Dette får rådsmedlemmene ansvaret for

Det nye sametingsrådet har i dag offentliggjort ansvarsområdene for rådsmedlemmene.

Sametingsrådet

DET NYE SAMETINGSRÅDET: Mariann Wollmann Magga (Ap), Lars Filip Paulsen (H), Vibeke Larsen (Ap), Ronny Wilhelmsen (Ap) og Inger Eline Eriksen (Árja)

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Etter en dramatisk uke på Sametinget ble det for nøyaktig en uke siden «regjeringsskifte», der sametingspresident Aili Keskitalo ble kastet.

Arbeiderpartiets sametingsgruppe sammen med partiene Høyre og Árja uttrykte stor misnøye med Norske Samers Riksforbund (NSR), som har styrt Sametinget de siste tre årene.

I det nye sametingsrådet sitter sametingspresident Vibeke Larsen (AP), visepresident Ronny Wilhelmsen (AP), Mariann Wollmann Magga (AP), Lars Filip Paulsen (H) og Inger Eline Eriksen (Árja).

Vibeke Larsen

Sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) er fornøyd med ansvarsfordelingen i rådet.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det har vært lett å velge hvilke felt de enkelte rådsmedlemmene skal ha ansvar for. De har selv kommet med ønsker og det har vi fulgt opp. Vi har en kunnskapsrik gjeng og vi gleder oss til å ta fatt i alle oppgavene og utfordringene vi nå står overfor, sier sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) til NRK.

Språk, helse, samarbeidsavtaler

Lars Filip Paulsen

Sametingsråd Lars Filip Paulsen (H).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Lars Filip Paulsen (37) er fra Tysfjord i Nordland. Han ble i 2013 valgt inn som representant på Sametinget for Høyre i Vesthavet valgkrets.

I 2011 ble han valgt inn i kommunestyret i Tysfjord på en fellesliste for H, KrF, V og uavhengige.

For tiden jobber han språkarbeider i Tysfjord kommune.

Kultur, reindrift, rovvilt, reiseliv, kulturnæringer

Mariann Wollmann Magga

Sametingsråd Mariann Wollmann Magga (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Mariann Wollmann Magga (50) er fra Kirkenes i Finnmark og representerer Arbeiderpartiet.

Ved sametingsvalget 2009 ble hun første vararepresentant for Marianne Balto Henriksen, Knut Store og Ragnhild Melleby Aslaksen.

Den 25. februar 2010 besluttet Sametingets plenumsmøte at sametingsrådets medlemmer skal tre ut av Sametingets plenum, og bli erstattet av sine varamedlemmer.

Mariann Wollmann Magga overtok da Balto Henriksens plass som sametingsrepresentant fra 1. mars 2010.

Ved Sametingsvalget 2013 ble hun gjenvalgt som sametingsrepresentant for perioden 2013-2017.

Forsoning, FeFo, tanalaks, innlandsfiske, tradisjonell kunnskap, kirkeliv, klima, miljø og verneplaner

Inger Eline Eriksen

Sametingsråd Inger Eline Eriksen (Árja).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Inger Eline Eriksen (29) er fra Karasjok i Finnmark.

Hun representerte tidligere NSR, der hun blan annet var sekretær i styret. Hun stilte til valg for partiet Árja ved Sametingsvalget 2009, der hun var femtekandidat i valgkrets 2 (Ávjovári valgkrets).

Hun var vararepresentant i sametingsperioden 2009-2013, for representantene Láilá Susanne Vars og Olaf Eliassen.

Ved Sametingsvalget 2013 ble hun valgt inn på Sametinget for perioden 2013-2017, som én av fire representanter for partiet Árja.

Hun jobber til daglig som advokatfullmektig.

Utdanning, fiskeri, areal, kulturminner og bygningsvern

Ronny Wilhelmsen

Sametingsråd Ronny Wilhelmsen (Ap).

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ronny Wilhelmsen (46) bor i Alta i Finnmark og representerer Arbeiderpartiet på Sametinget for perioden 2013-2017.

Ved sametingsvalget 2009 var han 1. vararepresentant for Ávjovárri valgkrets. Han ble ikke stemt inn, men 25. februar 2010 besluttet Sametingets plenumsmøte at sametingsrådets medlemmer skal tre ut av Sametingets plenum, og bli erstattet av sine varamedlemmer.

Wilhelmsen overtok da Egil Olli plass som sametingsrepresentant fra 1. mars 2010.

I tillegg til Sametinget er han vararepresentant til fylkestinget i Finnmark, og fast medlem av kultur-, nærings- og samferdselsutvalget i Finnmark fylkeskommune.