Normal

Oppgitt av at Norge vil gi nabolandet innflytelse på sjølaksefisket på norsk side

– Det er meget overraskende at man vil gi en annen stat anledning til å være med å bestemme i Norge – jeg har aldri hørt maken, sier sjølaksefisker.

Fjordlaksefisker Reidar Larsen, Šuorsjohka i Tana

SKEPTISK TIL AVTALEFORSLAG: Mangeårig sjølaksefisker Reidar Larsen fra Šuoššjohka i Tanafjorden.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Siden 1938 har det vært inngått fire overenskomster mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget. Vassdragets hovedelv, Tanaelva, danner en stor del av riksgrensen landene imellom.

Hittil har ingen av overenskomstene gitt Finland innflytelse over sjølaksefisket på norsk side i Finnmark.

Nå fremmer Finland dette kravet i forbindelse med forslaget til ny avtale mellom Norge og Finland om fisket i Tanavassdraget.

I avtaleinnstillingen fra den norske og finske forhandlingsdelegasjonen heter det følgende under punkt to i artikkel tre:

«Forslag til endringer i reguleringene av sjølaksefisket i Finnmark skal sendes ansvarlig myndighet i Finland til uttalelse før vedtak treffes» (ekstern lenke).

– Utenfor min forstand

Sjølaksefisker Reidar Larsen ved Tanafjorden mener det foreslåtte avtalepunktet er uakseptabelt.

– Norge har null innflytelse over fisket i Finland. At Norge da går med på å la Finland bestemme over mitt levebrød, er utenfor min forstand, sier Larsen.

Forskere hevder at laksebestanden i Tanavassdraget er truet. Et av forhandlingspunktene mellom Norge og Finland har dermed vært hva som kan gjøres for å begrense laksefisket.

– Men det er meget overraskende at man vil gi en annen stat anledning til å være med på å bestemme i Norge. Jeg har aldri hørt maken, sier sjølaksefiskeren

Mener finsk krav er naturlig

Tapio Hakaste

VIL HA SJØLAKS-INNFLYTELSE: Konsultativ tjenestemann hos det finske Jord- og skogbruksministeriet, Tapio Hakaste.

Foto: Vesa Toppari / YLE

Kravet overfor Norge er ifølge det finske Jord- og skogbruksministeriet helt legitimt.

– Laksefiskeforvaltningen må sees i sammenheng. Sjølaksefisket hører inn i dette bildet, forklarer konsultativ tjenestemann, Tapio Hakaste, hos ministeriet.

Han synes det er naturlig at Finland får medinnflytelse i forvaltningen av sjølaksefisket i Norge, siden laksen som vandrer opp Tanavassdraget og inn i Finland, vandrer gjennom fjord og hav i og utenfor norskekysten.

– Og avtaleforslaget er et kompromiss mellom to land med ulik lovverk, tillegger Hakaste.

Forsvarer utenlandsk innflytelse

Lars Andreas Lunde

VIL INKLUDERE FINLAND: Klima- og miljødepartementets statssekretær, Lars Andreas Lunde (H).

Foto: Erlend Kjernli

Hos Klima- og miljødepartementet mener man det er naturlig at å forhøre seg med Finland, hva angår fremtidige reguleringer av sjølaksefisket i fjordene på norsk side.

– At vi har en konsultasjonsavtale med vårt naboland, betyr ikke at Finland nødvendigvis skal påvirke eller endre norsk politikk på dette området. Dette er rett og slett utveksling av informasjon med nabolandet.

Dette sier statssekretær Lars Andreas Lunde.

Kollega-departement var imot

I fiskeriminister Per Sandbergs departement, har imidlertid tonen vært en annen enn hos Klima- og miljødepartementet.

Vil ikke kommentere

Per Sandberg

TAUS: Fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Foto: NRK

Fiskeriminister Per Sandberg ønsker ikke å bli intervjuet om denne saken.

Hans departement henviser NRK til Klima- og miljødepartementet.

– Det er de som er ansvarlige for saken, sier Per Sandbergs pressekontakt, Ingrid Dåsnes.

– Men regjeringen står samlet bak dette, hevder statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet.

Regjeringen vil om kort tid undertegne avtalen med Finland, og sende den til viderebehandling i Stortinget.