NRK Meny
Normal

Denne samekommunen risikerer å ikke få et eneste samisk navn på veiene

Dersom det ikke kommer inn flere forslag, risikerer den tospråklige kommunen Tysfjord å ende opp med kun norske veinavn.

Divtasvuona suohkan - Tysfjord kommune

Dette skiltet er et av få samiske veiskilt i Tysfjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Hvis det ikke kommer inn et eneste samisk forslag så risikerer man å få kun norske veinavn, sier Gretha Nilssen, leder for arbeidsgruppa for gatenavn i Tysfjord.

Både innbyggerne og kommunedelsutvalgene i Tysfjord ble i 2011 oppfordret til å komme med forslag på veinavn, opplyser hun.

– Vi fikk tilbake mange forslag, men ingen samiske forslag selv om det var lagt ut på hjemmesiden vår. Det er rart at det ikke har kommet inn noen samiske forslag, spesielt på Drag hvor det bor en del samer, mener Nilssen.

Hun håper at det nå kommer inn forslag på samiske veinavn.

Tysfjord kommune er en tospråklig kommune som er innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk. Samisk språkforvaltningsområde er områder der norsk og samisk er likestilt.

Tilfeldig hvilket språk

Hvor stor andel av veiene skal ha samiske navn?

– Det er tilfeldig ut i fra forslagene som kommer inn. Det er ikke lov å ha to navn på en og samme vei, så veiene får enten samiske eller norske navn.

Hovedformålet med veinavn er at det skal bli lettere å finne fram.

– Spesielt viktig er det for nødetatene der sekundene teller. I tillegg vil det bli enklere for både post, turister og folk som vil finne frem ved bruk av GPS, opplyser Nilssen.

Saken om veinavn i Tysfjord er nå lagt ut på høring med frist 23. februar, og nå håper hun på engasjement fra befolkningen.

– Vi går ut i fra at det kommer inn samiske forslag nå som saken ligger til høring. Men kommunen kan ende opp med å bare vedta de norske veinavnene dersom det ikke kommer inn forslag på samiske veinavn.