100 nye medlemmer siden «kuppet» – dette er gjenoppreising

Aili Keskitalo og partiet hennes, Norske Samers Riksforbund (NSR), gjør en brakmåling bare få uker etter Arbeiderpartiets dramatiske maktovertakelse på Sametinget.

Aili Keskitalo med hendene i fold i Sametingets plenumssal

Aili Keskitalo opplever gode meningsmålinger som en støtte fra det samiske folket.

Foto: Dragan Cubrilo / NRK

– Jeg opplever det som en oppreisning fordi jeg har fått høre på Sametinget at det ikke er tillitt til meg som president. Dette viser at blandet velgerne, blant samene, så er det fortsatt tillit til meg som president. Det gir meg motivasjon til å jobbe enda hardere framover, sier Aili Keskitalo.

En fersk meningsmåling viser at over halvparten av de spurte mener hun er den beste presidentkandidaten på Sametinget. Den viser at 54,3 prosent av de 600 som er spurt, mener hun er den best egnede presidentkandidaten.12,3 prosent mener Vibeke Larsen, som på dramatisk vis tok over presidentvervet fra Keskitalo for to uker siden, er den beste presidentkandidaten.

Fikk ikke flertall for sitt budsjett

Bakgrunnen for maktskiftet var at Norske Samers Riksforbund ikke klarte å få flertall for sitt budsjett. Dermed overtok Arbeiderpartiets sametingsgruppe makta sammen med Árja og Høyre, og Vibeke Larsen (Ap) ble ny president for Sametinget.

Flere partier pekte på vinglete politikk fra Sametingsrådet som årsaken til misnøyen som har endt med «regjeringsskifte» i Sametinget.

NSR får nye medlemmer

Keskitalo forteller at partiet hennes, NSR, har fått 100 nye medlemmer siden maktskiftet på Sametinget, og at de nå opplever målingen som en vitamininnsprøytning som partiet trenger før valget.

Målingene viser at NSR har en oppslutning på omlag 40 prosent. De klatrer forbi Arbeiderpartiet, og er det største partiet på målingen.

Vibeke Larsen

Sametingspresident Vibeke Larsen forklarer dårlig meningsmåling med at de ikke har klart å fortelle hvorfor de tok over makta.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Har ikke nådd ut med budskapet

– Den nye posisjonen på Sametinget har ikke greid å forklare hvorfor det var nødvendig med et maktskifte så nært opp til valget, sier Aili Keskitalo.

Sametingspresident Vibeke Larsen er enig med Keskitalo om at de ikke har vært tydelig nok på hvorfor de tok over makta.

– Vi har ikke kommet godt nok fram med vårt budskap. Så jeg har forståelse for at velgerne er undrende til hvorfor vi har gjort det vi har gjort. Nå er det vår jobb å synliggjøre hvorfor det var nødvendig å ta over styringen av Sametinget, sier Vibeke Larsen.