Hopp til innhold

Historiker: – En stor skandale innen naturforvaltning

Historiker og laksefisker Steinar Pedersen er oppgitt over at norske myndigheter stopper laksefiske i Tanavassdraget etter at de selv har forvaltet bort laksen.

Steinar Pedersen

BØR SI UNNSKYLD: Steinar Pedersen mener det er på plass med en unnskyldning fra dem som er de egentlige skyldige for elendigheta i Tanavassdraget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

CO₂ i atmosfæren
418,8 ppm
1,5-gradersmålet
+1,09 °C
Les mer  om klima

Steinar Pedersen mener bestemt at det ikke er nødvendig med mer forskning av Tanavassdraget. Løsningen finnes i kunnskapen til lokalbefolkningen.

– Lokalbefolkningen har jo forvaltet elven i tusenvis av år, og de har kunnskapen til det. De vet også hvordan predatorer påvirker laksebestanden, sier Pedersen.

Pedersen forteller at det historiske lave nivået på antall laks i elven kan enkelt forklares dersom man ser på hva som har skjedd i Tanavassdraget de siste 40-50 årene.

– Predatorene som sel, oter, fiskeender, skarv og andre fiskeslag er blitt fredet. De har økt ekstremt mye på grunn av begrensede muligheter til å jakte på dem.

Vil ha en unnskyldning

Pedersen ønsker en unnskyldning fra forskere og myndighetene for hvordan situasjonen er blitt til nå og karakteriserer situasjonen som en skandale.

Tanalaks

ELVA STENGT: Dette er garnfanget mellomstor laks fra Tanaelva. Tatt med stengsel. Nå er det stopp.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– Dette er en stor skandale innen naturforvaltning, sier han med myndig stemme.

Han mener at det som nå har skjedd er så fælt at forskere og myndigheter burde be lokalbefolkningen og havlaksefiskere om unnskyldning.

Selv om ikke alle er enig i bestemmelsen om å stoppe laksefiske i Tanavassdraget og garnfiske i havet, mener Klima- og miljødepartementet at de har møtt de lokale på midten.

– Har vært tett på i prosessen

Maren Hersleth Holsen (V), statssekretær ved Klima- og miljødepartementet sier at de har hatt god dialog.

Maren Hersleth Holsen (V), statssekretær i Klima- og miljødepartementet.

LOKALBEFOLKNING VIKTIG: Maren Hersleth Holsen mener at lokalbefolkningens kunnskap er tatt med i betraktningen når avgjørelsen om å stenge Tanavassdraget for laksefiske i2021.

Foto: Bjørn H. Stuedal / Klima- og miljødepartementet

– Den lokale lakseforvaltningen, Tanavassdragets fiskeforvaltning har vært tett på i alle de prosessene vi har hatt knyttet til reguleringen av vassdraget.

Veldig mange av de forslagene som de nå har foreslått, er kommet fra lokale miljøer.

– Så vi er veldig opptatt av å lytte til lokalkunnskap i denne saken.

Holsen forteller også om forhandlingene som de har hatt med Finland.

Elva på grensen mellom Norge og Finland har vært et av de av de viktigste gyteområdene for atlanterhavslaksen.

Det har gjort at norske og finske myndigheter er enige om å stoppe all laksefiske for 2021.

Korte nyheter

 • Eai vel báhtareaddjit Stuorravuovddi bokte

  Dássái eai leat vel boahtán báhtareaddjit dahje migránttat Stuorravuovddi bokte Ruoššas Norgii.

  Gávcci jagi dassái bođii njuolggadusrievdadus ja dárkileappot teaksta, mii sáhttá dagahit ahte eai oppanassiige boađe.

  Nansen instituhta seniorduŧki Arild Moe navdá, ahte Ruošša ii háliit olgoriikalaččaid johtit guovllus gos sis leat olu militeara čiegusvuođat.

 • Álbmotválljejuvvon politihkkárat Fovse-ášši birra

  NRK čálii gieskat ahte Norgga Duopmársearvvi mielas lea ráđđehus atnán beare guhkes áiggi čuovvolit Fovse-duomu, ja sii ballet ahte dat sáhttá čuohcat luohttámuššii riektestáhtii.

  NRK lea jearran maid politihkalaš bellodagat Stuoradikkis oaivvildit duopmáriid vuorjašumi birra.

  – Mii vuordit ahte ráđđehus boahtá Stuorradiggái ja čilge movt sii háliidit sihkkarastit ahte olmmošvuoigatvuođat doahttaluvvojit Fovse-áššis, ja ahte jođánit gávdnet čovdosa, dadjá Ingvild Wetrhus Thorsvik, Gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  Stáhtaministtar vástida Duopmársearvái ahte Oljo- ja energiijadepartemeanttas lei árrat oktavuohta bieggafápmofitnodagaiguin ja boazodoaluin, muhto ovddasvástádus sihkkarastit boazodoalu vuoigatvuođaid lea stáhta duohken.

  – Mun sáhtán dáhkidit ahte mu ráđđehus dahká dan maid sáhttit gávdnat čovdosa dán hui váttes áššái, dadjá stáhtaministtar Jonas Gahr Støre (Bb) reivvestis.

  – Lea áibbas dohkketmeahttun ahte ráđđehus guokte jagi maŋŋel duomu ii leat vel fuolahan ahte olmmošvuoigatvuođarihkkumat loahpahuvvojit, lohká Lars Haltbrekken, Sosialisttalaš gurutbellodaga stuorradiggeáirras.

  – Áigegeavaheapmi lea šaddagoahtán stuora noađđin dán áššis, ja Ovddádusbellodat vuordá ahte ráđđehus jođánit buktá čovdosa, dadjá Terje Halleland, Ovddádusbellodaga energiijapolitihkalaš ovddasteaddji.


  NRK lea maid jearran nuoraidbellodagain maid sii oaivvildit Fovse-ášši birra.
  – Dál lea badjeláiggis ahte ráđđehus, gulahaladettiin guoskevaš boazodolliiguin, njulge boasttuvuođa riektan, dadjá AUF:s nubbijođiheaddji, Gaute Skjervø.

  – Jus šaddá presedeansan ahte eat čuovvul Alimusrievtti duomuid, de álgit mii sulastahttit riikkaid maiguin mii eat liiko buohtastahttit iežamet, dadjá Synnøve Kronen Snyen, Sosialisttalaš Nuoraid jođiheaddji.

  Loga bellodagaid vástádusaid áššis.

  Jonas Gahr Støre i Dubai
  Foto: Truls Antonsen / NRK
 • Viejega har fått akseptert bud på barnehagebygg

  Bygget der den lulesamiske barnehagen Viejega mánájgárdde holder til på Drag i Hamarøy, har vært til salgs i drøyt en måned. Nå er det klart at Viejega AS blir eieren av bygget, etter at de har fått akseptert bud på barnehagebygget.

  – Vi er fornøyd med å ha sikret eierskapet til bygget for videreføring av vårt tilbud som lulesamisk barnehage. Det gir forutsigbarhet fremover for planlegging og gjennomføring av det daglige språkarbeidet, sier styreleder Jørgen Kintel til NordSalten avis.

  Kintel ønsker ikke å uttale seg om kjøpesum til avisa, men sier at alt er lånefinansiert.

  Bygget ble ferdigbygd og tatt i bruk oktober 2020, og har vært eid av Husbanken etter at barnehagen Vuonak mánájåroj i stiftelsen Árran ble konkurs i juni 2022.

  Viejega AS ble etablert av foreldregruppa i barnehagen, og har drevet barnehage i samme bygg siden oktober 2022.

  Det var NordMegler AS som bisto Husbanken i forbindelse med salget av eiendommen på Hamnes på Drag.

  Styret i den lulesamiske barnehagen har tidligere uttalt at når de startet opp, var de full av ideer og at det er masse ting de har lyst til å komme i gang med. Med usikkerheten om eiendomsforholdene avklart er det grunn til å tro at styret nå kan konsentrere seg mer om faglig utvikling av barnehagen, skriver NordSalten avis.

  Lulesamisk barnehage Viejega
  Foto: Elena Junie Paulsen / NRK