Hopp til innhold

Vil ikke vente til hele Fosen-saken er løst

Det blir ingen midlertidig stans i den videre vindkraft­utbyggingen i reinbeiteområder her til lands. Det vedtok Stortinget tirsdag.

Reinsdyrkalv mellom turbindeler på Storheia - Fosen

REIN MÅTTE VIKE: Byggestart på Storheia på Fosen var i 2016. Nå ønsker SV, MDG og Rødt å sette flere slike utbygginger på vent.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Regjeringen burde sjøl ha satt alle vindkraftsaker i samiske reindriftsområder på pause til menneskerettighetsbruddet på Fosen var reparert.

Det sier medlem i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Lars Haltbrekken (SV).

Lars Haltbrekken på Storheia, Fosen

Lars Haltbrekken (SV) ønsker at Norge skal sette alle utbygging av vindkraft i reindriftsområder på pause, til Fosen-saken er løst.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Tirsdag ble forslaget fra SV, Rødt og MDG om å stanse vindkraftutbygging i reinbeiteområder fram til hele menneskerettighetsbruddet på Fosen er reparert, nedstemt.

Det syns Haltbrekken er trist.

Representantforslaget kom opprinnelig fra Rødt.

Han viser til at det er kommet til enighet bare med den ene gruppen på Fosen, og at saken langt fra er løst.

Da burde regjeringen være ryddig og satt andre saker i reinbeiteområder på vent, mener han.

– Det er ganske utrolig at så ikke skjer, sier Haltbrekken til NRK.

Les også Nord-Fosen siida om meklingene: Forhandler med en «pistol mot tinningen»

Roan vindkraftverk, Haraheia

Mener samiske hensyn er ivaretatt

Arbeiderpartiet var blant dem som stemte mot Haltbrekkens forslag.

Energiminister Terje Aasland (Ap) fikk mange kritiske spørsmål fra opposisjonspartiene om utviklingen i Fosen-saken.

Blant annet ble det vist til at den nordlige gruppen har gått ut og sagt at de føler de forhandler «med en pistol mot tinningen».

– Det er en uttalelse jeg på ingen måte kan verifisere og jeg syns det er en litt merkelig uttalelse, sa Aasland.

Han henviste ellers til at det som skjer i meklingene er helt frivillig.

Terje Aasland, Olje og energiminister - rapport fra Arbeiderpartiets energiutvalg

Det som skjer i meklingene om Fosen er hemmelig, Energiminister Terje Aasland viser også til at meklingene er frivillige.

Foto: Martin Fønnebø / NRK

Energiministeren mener samiske interesser blir ivaretatt i utbyggingsspørsmål.

– Hensynet til samisk reindrift har blitt tillagt stor vekt i energisaker de siste ti-femten årene.

Aasland viste til at flere av dem er stanset.

– Det er behandlet en rekke vindkraftverk og nettanlegg i samiske områder. Flere av søknadene er enten blitt trukket, blitt avslått av NVE eller fått avslag av departementet.

Les også Da Arvid sto i sitt livs kamp, mistet han det han hadde mest kjært

Arvid Jåma, Fosen

Etterlyste helhetlig plan

Tidligere Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) var blant dem som etterspurte en helhetlig plan for vindkraft, for å få større forutsigbarhet.

Han viste til at en nasjonal ramme er forsøkt innført tidligere og at den ble nedstemt.

Aasland mente at hvis en skulle hatt en helhetlig plan, så måtte kommunene vært inkludert i forkant.

Vindturbiner i Roan

Konsesjonen til utbygging av 71 turbiner i Roan på Fosen er kjent ugyldig av Høyesterett.

Foto: Ingrid LIndgaard Stranden / nrk

– Fordi vi mener arealdisponeringen er viktig, og at kommunene faktisk er med på å sette av arealet som skal legges til grunn for vindkraftutbygging. Det er derfor vi har innført plan- og bygningsloven som en del av konsesjonsprosessen.

Han trakk videre fram vindkraftutbygging i Finnmark, og at her ønsker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) å se planene i en helhet.

Les også Vil elektrifisere nye plattformer: – Det må ikke gjøres

Draugen-plattforma

Vedtar motstridende politikk

Andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité, Sofie Marhaug, mener Fosen-dommen bør få konsekvenser for utbygging i reinbeiteområder.

Hun gjorde et poeng av at Stortinget er enig om at de skal beskytte den samiske kulturutøvelsen gjennom menneskerettighetene.

– Vi vedtar allikevel politikk som strider med de menneskerettighetene vi har vedtatt. Det er det store paradokset egentlig i denne saken, sa Marhaug.

Sofie Marhaug (Rødt) i Bergen bystyre våren 2019

Sofie Marhaug fra Rødt mener det er et paradoks at Stortinget vedtar en politikk som strider med de menneskerettighetene de selv har vedtatt.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK Hordaland

– Reineierne på Nord-Fosen er satt i en håpløs situasjon. Det er egentlig ganske merkelig at de som vant i Høyesterett skal måtte forhandle med utbyggerne om oppfølging av dommen, sier Haltbrekken til NRK.

Les også Fortsatt ikke full enighet i Fosen-saken: Her ønsker de å rive over 40 vindturbiner

Roan Vindpark.

Aasland understreket at han håper det kommer til en enighet nord på Fosen som gjør at reindrifta også der skal bli ivaretatt i et generasjonsperspektiv.

– Hensynet til reindrifta og det folkerettslige vernet skal alltid være ivaretatt og har vært avgjørende for at det ikke er blitt gitt tillatelse i enkelte prosjekter, sier Aasland.

Olje-og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) i Roan vindkraftanlegg

Olje- og energidepartementet på befaring i Roan i 2021.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk