Håper at Stortinget er lydhøre for Grunnlovsendring

– Sametinget har dessverre ikke myndighet til å endre Grunnloven, så vi er avhengig av at Stortingsrepresentantene er lydhøre. Og i dette vedtaket er budskapet så klart at det er umulig å misforstå, sier West.

Sametinget i Stortinget

I dag henstiller Sametinget formelt om at Stortinget endrer grunnloven.

Foto: Berit Solveig Gaup/NRK

I dag henstilte Sametinget formelt om at Stortinget endrer grunnloven. Sandra Márjá West fra Norske Samers Riksforbund har ledet saken i Sametinget, og håper Stortingets representanter er lydhøre.

– Viktig at Grunnloven endres

Sandra Márjá West

Sandra Márjá West fra Norske Samers Riksforbund

Foto: Åse Pulk/NRK

– Jeg har Sametinget med meg når jeg sier at det er viktig at den norske Grunnloven endres, slik at den oppfyller de folkerettslige standardene som Norge er forpliktet til å følge, fastslår saksordfører Sandra Márjá West i en pressemelding.

Vedtaket fra Sametinget ber om en endring av ordlyden i §108, som stadfester samenes status som urfolk i Norge. Det er et grundig arbeid som ligger bak forslaget som i dag ble vedtatt, både via høringer sendt ut til det samiske samfunnet, og en rettslig betenking utarbeidet av professor Carsten Smith.

– Utgangspunktet var at en endring i ordlyden ikke skulle innebære noen endret rettslig virkning, forklarer West.

Slik ser vedtaket ut:

"Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som landets urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv".

– En endring har stor betydning

– Det kan kanskje synes som en liten endring, men det er en svært viktig endring som vil ha stor betydning for oss. Det er viktig at grunnloven faktisk speiler den rettslige statusen vi har. I bunn og grunn er det ikke annet enn en formalisering av de rettighetene vi allerede har, forklarer West.

Sametinget ber også om at Grunnloven i sin helhet oversettes til samisk, og det skal ikke ligge noen rettslige hindringer i at Grunnloven kan oversettes til samisk.

– Norge har forpliktet seg til å legge forholdene til rette for at vi kan sikre og utvikle vårt språk, vår kultur og vårt samfunnsliv, og Grunnloven på samisk er en naturlig fortsettelse i dette arbeidet, sier West.

Nordkalottfolkets sametingsgruppe

Nordkalottfolkets sametingsgruppe: Kjetil Romsdal, Toril Bakken Kåven og Kjellrun Wilhelmsen

Foto: Åse Pulk/NRK

– Ikke behov for en endring

Nordkalottfolkets representant Kjellrun Wilhelmsen kom med forslag om at Sametinget støtter dagens ordlyd i Grunnloven § 108, men forslaget ble nedstemt. Begrunnelsen deres er at ILO nr. 169 allerede er ratifisert i Norge, og at samene allerede er anerkjent som urfolk der.

Nordkalottfolket mener det ikke er behov for en endring og spurte om hvorfor de andre gruppene mener det er behov for en endring om det kun er av symbolsk verdi.

– Nordkalottfolket ønsker ikke at ressurser skal brukes på å endre lover, og om det skal brukes penger på lovarbeid,må det brukes på lover som utgjør en forskjell for folk, sa Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket.

Nordkalottfolket fikk støtte av Frp.