Hopp til innhold

Betent stedsnavnssak ruller videre

Det er mange forslag på hva Fossbakken i Troms skal hete på samisk, noe som gjør saken veldig betent.

Fossbakken
Foto: Mathis Eira / NRK

Fossbakken i Sør-Troms skal få et samisk navn, men det er uenighet hva som er riktig navn på samisk.

Det er gjennom høringsrunden foreslått flere ulike samiske navn på Fossbakken. Spansdalen Historielag har foreslått Ruŋgogiera, mens Gielas reinbeitedistrikt har foreslått Bokcavuopmi.

Lars Joar og Mai Britt Halonen fra Fossbakken mener blant annet at samiske navn som Guolban og Boksavuopmi er innenfor og kan brukes som det samiske navnet på bygda.

Arnt-Kjell Johnsen fra Fossbakken har tidligere sagt til NRK at Fossbáhkku er brukt som samisk navn siden han var barn. Han er over 70 år.

Arnt Kjell Johnsen

Arnt-Kjell Johnsen mener Fossbáhkku er det riktige samiske navnet.

Foto: Mathis Eira / NRK

Betent sak

Lars Joar Halonen og Mai- Britt Halonen sendte inn sin høringsuttalelse 26.06.22.

Der skriver de blant annet at sletta på Fossbakken heter Guolban og området fra Stormyra (Boksajeaggi) og helt ned til Fossbakken heter Boksavuopmi.

Dersom Fossbakken skal få et offisielt samisk navn er disse navnene helt innenfor.

Lars Joar Halonen

Lars Joar Halonen bor på Fossbakken.

Foto: Mathis Eira / NRK

Dette likte Spansdalen Historielag dårlig. Historielaget mener at navnet Guolban ikke er blitt brukt som stedsnavn og at Boksavuopmi er et annet sted langt unna bygda.

Historielaget er også kritisk til at Lars Joar Halonen som er leder i det kommunale samiske språksenteret Ástávuona giellagoahtie har sendt inn denne høringsuttalelsen. Lars Joar Halonen har sendt inn forslaget som privatperson.

Krevde å trekke tilbake forslaget

Leder Ard-Eirik Hermansen i historielaget sendte en e-post 11. februar i år til ekteparet Halonen og ba om at forslaget ble trukket tilbake.

Hermansen skriver blant annet «Dersom dere selv ikke trekker høringsuttalelsen tilbake innen 8 dager, som settes til mandag 20.02.2023, vil historielaget måtte informere Lavangen kommune og Sametinget om det ovennevnte».

Spansdalen Historielag sendte den 22. februar et brev til Sametinget, med kopi til Lavangen kommune og ekteparet Halonen der de argumenter for sitt syn og mener det er faktafeil i ekteparets uttalelse.

Historielaget mener det riktige navnet er Ruŋgogiera.

Ard-Eirik Hermansen

Ard-Eirik Hermansen, leder i Spansdalen historielag.

Foto: Mathis Eira / NRK

Vi må påpeke feil, sier leder i Spansdalen historielag, Ard-Eirik Hermansen.

Stedsnavnene er i bruk

Disse navnene som vi har foreslått brukes i dag for å beskrive de ulike deler av bygda Fossbakken, sier Lars Joar Halonen til NRK.

Halonen sier at det nå er opptil fagfolkene å bestemme hvilket navn som skal brukes.

Lars Joar Halonen sier at han og kona sendte inn sin private uttalelse siden de bor og har hus i bygda. Han ønsker ellers ikke kommentere e-posten eller brevet fra historielaget.

Ordfører i Lavangen, Hege Myrseth Rollmoen, sier at Halonen har rett til å sende en høringsuttalelse på lik linje med alle innbyggere i Fossbakken.

– Han har ikke vært saksbehandler i denne saken, sier Rollmoen.

Rollmoen forteller at på folkemøtet som bygdelaget arrangerte på Fossbakken, ønsket flertallet at bygda skulle hete Fossbáhkku på samisk.

Det er det norske navnet Fossbakken som er grunnlaget til navnet Fossbáhkku.

Stedsnavn skaper sterke følelser

Vi e skiltskyttera! Edle riddera, det norskes beskyttera.

Totalteatret
Skyter på samiske skilt

Flere skilt med samiske stedsnavn i Kåfjord i Troms ble beskutt på 90-tallet.

Foto: Gunnar Sætra / Scanpix

Kåfjord kommune ble i 1992 innlemmet i samisk språkforvaltningsområde og etter dette kom det opp kommuneskilt som var både på samisk og norsk ved E6. Det gikk en kule varmt hos noen.

Skiltene ble skutt på slik at det samiske navnet ikke vistes mer.

I februar 2011 ble Bodø sitt stedsnavnsskilt på samisk og norsk satt opp. Det fikk stå i fred i knapt en uke før det samiske navnet ble malt over.

Statens vegvesen har måttet skifte ut flere skilt både i Kåfjord og Bodø på grunn av hærverk. Etter hvert har skiltene fått stå i fred.

Les også: Tagget ned Bodøs nye samiske skilt

Hærverk på samisk skilt i Bodø
Hærverk på samisk skilt i Bodø

Fossbáhkku vedtatt som bygdenavn

Kommunestyret i Lavangen har den 23. februar vedtatt at det offisielle samiske navnet for Fossbakken er Fossbáhkku.

Kommunestyret kan ikke se at Ruŋgogiera er et historisk korrekt navn på Fossbakken, og beskriver heller ikke området topografisk, sier Hege Myrseth Rollmoen, ordfører i Lavangen.

Rollmoen kan ikke si hvilke vurderinger det gjort i forhold til de andre navneforslagene.

Kommunestyret anbefaler at ett av forslagene fra Fossbakkens innbyggere brukes som samisk stedsnavn. Det samiske navnet på Fossbakken skal være Fossbáhkku, skrives det i kommunestyrevedtaket.

Vi kommer til å klage på dette vedtaket til Klagenemnda for stedsnavnssaker, sier Ard-Eirik Hermansen, leder i Spansdalen historielag. Historielaget mener å kunne dokumentere fra gamle skriftlige kilder at Ruŋgogiera er det riktige navnet.

Korte nyheter

 • Čieža ođđa sámi filmma ožžot doarjaga

  Animašuvdnafilbma, musihkka, dokumentárafilbma ja njeallje oanehis filmma ožžot dál Sámi filbmainstituhtas (ISFI) buvttadandoarjaga oktiibuot 2,3 miljon kruvnnu.

  – Eai goassige ovdal leat buvttaduvvon nu ollu sámi guhkesfilmmat go dál, dadjá Anne Lajla Utsi, ISFI bagadalli.

  Dan dieđiha SVT Sápmi.

  Anne Lajla Utsi
  Foto: Dan Robert Larsen / NRK
 • Jobber for steril oppdrettstorsk

  Selskapet Norcod har innført et nytt lysstyringssystem for å påvirke kjønnsmodningen til torsken, og vil begynne å holde hann- og hunnfisk fra hverandre.

  Det skriver Fiskeribladet.

  – I fremtiden, i det lange løp, ser vi på steril torsk. Det kan løse alle problemer med kjønnsmodning. Vi jobber med steril torsk, sier administrerende direktør Christian Riber til Fiskeribladet.

  I slutten av februar fikk Norcod pålegg om utslakting av torsk i til sammen fem merder på tre lokaliteter etter tidligere funn av gytemoden oppdrettstorsk i Meløy.

  I april ble Norcod pålagt å slakte ytterlige to merder.

  Alle nøtene er nå tømt for fisk og skal inspiseres av Fiskeridirektoratet. Selskapet håper å ha en konklusjon innen utgangen av juni.

  Torsk ved Havlandet Marin Yngel i Florø
  Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK
 • Báhccavuonas biila ribahan badjel geainnu

  Politiijat leat ožžon dieđu johtolatlihkohisvuođas Sagelvvatnet guovllus Báhccavuona suohkanis.

  Personbiila másii kontrolla, ribahii badjel geainnu ja gopmánii.

  Politiijaid operašuvdnajođiheaddji, Karl Erik Thomassen, lohká ahte okta rávisolmmoš ja golbma máná vuollel 16 jagi ledje lihkohisvuođas.

  – Ii oktage leat duođalaččat roasmmehuvvan, dadjá son NRK:i.

  Go heahteossodagat bohte báikái, de ledje báikkálaččat váldán vára olbmuin geat ledje biillas.

  Politiijain ii leat várohus ahte biilavuoddji lea leamaš vuoddján biilla juhkanvuođas, muhto lohket leat menddo árrat vuos lohkat mii lea rievttimielde dáhpáhuvvan.

  – Fertet vuos gullat biilavuoddji čilgehusa ja jus vejolaš, earáin maiddái.