– En videre konsekvens må være at den eksisterende reindriftsloven må gjennomgås på nytt. Vi vil følge saken videre med stor interesse, avslutter Keskitalo.