Hopp til innhold

Liten interesse for gruvedrift blant politikere i Finnmark

Det er stor interesse for Finnmarks mineraler. Men det er kun noen politikere i Porsanger som kunne ha vurdert gruvedrift.

Loga sámegilli

Elkem Tana, Austertana

Elkem har drevet gruvedrift i Tana siden 1983.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Ja til foreløpig konsekvensutredning og prøveboring. Vi må ha et større kunnskapsgrunnlag for å gjøre politisk vedtak i saken. Det innebærer kunnskap om hva som er i bakken og hvilke konsekvenser det gir, både positive og negative.

Det sier Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Porsanger, Mariell Haugli.

Mariell Haugli, ordførerkandidat for Porsanger Arbeiderparti.

Porsanger Arbeiderparti ønsker utvikling av kommunen, men vi må gjøre det basert på all kunnskap vi kan innhente.

Foto: Arbeiderparti

Les også – Frykter at bomber, gull og monstermaster presser oss bort

Per John Anti

Økning i mineralleting

I Finnmark øker interessenfor å lete etter mineraler, det viser kartet til Direktoratet for mineralforvaltning (DMF).

Bergrettigheter i Finnmark.

I løpet av sommeren har direktoratet delt ut nye undersøkelsesrettigheter på mineraler. De svarte firkanter viser områder hvor det skal letes.

Foto: Direktoratet for mineralforvaltning

Dette gjelder særskilt Porsanger, Karasjok og Kautokeino.

NRK har spurt ordførerkandidatene i de nevnte kommunene, om de er for eller imot gruvedrift.

Svarene viser at det er stor motstand mot gruver.

Kautokeino vil ikke ha gruver

I Kautokeino har det tidligere vært gruvedrift i Biedjovággi, men drifta ble lagt ned i 1991.

Nå finnes det ikke interesse for gruvedrift.

Nils Ole Skum sátnejođiheaddji evttohas

Árja er imot

Gruvedrift ødelegger naturen. Den er katastrofe for samisk kultur og levemåte.

Nils Ole Skum, ordførerkandidat for Árja.

Anders S. Buljo sátnejođiheaddji evttohas

JSL er imot

Gruvedrift ødelegger reindriftas beiteland.

Anders S Buljo, ordførerkandidat for Kautokeinos flyttsameliste.

Elle Mari Dunfjell Oskal Sámilistu sátnejođiheaddji evttohas

Sámilistu er imot

Vi foretrekker næringer som ikke ødelegger naturen og hindrer primærnæringer i kommunen. Gruvedrift ødelegger naturen.

Elle Mári Dunfjell Oskal, ordførerkandidat for Guovdageainnu Sámilistu.

Isak Ole Hætta

Venstre er imot

Reindrifta er veldig viktig for kommunen, næringa har behov for arealene. Gruvedrift ødelegger våres rike natur.

Isak Ole Hætta, ordførerkandidat for Venstre.

Anders Bals Olgeža sátnejođiheaddji evttohas

Høyre er imot

Vi kan ikke se at gruvedrift bidrar med noe positivt for kommunen.

Anders (Ánte) Bals, ordførerkandidat for Høyre.

Anne Laila P. Skum Konservativt sátnejođiheaddji evttohas

Konservativt er imot

Vi er imot gruvedrift, det finnes allerede arbeidsplasser på kommunens arealer.

Anne Laila P Skum, ordførerkandidat for Konservativt.

Jon Evald Hætta Guovddašbellodaga sátnejodiheaddji evttohas

Senterparti imot

Gruvedrift hadde riktignok gitt nye arbeidsplasser. Men vi frykter det får store konsekvenser for reindrifta. Dessuten ødelegger gruver naturen.

Jon Evald Hætta, ordførerkandidat for Senterpartiet.

Ellen Inga Kristine Hætta Ovddádusbellodaga sátnejođiheaddji evttohas

Fremskrittspartiet imot

Vi kan ikke støtte gruvedrift hvis det går utover andre næringer. Dessuten finnes det allerede næringer som bruker våres arealer.

Ellen Inga Kristine Hætta, ordførerkandidat for Fremskrittspartiet.

Johan Vasara Bargiidbellodaga sátnejođiheaddji evttohas

Arbeiderpartiet kan vurdere.

Vi kan vurdere hvis prosjektet ikke går utover andre næringer. Dessuten må kommunen få prosentvis inntekt fra drifta.

Johan Vasara, ordførerkandidat for Arbeiderparti.

Litt interesse i Porsanger

I Porsanger er det åtte partier som stiller til årets kommunevalg. Av de åtte er det tre partier som ikke er imot gruver.

Arbeiderparti, Høyre og Fremskrittspartiet kan vurdere gruvedrift, riktignok med forbehold.

– Porsanger Frp ønsker at det skal ligge en saksutredning til grunn før vi tar noen endelig standpunkt.

Stig-Ronny Nilsen, Ovddádusbellodaga sátnejođiheaddji evttohas Porsáŋggus.

Fremskrittspartiet kan tillate gruvedrift hvis drifta ikke har store negative konsekvenser.

Det svarer ordførerkandidat for Frp, Stig–Ronny Nilsen.

– Da vil vi kunne vurdere konsekvenser for og imot. Vi ønsker alltid å gjøre vedtak basert på mest mulig faktagrunnlag, legger Nilsen til.

Er imot

Rødt derimot er ikke positiv til gruvedrift. Men hvis det skulle bli gruvedrift i Porsanger en gang i fremtiden, så har Rødt et krav.

– Vi er imot. Men hvis det skulle bli slik at vi får det enten vi vil det eller ikke, så må det være et norsk statlig selskap som prøveborer og driver gruvedrift. Ikke utenlandske, for eksempel de som har leterettigheter i dag.

Britha Marie Stavang Berg, Ruksesbellodaga sátnejođiheaddji evttohas Porsáŋggus.

Hvis det skulle bli gruvedrift i Porsanger, så krever Rødt at det er norsk statlig selskap som driver gruven.

Foto: Rødt

Kingsrose Norge AS har i løpet av det siste året fått tildelt leterettigheter i Porsanger, Karasjok og Kautokeino.

Kingsrose Norge er et datterselskap av det australske selskapet Kingsrose Mining.

Under NRKs valgomat kan du se hvilke partier er imot gruvedrift i Porsanger.

Karasjok er imot

Karasjok kommune sendte tidligere i sommer klage på de omfattende leterettighetene myndighetene har tildelt i kommunen.

Men bergmesteren avviste klagen med henvisning til at klagen kom for sent, skriver den samiske avisen Ságat.

Politikerne i Karasjok er samstemte i saken, de vil ikke ha gruvedrift.

Svein Atle Somby Bargiidbellodaga sátnejođiheaddji evttohas

Arbeiderparti imot

Vi har allerede næringer som henter levebrød fra kommunens arealer. Vi ønsker å ta vare på dem.

Svein Atle Somby, nåværende ordfører og ordførerkandidat for Arbeiderpartiet.

Kirsten Inger Anti

Senterparti imot

Gruvedrift ødelegger reindriftas beiteland.

Kirsten Inger Anti, ordførerkandidat for Senterpartiet.

Mathis Nilsen Eira Sámelistu sátnejođiheaddji evttohas

Samelista imot

Kommunens arealer brukes allerede av andre.

Mathis Nilsen Eira, ordførerkandidat for Samelista for Karasjok.

Torgrim Fredeng Kemi Olgeš bellodaga sátnejođiheaddji evttohas

Høyre imot

Vi har allerede i forrige periode bestemt at vi ikke vil ha gruvedrift i kommunen. Jeg står fortsatt bak den avgjørelsen.

Torgrim Fredeng Kemi, ordførerkandidat for Høyre.

John Nystad Sámeálbmot bellodaga sátnejođiheaddji evttohas

Samefolkets parti imot

Vi vil ikke ha gruver i Karasjok.

John Nystad, ordførerkandidat for Samefolkets parti.

Jovna Ailo Anti Sara Kárášjoga listu sátnejođiheaddji evttohas

Karasjoklista imot

Vi må ta vare på samiske næringer og utmarksbruk. Samisk tenkemåte tar vare på naturrikdommer. Hvordan vi tar vare på naturen har mye mer å si for fremtidige generasjoner enn oss.

Jovna Ailo Anti Sara, ordførerkandidat for Karasjoklista.

Skal levere mineraler

Når regjeringen lanserte mineralstrategien i juni, så var budskapet fra næringsministeren klar.

– Regjeringens overordnede ambisjon er at Norge skal utvikle verdens mest bærekraftige mineralnæring.

Jan Christian Vestre

Næringsministeren ser stor verdi i mineralnæringen.

Foto: Alf Simensen / Alf Simensen

Ifølge næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), vil mineralnæringen skape nye arbeidsplasser.

– Norge er godt posisjonert for å lykkes med dette. Vi har betydelige mineralressurser som kan gi verdiskaping og lønnsomme arbeidsplasser.

Er du for eller imot gruvedrift i din kommune?

Korte nyheter

 • Årets dyreste strøm i tre av fem prisområder mandag

  Økt eksport som følge av strømmangel i Baltikum bidrar mandag til en foreløpig pristopp så langt i år i tre av fem strømregioner.

  Mandag blir døgnprisen den høyeste for året både i Tromsø og Trondheim. I tillegg blir det den dyreste enkelttimen i de to prisområdene, samt i Oslo. Det viser søndagens tall fra Nord Pool, ifølge Europower.

  Klokka 16 mandag kommer både Oslo, Trondheim og Tromsø til å ha en pris på 3,05 kroner kilowattimen. Det er på nivå med Sverige og Finland og Baltikum.

  Strømmen går til retning Baltikum: Oslo eksporterer til Stockholm, som igjen sender strøm til Finland som sender videre til Estland. Også Polen eksporterer til Baltikum på denne tiden av dagen, ifølge nettstedet.

  (©NTB)

 • Illeluktende fly måtte snu

  Et Norwegian på vei til Alta fra Gardermoen måtte snu på grunn av vond lukt i kabinen, skriver Kronstadposten.

  – Det var rett og slett rester etter treff med en fugl som har skjedd i går. Da er rutinen at da inspiserer vi og vasker motoren for å få det rent. Noe som har blitt igjen etter denne prosessen skapte lukten, forteller kommunikasjonsdirektør Esben Tuman i Norwegian til VG.

  En passasjer avisen har snakket med sier flyet skulle ha landet i Alta 11.15, men etter at flyet snudde og et nytt fly måtte oppdrives, tok de reisende av rundt klokken 11.30.

 • Vudje bronsa medáljai

  Kárášjohkalaš Sandra Maria Balto lea beassan juniorluohkká vuodjamis Davviriikkalaš meašttirgilvvuide. Ikte ovttas su joavkkuin fidnejedje bronssa medálja 4x200 fridja vuodjamis. Meašttirgilvvut lágiduvvojit Estteeatnamis, Tartuas dán vahkuloahpa.

  Sandra Maria Balto
  Foto: Kjetil Andersen