Hopp til innhold

Finland vil planlegge pukkellaks-fangsten nøye

Finnene skal undersøke hvilke fangstmetoder som ikke skader Tana-laksen. Samtidig vurderer Finland om det blir forbud mot all laksefiske også neste sommer.

Pukkellaks i Storelva august 2021

PUKKELLAKS: Tall fra Tanavassdragets fiskeforvaltning viser at 45.000 pukkellaks passerte en tellestasjon i elva i løpet av sommeren. Bildet viser imidlertid pukkellaks fra Storelva i Lebesby.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

CO₂ i atmosfæren
423,3 ppm
1,5-gradersmålet
+1,06 °C
Les mer  om klima

Titusenvis av pukkellaks ble fanget i elvene i Finnmark i sommer, men i Tanavassdraget ble bare 2000 av den uønskede arten tatt.

– Fra finsk side var man bekymret for bifangst av atlantisk laks, og Finland har som kjent ikke gått aktivt inn i utfisket i år, skrev Miljødirektoratet i et brev til Tanavassdragets fiskeforvaltning i august.

Rådgiver Tapio Hakaste i det finske Jord- og skogbruksministeriet bekrefter dette overfor NRK.

– Jeg skal ikke si at vi ikke ønsket, men det viktigste er å ta vare på laksen. Laksestammen er svak, og derfor måtte fisket stoppes i år, sier han.

Tapio Hakaste, Jord- og skogbruksministeriet

FINLAND: Tapio Hakaste er rådgiver i Jord- og skogbruksministeriet i Helsinki.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Begrenset hva de kunne gjøre

Hakaste avviser påstander om «diplomatisk skandale» mellom Norge og Finland på grunn av pukkellaks-invasjonen.

– Vi har samarbeid, og vi har en god relasjon, sier han.

Et omfattende pukkellaksfiske i Tanavassdraget uten grundige vurderinger og planlegging, kunne ha gått utover den naturlige laksen ved at den også ble tatt, mener Hakaste.

– Det må man unngå så mye som mulig. Vi ønsket også å hindre bifangst av atlantisk laks. Derfor var det begrenset hva man kunne gjøre med pukkellaksen i år, sier han.

Rådgiveren i ministeriet som har ansvaret for laksefisket i den finske delen av Tanavassdraget, forteller at Finland og Norge i fellesskap skal gå igjennom undersøkelser som er gjort.

Landene skal planlegge tiltak før neste store pukkellaks-invasjon som ventes å komme i 2023.

– Vi må få mer informasjon om hva som påvirker, og hva som er forholdet mellom laksen og pukkellaksen. Så må man finne metoder for å fange pukkellaksen uten av den atlantiske laksen blir tatt. Det gjelder å finne metoder der man kan slippe bifangsten fri, sier han.

Full fiskestopp også neste år?

For første gang ble det innført full stopp i all laksefiske i Tanavassdraget og Tanafjorden sist sommer.

Om dette også skjer neste sesong, kan ikke rådgiveren i Jord- og skogbruksministeriet si noe om ennå.

– Vi skal i løpet av høsten gå igjennom forskningen, og deretter få råd med bakgrunn i denne forskningen. Her må vi se på hvor mye laks som kom opp, og se om situasjonen er blitt bedre. Det vil avgjøre om det blir stopp. Når vi har tilstrekkelig informasjon, så skal vi ta en avgjørelse sammen med Norge. Det vil skje i løpet av kommende vinter, sier han.

Likevel er Tapio Hakaste tydelig på følgende:

– For å få opp bestanden må vi ha restriksjoner i fiske over lang tid.

Korte nyheter

 • Fovse-akšunisttat gidden iežaset láhkiiguin

  Sii leat láhkiiguin gidden iežaset Stáhtaministara kantuvrra olggobeallái. Akšunisttat bivdet stáhtaministara váldit ovddasvástádusa Fovsen-áššis, ja áigot giddet su kantuvrra. Luondu ja nuorat organisašuvdna dieđihit ahte sii áigot láhkiiguin gidden iežaset.

 • Eai bisset doaimmaid Fovses

  – Dan mun sáhtán dušše lohkat ahte dasa mii eat mieđit, go dás lea sáhka stuorra el-fámpmoguovllus.

  Dan vástida stáhtaministtar Jonas Gahr Støre miellačájeheadji Elle Nystada cealkámuššii ahte buoremus livččii bissehit doaimmaid Fovses.

  Lea fargga 600 beaivvi vássán das rájes go Alimusriekti celkkii duomu, ja Fovsen-áššis ii leat vel čoavddus.

  – Lean čađat dadjan, ahte muhtun aksuisttaid vástádus dasa maid oaidnit lea "Jávkadehket buot turbiinnaid", ja vástádus dasa lea "Dan eat daga". Dat ii leat nu movt mun lohken dan duomu, nu ii leat Alimusriekti cealkán. Muhto mii fertet dahkat rievdadusaid, váikkuhit dasa ahte mii čuovvut dan maid Alimusriekti lea dadjan, das ii leat mihkkege maid digaštallá ja mii bargat áššiin. Mun ádden ahte demonstránttat leat vuostá, muhto mun sáhtán sidjiide duođaštit ahte mii geavahit áiggi nu bures go vejolaš ohcat čovdosa.

  Nu stáhtaministtar dajai ođđasiin odne.

  Elle Nystad møter Jonas Gahr Støre og Terje Aasland utenfor Slottet.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK
 • Stanser ikke drifta på Fosen

  – Det kan jeg bare si at det går ikke vi inn for, fordi dette er store spørsmål knyttet til kraft til en stor region.

  Det svarer statsminister Jonas Gahr Støre på aksjonisten Elle Nystad sin uttalelse om at det beste hadde vært å stoppe drifta på Fosen.

  Det er snart 600 dager siden Høyesterettsdommen og fortsatt ingen løsning i Fosen-saken.

  – Jeg har hele tiden sagt at svaret som vi blir møtt med fra en del av aksjonistene «Riv alle turbinene», det svaret på det er nei. Det er ikkke slik jeg leser den dommen, det er ikke slik Høyesterett har ytret seg. Men vi må gjøre endringer, bidra til det slik at vi er i tråd med det Høyesterett har sagt, det er det ikke noe å diskutere og det jobber vi med. Jeg skjønner at det er utålmodighet blant de demonstrantene, men jeg kan bekrefte for dem at vi bruker tiden så godt vi kan for å finne en løsning.

  Det sa statsministeren på timesnyhetene i formiddag.

  Elle Nystad møter Jonas Gahr Støre og Terje Aasland utenfor Slottet.
  Foto: Biret Inger Mathisdatter Eira / NRK