Velg språk:

Lokalvalgguiden 2023

Porsanger

Samisk kommunenavn: Porsáŋgu

Nabokommuner

Kommunevåpenet til Porsanger: På rød bunn tre springende hvitt rein. Reindriftens betydning for kommunen.
Innbyggertall
3 851
Fylke
Finnmark
Økonomisk status

Krevende

Kommunen er markert rød. Det betyr at den har et begrenset økonomisk handlingsrom.

Det viser en utregning KS (kommunesektorens organisasjon) og NRK har gjort. Med tall fra Statistisk sentralbyrå har vi regnet ut et snitt av driftsresultat, gjeld og sparepenger i perioden 2020-2022. Fargen sier altså noe om den økonomiske trenden over tid og ikke bare enkeltår.

Situasjonen er så alvorlig at kommunen per 15.06.2023 er en av 14 kommuner på ROBEK-lista (Register om betinget godkjenning og kontroll). Det betyr at den må få budsjett og lån godkjent av staten.

Årsaken er at økonomien er i ubalanse, og/eller at kommunen ikke har levert budsjett eller regnskap før fristene.

Inni Finnmarks lengste fjord, Porsangfjorden ligger kommunesenteret Lakselv.

Her snakkes samisk, kvensk og norsk. I tillegg til tjenesteytende næringer, sysselsetter Forsvaret mange i Porsangmoen, ved hovedkvarteret til Finnmark landforsvar.

I Stabbursdalen ligger verdens nordligste furuskog.

Lokale saker i Porsanger

Her ser du noen av de lokale sakene som diskuteres i Porsanger, og hvordan partiene stiller seg til dem.

Bolig og utbygging

Kommunen må stoppe planene om å bygge noe i Klubben, Indre Hambuktnes og Ligajohka

Uenig

Enig

I arealplanen ønskes områdene til industri, fritids- og turistformål, men Sametinget har kommet med innsigelser. Dermed har ikke kommunestyret kunne vedta planen.

De som er for å droppe utbygging i disse områdene peker på at det er viktige områder for reindrifta og ønsker å la disse være i fred.

De som ønsker å bygge i områdene mener at reindrifta ikke er avhengig av områdene og at kommunen må ha større selvråderett.

Barn og unge

Kommunen må prioritere å bygge en ny svømmehall

Uenig

Enig

Svømmehallen har flere ganger fått påvist løse fliser og måttet holde stengt.

De som er enig mener at det er viktig for bolysta at kommunen bygger ny svømmehall med varmebasseng.

De som er uenig mener at kommunens økonomi ikke tillater det. De ønsker heller å reparere bassenget, ved å legge PVC duk i hele bassenget.

Utdanning

Grendeskolen i Børselv skal bare beholde småtrinnet

Uenig

Enig

Skolen har i dag 15 elever fordelt på nesten alle trinn.

De som er enige, mener at dagens skolestruktur er for dyr og vil bare skåne de minste barna for lang skolevei til Lakselv.

De som er uenige, mener at man skal beholde alle trinn (1.-10. klasse) i Børselv, uavhengig av antall elever. De begrunner det også med at det vil bli for lang skolevei for barna uansett alder.

Miljø og energi

Porsanger må si nei til vindkraftindustri i kommunen 

Uenig

Enig

Vindturbiner har vært og er omstridt. Fosen-saken har blant annet satt reindriftsinteressene på dagsorden.

De som er enig mener at vindkraftverk vil legge begrensninger på utmarka, for både innbyggerne og reindrifta.

De som er uenig ønsker å tillate vindturbiner om kommunen får bestemme hvor de plasseres. De peker også på at det er i tråd med kraftproduksjon og det grønne skiftet.

Næringer og bedrifter

Kommunen må tillate mineralleting og gruvedrift

Uenig

Enig

Kingsrose Mining vil lete etter kobber i Porsvann og Karenhaugen ved Lakselv.

De som er enig mener at mangel på mineraler er en global utfordring og at kommunen må bidra til å løse utfordringen.

De som er uenig mener at området ikke egner seg for gruvedrift, da det brukes til friluftsliv. I tillegg er de redd for de miljømessige konsekvensene.

Kommunestyret i Porsanger

Ordfører Aina Borch (AP)
Mandater 2023
19
Partier som stiller
8

Resultatet ved forrige kommunevalg

 • Arbeiderpartiet: 5mandater
 • Høyre: 5mandater
 • Senterpartiet: 3mandater
 • Tverrpolitisk liste i Porsanger TLP: 3mandater
 • Sosialistisk Venstreparti: 2mandater
 • Fremskrittspartiet: 1mandater

Arbeiderpartiet og Høyre var de største partiene i valget i 2019.

Partiene som stiller liste

Slik stemmer du

Kommune- og fylkesvalget er 11. september i år. På valgdagen må du stemme i den kommunen du har folkeregistrert adresse i.

Du kan også forhåndsstemme i hvilken som helst kommune fra 10. august til og med 8. september.

  Sjekkliste for valget

  Dette må du huske på når du skal stemme:

  Usikker på hva du skal stemme?

  Ta Valgomaten

  Opplever du Lokalvalgguiden som nyttig?