Muotka: – Regjeringen overser FN-kritikk

Solberg-regjeringen i Norge overser kritikken fra FNs rasediskrimineringskomité (CERD) etter forslaget i statsbudsjettet om nedleggelse av Gaske-Nøørjen Saemienskovle i Nord-Trøndelag. Det sier Sametingsråd, Silje Karine Muotka.

Silje Karine Muotka/NSR

Sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) er ikke fornøyd med regjeringens forslag til statsbudsjett.

Foto: Linn Margrete Påve / NRK Sápmi

– At Solberg-regjeringa likevel foreslår nullvekst til samisk opplæring samt nedleggelse av virksomheten ved sameskolen i Hattfjelldal, betyr at regjeringen overser kritikken fra FNs rasediskrimineringskomité , sier sametingsråd, Silje Karine Muotka.

Hårreisende av regjeringen

FNs rasediskrimineringskomité (CERD) kritiserer Norge for brudd på språk- og opplæringsrettighetene til samiske barn.

Komitéen påpekte en systematisk svikt i finansieringen av samiske læremidler og lærerressurser, spesielt i forhold til lule- og sørsamiske elever.

— Dette er en hårreisende måte å gjennomføre politikk og dialog på overfor utsatte grupper som sørsamene. Aktiviteten ved sameskolen må derimot videreføres, sier Muotka.