Historiker: – En stor skandale innen naturforvaltning

Historiker og laksefisker Steinar Pedersen er oppgitt over at norske myndigheter stopper laksefiske i Tanavassdraget etter at de selv har forvaltet bort laksen.

Steinar Pedersen

BØR SI UNNSKYLD: Steinar Pedersen mener det er på plass med en unnskyldning fra dem som er de egentlige skyldige for elendigheta i Tanavassdraget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Steinar Pedersen mener bestemt at det ikke er nødvendig med mer forskning av Tanavassdraget. Løsningen finnes i kunnskapen til lokalbefolkningen.

– Lokalbefolkningen har jo forvaltet elven i tusenvis av år, og de har kunnskapen til det. De vet også hvordan predatorer påvirker laksebestanden, sier Pedersen.

Pedersen forteller at det historiske lave nivået på antall laks i elven kan enkelt forklares dersom man ser på hva som har skjedd i Tanavassdraget de siste 40-50 årene.

– Predatorene som sel, oter, fiskeender, skarv og andre fiskeslag er blitt fredet. De har økt ekstremt mye på grunn av begrensede muligheter til å jakte på dem.

Vil ha en unnskyldning

Pedersen ønsker en unnskyldning fra forskere og myndighetene for hvordan situasjonen er blitt til nå og karakteriserer situasjonen som en skandale.

Tanalaks

ELVA STENGT: Dette er garnfanget mellomstor laks fra Tanaelva. Tatt med stengsel. Nå er det stopp.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Dette er en stor skandale innen naturforvaltning, sier han med myndig stemme.

Han mener at det som nå har skjedd er så fælt at forskere og myndigheter burde be lokalbefolkningen og havlaksefiskere om unnskyldning.

Selv om ikke alle er enig i bestemmelsen om å stoppe laksefiske i Tanavassdraget og garnfiske i havet, mener Klima- og miljødepartementet at de har møtt de lokale på midten.

– Har vært tett på i prosessen

Maren Hersleth Holsen (V), statssekretær ved Klima- og miljødepartementet sier at de har hatt god dialog.

Maren Hersleth Holsen (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

LOKALBEFOLKNING VIKTIG: Maren Hersleth Holsen mener at lokalbefolkningens kunnskap er tatt med i betraktningen når avgjørelsen om å stenge Tanavassdraget for laksefiske i2021.

Foto: Bjørn H. Stuedal / Klima- og miljødepartementet

– Den lokale lakseforvaltningen, Tanavassdragets fiskeforvaltning har vært tett på i alle de prosessene vi har hatt knyttet til reguleringen av vassdraget.

Veldig mange av de forslagene som de nå har foreslått, er kommet fra lokale miljøer.

– Så vi er veldig opptatt av å lytte til lokalkunnskap i denne saken.

Holsen forteller også om forhandlingene som de har hatt med Finland.

Elva på grensen mellom Norge og Finland har vært et av de av de viktigste gyteområdene for atlanterhavslaksen.

Det har gjort at norske og finske myndigheter er enige om å stoppe all laksefiske for 2021.