Hopp til innhold

Finland vil planlegge pukkellaks-fangsten nøye

Finnene skal undersøke hvilke fangstmetoder som ikke skader Tana-laksen. Samtidig vurderer Finland om det blir forbud mot all laksefiske også neste sommer.

Pukkellaks i Storelva august 2021

PUKKELLAKS: Tall fra Tanavassdragets fiskeforvaltning viser at 45.000 pukkellaks passerte en tellestasjon i elva i løpet av sommeren. Bildet viser imidlertid pukkellaks fra Storelva i Lebesby.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

CO₂ i atmosfæren
420.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.02°C
Les mer  om klima

Titusenvis av pukkellaks ble fanget i elvene i Finnmark i sommer, men i Tanavassdraget ble bare 2000 av den uønskede arten tatt.

– Fra finsk side var man bekymret for bifangst av atlantisk laks, og Finland har som kjent ikke gått aktivt inn i utfisket i år, skrev Miljødirektoratet i et brev til Tanavassdragets fiskeforvaltning i august.

Rådgiver Tapio Hakaste i det finske Jord- og skogbruksministeriet bekrefter dette overfor NRK.

– Jeg skal ikke si at vi ikke ønsket, men det viktigste er å ta vare på laksen. Laksestammen er svak, og derfor måtte fisket stoppes i år, sier han.

Tapio Hakaste, Jord- og skogbruksministeriet

FINLAND: Tapio Hakaste er rådgiver i Jord- og skogbruksministeriet i Helsinki.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Begrenset hva de kunne gjøre

Hakaste avviser påstander om «diplomatisk skandale» mellom Norge og Finland på grunn av pukkellaks-invasjonen.

– Vi har samarbeid, og vi har en god relasjon, sier han.

Et omfattende pukkellaksfiske i Tanavassdraget uten grundige vurderinger og planlegging, kunne ha gått utover den naturlige laksen ved at den også ble tatt, mener Hakaste.

– Det må man unngå så mye som mulig. Vi ønsket også å hindre bifangst av atlantisk laks. Derfor var det begrenset hva man kunne gjøre med pukkellaksen i år, sier han.

Rådgiveren i ministeriet som har ansvaret for laksefisket i den finske delen av Tanavassdraget, forteller at Finland og Norge i fellesskap skal gå igjennom undersøkelser som er gjort.

Landene skal planlegge tiltak før neste store pukkellaks-invasjon som ventes å komme i 2023.

– Vi må få mer informasjon om hva som påvirker, og hva som er forholdet mellom laksen og pukkellaksen. Så må man finne metoder for å fange pukkellaksen uten av den atlantiske laksen blir tatt. Det gjelder å finne metoder der man kan slippe bifangsten fri, sier han.

Full fiskestopp også neste år?

For første gang ble det innført full stopp i all laksefiske i Tanavassdraget og Tanafjorden sist sommer.

Om dette også skjer neste sesong, kan ikke rådgiveren i Jord- og skogbruksministeriet si noe om ennå.

– Vi skal i løpet av høsten gå igjennom forskningen, og deretter få råd med bakgrunn i denne forskningen. Her må vi se på hvor mye laks som kom opp, og se om situasjonen er blitt bedre. Det vil avgjøre om det blir stopp. Når vi har tilstrekkelig informasjon, så skal vi ta en avgjørelse sammen med Norge. Det vil skje i løpet av kommende vinter, sier han.

Likevel er Tapio Hakaste tydelig på følgende:

– For å få opp bestanden må vi ha restriksjoner i fiske over lang tid.

Korte nyheter

 • Julevsábme Melodi Grand Prixas

  Idet ásaduvvá guoktalåkvuostasj Melodi Grand Prix junior finálla, mij la musihkkagilpos nuoramusájda gassko gávtse ja lågenanvihtta jage. Dá jage oassálassti låge máná ja nuora ietjasij lávloj, akta dajs la gålmmålåkgålmmå jagák Ingebjørg Ájluovtas.

  Gehtjas Ođđasat.

  KeyArt mgpjr midlertidig
 • Sámedikki boraspireseminára

  Sámediggi lea lágidan guovtti beaivásaš boraspireseminára Gardermoenis, disdaga ja gaskavahkku dán vahkkus.
  Seminárain háliidit nannet gelbbolašvuođa boraspirehálddašeamis ja boraspirepolitihkas sámi guovlluin.

  Guldal Veiagesáddagis mii bođii ovdan semináras.

 • "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover

  I år feirer De Samiske Samlinger i Karasjok 50 år, og i den forbindelse åpner Samisk senter for samtidskunst utstillingen "Skattekiste". Utstillingen er et tilbakeblikk, men peker også fremover.

  Se mer på Ođđasat.

  "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover