Håper FN-rapport kan endre flere lover i Norden

Påpekningene i rapporten er så klare at dette vil være noe Norge, Finland og Sverige må svare på, mener Samerådets president.

Áile Javo

Samerådets president har grunn til å smile. Hun er nemlig svært fornøyd med spesialrapportørens rapport, og kommer til å følge spent med på nasjonalstatenes svar i Genève.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Vi er svært fornøyde med denne rapporten. Den kommer med svært klare anbefalinger til hva nasjonalstatene må gjøre for å forbedre situasjonen til samiske rettigheter, sier en blid president i Samerådet, Áile Javo.

Denne uken kommer FNs spesialrapportør med sin rapport om samenes rettighetssituasjon i de nordiske landene.

Victoria Tauli-Corpuz ber Norge og Sverige å revidere mineralloven, slik at disse oppfyller internasjonale krav.

Finland får klar melding om å ta med Sametinget i dialog om saker som har samisk anliggende.

Forventer at minerallovene endres

– Mineralloven i Norge og Sverige holder ikke mål når det kommer til menneskerettigheter eller samiske rettigheter. Til og med næringen selv har bedt om at loven endres slik at man får en oppklaring hvilke forventninger og krav som gjelder dersom man skal drive gruve i samiske områder, forteller Javo.

Nå ønsker Samerådet at landene snarest mulig setter i gang en prosess for å endre mineralloven.

Finland har på papiret en minerallov som tar hensyn til samiske rettigheter, men spesialrapportøren skriver at Finland bør fortsette med å finne ut hvorfor loven ikke håndheves.

Øyvind Ravna

Jusprofessor ved Norges arktiske universitet, Øyvind Ravna, vil ikke uttale seg om den svenske mineralloven, men påpeker som FN at den norske ikke er i samsvar med internasjonal rett.

Foto: Privat

Samtidig mener også FN at Finland må se på reindriftsloven, som i dag tillater alle samer og ikke samer å drive med reindrift. Dette har ifølge spesialrapportøren ført til at den tradisjonelle samiske reindrifter har måttet endres.

Rettsforsker mener mineralloven ikke holder standard

Også jusprofessor, ved UiT, Øyvind Ravna har latt seg imponere av rapporten, og hvor mye den går i detalj.

Når det gjelder mineralloven i Norge er han klar på at den ikke fullt ut oppfyller kravene i ILO-konvensjonen 169

– Og da særlig artikkel femten, som slår fast at urfolk har krav på del av utbytte der det drives mineralvirksomhet i deres områder.

– I Finnmark er jo det løst ved at man lar Finnmarkseiendommen få et forhøyet mineralvederlag, og det er jo ikke i samsvar med internasjonal rett, legger jusprofessoren til.

Alice Bah Kuhnke Kulturminister Demokratiminister Kulturdepartementet Statsråd

Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke har ansvaret for samiske saker i den svenske regjeringen. Hun har heller ikke ønsket å kommentere rapporten foreløpig.

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Nasjonalstatene har ikke fulgt opp tidligere påpekninger

Hverken kommunalminister Jan Tore Sanner, eller Sveriges kultur- og demokratiminister Alice Bah Kuhnke, som begge har ansvaret for samiske saker i sine respektive regjeringer, vil kommentere rapporten før den blir lagt fram for FNs menneskerettighetsråd.