Hopp til innhold

Historiker ler av «norske» stedsnavn

Det blir gjerne debatter med høy temperatur, når samiske og norske stedsnavn diskuteres – spesielt i sosiale medier. Historiker og forfatter kaster nå muligens mer brensel på debattbålet.

Forfatter Aage Solbakk med boka Samiske stedsnavn 2

OMFATTENDE STEDSNAVNSPROSJEKT: Historiker Aage Solbakk fra Tana har nylig publisert bok nummer to, i bokserien «Samiske stedsnavn».

Foto: Nils John Porsanger, NRK / Čálliid Lágádus (montasje av NRK)

– I boka har jeg forsøkt å forklare stedsnavnenes bakgrunn. Og mange stedsnavn er da også regelrett oppkalt etter personer.

Historiker Aage Solbakk har lenge kartlagt og forsket på stedsnavn. Nylig var han en av mange som deltok på det historiske Langnesmarkedet i Tana.

Her presenterte han sitt siste bokprosjekt; den siste av i alt to bøker som presenterer samiske stedsnavn i deler av områdene i indre deler av Øst-Finnmark.

– Flest samiske stedsnavn

– På hvilket språk er det flest stedsnavn innad Tana kommune – samiske eller norske stedsnavn?

– Her er det jo selvfølgelig, og forståelig nok, flest samiske stedsnavn. Det er jo de samiske stedsnavnene som er hoved-stedsnavn. De er selvfølgelig eldre enn de norske stedsnavnene.

– Etter hvert som det kom norske tilflyttere til Tana, så begynte tilflytterne å bruke norske stedsnavn – spesielt i Nedre Tana.

«Masjok?»

– De norske innflytterne tilpasset selvfølgelig også samiske stedsnavn til norsk.

– Eksempler?

– Ja, vi har jo Ruostafielbmá, som er blitt til «Rustefjelma». Og Máskejohka har blitt til «Masjok», svarer Solbakk tilføyd en smule latter.

Og fortsetter:

– Dagens «Skippagurra», ja, hva er det? Er det en eller annen slags type «kløft» som ikke er helt frisk? Det er jo for så vidt en slags liten kløft der, så, kanskje, småler historiker Solbakk.

Korte nyheter

 • Anna Granefjell dan jaepien åarjelsaemien kultuvrebaalhkam åådtje

  Baalka Raasten Rastah'sne juekieji.

  Jurye jiehtieh "Dïhte vihkeles goh gïele-, kultuvre- jïh vuekieguedtijem orreme, dovne sov dajveektievoetesne jïh åarjelsaemien sïebredahken åvteste."

  Granefjell lïj NRK'n voestes åarjelsaemien journaliste, skïemtjesåjhtere, lohkehtæjja, jarkoestæjja, vytnesjæjja jïh organisasjovnebarkije.

  Bilde av Anna Granefjell, vinneren av sørsamisk kulturpris 2023.
  Foto: Solveig Norberg / NRK
 • Sortland: Kommuneoverlege fraråder å drikke vann fra naturen

  Onsdag meldte Folkehelseinstituttet (FHI) at det har vært en økning i antall personer smittet av harepest.

  Det var meldt om 54 personer som var smittet av harepest i august og september, med totalt 70 personer hittil i 2023.

  Høsten er nemlig høysesong for harepest, og nå er den også påvist i Sortland.

  Mattilsynet opplyste fredag at de hadde fått positivt prøvesvar på en hare funnet i Spjutvika. Det skriver Bladet Vesterålen.

  Harepest, tularemi, kan gi langvarig sykdom hos mennesker. Mennesker kan smittes gjennom å drikke vann i naturen, eller ved kontakt med gnagere og deres ekskrementer.

  Kommuneoverlegen anbefaler følgende forholdsregler:

  – Ikke drikk vann direkte fra naturen. Vannet kan drikkes etter koking eller annen desinfeksjon.

  – Unngå kontakt med syke eller døde harer og smågnagere. Bruk hansker hvis du må håndtere døde dyr og husk god håndvask etterpå.

  – Brønner eller oppkommer må sikres mot inntrenging av overflatevann og mot dyreliv som smågnagere og fugler. Inspiser brønner og oppkommer jevnlig. Fjern døde dyr eller annen synlig forurensning umiddelbart, og ikke drikk eller bruk vannet før det er gjort tiltak for å sikre at vannet er trygt

  – Ikke fei opp smågnagerlort (for eksempel muselort i hytta), men bruk heller en fuktig klut, og beskytt hendene med gummihansker.

  – Unngå å bli slikket av hunder og katter som nylig har vært i kontakt med et dødt eller sykt dyr, da de kan ha fått bakterien i munnhulen.

  Harepest
  Foto: Knut Fredrik Øi
 • Eieren fant elghund sin skutt

  Torsdag morgen fant jegerkollega og hundeeier Magnar Aslaksen en sørgelig opplevelse da hans elghund Loke (nær 2 år gamle) ble funnet død.

  Aslaksen var i fangst onsdag og dro med hunden sin fra hytta sin ved Idjajávrris til Nieiddaidvári fangstområde. Etter å ha gått i noen timer satte Aslaksen seg i en sandstrand for å koke kaffe. Hunden roet seg ned etter nærmere en halv time, før den luktet en elg og dro av gårde, som var siste gang Aslaksen så hunden i live.

  – Klokka var allerede litt over seks og det begynte å bli mørkt. Da jeg kom til stedet der hunden var, var det mørkt og jeg fant ikke hunden, selv om WeHunt viste at hunden var der. Det viste seg senere at jeg hadde gått bare noen få meter unna. Jeg ga opp og dro tilbake til hytta der jeg overnattet. Neste morgen dro jeg for å lete igjen, og da fant jeg hunden. Den var skutt, og det var et enormt hull rett mellom øynene, forteller Aslaksen.

  – Det første jeg tenkte på da jeg så det, var at det må ha vært en elg tyv i området og at hunden hadde funnet den. Heldigvis tok jeg en kaffepause og ble ikke med hunden, ellers kunne jeg også kanskje blitt skutt, sier Aslaksen alvorlig til Ávvir

  Aslaksen tok hunden med seg til hytta der han ringte politiet.

  Hunden ble funnet om lag 2,5 kilometer fra bilveien. Stedet ligger cirka to mil fra Karasjok, mot Lakselv. Politiet oppfordrer publikum som vet noe til å ta kontakt med dem. Dette skrev Ávvir