FN-topp ber Norge skjerpe seg i samepolitikken

Spesialrapportøren er bekymret for Norges behandling av samer.

Leder i FNs permanente forum Victoria Tauli-Corpuz

RETTER PEKEFINGER MOT NORSKE MYNDIGHETER: FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter Victoria Tauli-Corpuz fra Filippinene.

Foto: FN

– Som spesialrapportør konstaterer jeg en ustabil atmosfære i form av sosiale konflikter i den samiske regionen.

Dette skriver FNs spesialrapportør for urfolksrettigheter i sin rapport.

Victoria Tauli-Corpuz legger rapporten frem for FNs menneskerettighetsråd i Genève denne uken.

I rapporten kommer hun med en rekke påpekninger og anbefalinger overfor norske og nordiske myndigheter, om hvordan nasjonalstatene bør ivareta samisk språk, kultur, og samiske rettigheter til land og vann.

Peker på konflikter

Victoria Tauli-Corpuz uttrykker blant annet bekymring for de senere års høye priser på blant annet mineraler.

Ifølge hennes rapport har dette ført til økte investeringer i mineral- og gruvenæringer i de samiske områdene i Norge, Sverige og Finland.

– Dette fører til konflikter mellom samiske samfunn og miljøer på den ene siden – og på den andre siden; interesser tilhørende utbyggingsprosjekter slik som veibygging, gruvedrift, vindkraft, vannkraft, kraftlinjer, turismeaktiviteter, og olje- og gassinstallasjoner, skriver spesialrapportøren.

Victoria Tauli-Corpuz

I DET KALDE NORD: Vinteren 2011 besøkte Victoria Tauli-Corpuz karasjokområdet, blant annet for å ta samisk kultur og samfunnsliv i nærmere øyesyn.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Jusprofessor: – Berettiget kritikk

– Jeg synes det er berettiget kritikk, og jeg synes det er treffende kritikk. Det overrasket meg at spesialrapportøren har satt seg så godt inn i forholdsvis detaljerte spørsmål, og bør etter mitt syn vektlegges, sier jusprofessor Øyvind Ravna.

Øyvind Ravna

Professor i rettsvitenskap ved Norges arktiske universitet, Øyvind Ravna, har blant annet same- og urfolksrett som spesialfelt.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

En av tingene Ravna biter seg merke til er at Tauli-Corpuz skriver at Norge har en forpliktelse til å få samtykke fra representative samiske organer, i utbygningssaker som berører samer.

– Det er et skritt videre i rettsutviklingen slik jeg ser det.

FN har tidligere kritisert Norge i urfolkssaker. Er det noen effekt av denne kritikken?

– Jeg har vanskelig for å se at de organene som man har opprettet i Finnmark, sånn som Finnmarkseiendommen, ikke vil ta det her innover seg og legge vekt på det i sin forvaltning. For det kan jo ikke være slik at man unnlater å forholde seg til åpenbare menneskerettigheter påpekt av FNs spesialrapportør.

Får også skryt

Victoria Tauli-Corpuz har ikke utelukkende dårlige tilbakemeldinger å komme med overfor Norges samepolitikk.

Hun roser Norge blant annet for å i 2011 ha iverksatt en egen handlingsplan for samiske språk, som skal legge til rette for en bred og langsiktig innsats for språkene.

Ros vanker det også for å ha opprettet et samisk språkutvalg i 2014 etter initiativ fra Sametinget.

Regjeringen vil ikke kommentere

Selv om Norge har mottatt et utkast av rapporten vil ikke statsråd Jan Tore Sanner kommentere den.

Dette er vanlig prosedyre fra myndighetenes side, at de ikke vil fortelle sin mening før etter at rapporten er lagt fram.

– Det er ikke naturlig for statsråden å kommentere rapporten før den legges frem, skriver kommunikasjonsrådgiver ved kommunal- og moderniseringsdepartementet, Helene Mo, i en e-post til NRK.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H)

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) har ansvaret for samiske saker i regjeringen.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Korte nyheter

 • Rektorvirggáj Hábmerin fáladum

  Ingrid Kintel (33) Divtasvuonas Hábmerin la rektorvirgev fáladum Ájluovta skåvlån Hábmerin. Kintel la dálla åhpadiddjevirgen sæmmi skåvlån. Åvdutjis la giellaguovdátja jådediddjen Árranin barggam. Gålmås lidjin dán virggáj åhtsåm. Sån guhti l ájn virgen rektorin danna, Britt Karin Hansen, hæjtta dán máno maññegietjen, ja álggá virggáj sadjásasj rektorin Stangnes joarkkaskåvlån Hársttágin. Jus Kintel rektorvirgev válddá, de álggá nav ruvva gå la praktihkalattjat vejulasj.

  Ingrid Katrine Kintel er tilbudt stillingen som rektor ved Drag skole i Hamarøy kommune
  Foto: Privat
 • Govvačájáhus rahppon Oslos

  Oslos rahppui otne govvačájáhus «Árbi - Arv». Govaide leat čállon oanehaš cealkagat sámegillii mat leat jorgaluvvon dárogillii. Gieldda- ja guovlluministtar Bjørn Arild Gram ja sámediggepresideanta Silje Karine Muotka dat rabaiga čájáhusa otne. Mihttu čájáhusain lea čalmmustahttit sámegiela gávpogis ja čájáhus lea maid oassin sámi giellavahku čalmmustahttimis.

  Čájáhusas leat 12 gova mat ovdal leat čájehuvvon earret eará Álttás ja maiddái olggobealde Opera viesu Oslos. Dál leat govat lahka ođđa Munchmusea, báikkis mii gohčoduvvo Stasjonsallmenningen Bjørvikas.

  Fotoutstilling Árbi - Arv. Utstillingen er ved Munchmuseet i Bjørvika.
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Lær samisk ved Munchmuseet

  I forbindelse med markeringen av samisk språkuke ble fotoutstillingen «Árbi - Arv» åpnet i Oslo i dag. Det var kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) som stod for åpningen.

  Utstillingen består av 12 bilder fra Finnmark, med enkle samiske setninger og norsk oversettelse på. Gram og Muotka håper de inspirerer folk til å lære seg noen enkle samiske ord. Utstillingen er i Stasjonsallmenningen i Bjørvika, ikke langt fra Munchmuseet. Samisk språkuke markeres samtidig i Norge, Sverige og Finland.

  Silje Karine Muotka (NSR) og Bjørn Arild Gram (Sp).
  Foto: Mette Ballovara / NRK