Hopp til innhold

Hevder samiske stedsnavn snikinnføres

Grunneierlag mener at det snikinnføres samiske stedsnavn i Ytre-Tysfjord. – En refleks av fornorskningstiden, svarer stedsnavnsansvarlig for Kartverket.

Kart over Hierenjárgga

Dette navnet mener Arne Hveding i Skarberghalvøya Grunneierlag har «sneket» seg inn på kartet.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

«Det bør nå bli slutt på denne «snik»-innføringen av samiske stedsnavn, som ikke har rot i lokal navnetradisjon – og heller ikke har hjemmel i Norsk navnelov», skriver Arne Hveding for Skarberghalvøya Grunneierlag i et brev til Tysfjord kommune.

– Grunnen til at vi bruker ordet snikinnføring er at lokalbefolkningen har blitt gått bak ryggen i prosessen. Det å tukle med navn er en alvorlig sak, og man rører ved identiteten til befolkningen, sier Hveding til NRK Sápmi.

Aud-Kirsti Pedersen

– Det er ikke riktig å kalle det for snikinnføring, svarer Aud-Kirsti Pedersen, Stedsnavnsansvarlig i Nord-Norge for Kartverket.

Foto: Hilde Folgerø / Framsenteret, Tromsø

Men dette avvises av Kartverket og Tysfjord kommune.

– Det er ikke riktig å kalle det for snikinnføring, svarer Aud-Kirsti Pedersen, Stedsnavnsansvarlig for Nord-Norge i Kartverket.

– Stedsnavnene er kjent og brukt i lokalområdet

Hveding mener at de samiske navnene ikke har rot i lokal navnetradisjon. For eksempel det samiske stedsnavnet «Hierenjárgga», der det norske navnet som benyttes er «Korsnes».

– Stedsnavnene er ikke bare hentet fra en skriftlig kilde, de er kjent og brukt i lokalområdet. Vi har kontrollert opp mot den muntlige tradisjonen i Tysfjord. Just Quigstad var tidlig ute å dokumenterte stedsnavn i Nord-Norge mens samisk språk var mer levende enn i dag, forteller Aud-Kirsti Pedersen.

– Hierenjárgga er ikke et nytt navn, det er et navn fra gamle dager. Hierenjárgga-navnet hørte jeg første gang som 5-åring, da vi reiste til Sverige via Narvik. Jeg husker at min bestemor fortalte at båten gikk via Hierenjárgga til Lødingen, forteller Sametingets stedsnavnskonsulent Kåre Tjikkom til NRK Sápmi.

Kåre Tjikkom

– Hierenjárgga er ikke et nytt navn, det er et navn fra gamle dager, forteller Sametingets stedsnavnskonsulent Kåre Tjikkom. Her utenfor 'Hierenjárgga', et av Sametingets kontorer på Drag i Tysfjord.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

– Her ved kysten bruker man gjerne både de samiske og de norske navnene i bredd med hverandre, sier Tjikkom.

– Ryddig prosess

Tysfjord kommune vil i løpet av februar sende saken ut på høring, opplyser kommunen.

Rådmann i Tysfjord, Kontrad Sætra avviser at det har vært en stille prosess i saken.

–Det har vært en åpen og ryddig prosess som er riktig og den prosessen kommer til å gå sin gang. Vi har ikke noen planer om å snikinnføre noe som helst.

Rådmann Konrad Sætra

– Det er helt naturlig at man i Tysfjord har både de samiske og norske navnene, sier Konrad Sætra, Rådmannen i Tysfjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

– Det er helt naturlig at man i Tysfjord har både de samiske og norske navnene. Tysfjord er underlagt forvaltningsområdet og der det er og har vært samiske navn over lang tid så gjennomfører vi det konsekvent, sier rådmannen i Tysfjord.

Korte nyheter

 • Árdnaprisen 2024

  Loga sámegillii.

  Paula Susanna Rauhala vant årets Árdnapris.

  Prisen deles ut til den kandidaten som i løpet av inneværende studieår har skrevet den beste masteroppgaven med tema knyttet til urfolk og urfolks situasjon. I år var det sju oppgaver som var nominerte.

  Rauhala har skrevet en masteravhandling om runebommen til noaidien Paul-Ánde/Anders Paulsen.

  Det er UiT og Senter for samiske studier som deler ut prisen på 10 000 kr.

  Prisutdelingen skjedde på årets Riddu Riđđu festival. Prisen har blitt delt ut siden 2018.

  Paula Susanna Rauhala.
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Árdna-bálkkašupmi 2024

  Les på norsk.

  Paula Susanna Rauhala vuittii dán jagáš Árdna-bálkkašumi.

  Bálkásupmi geigejuvvo dasa gii lea čállán buoremus masterbarggu mas fáddá lea eamiálbmogat ja eamiálbmogiid dilálašvuohta. Dán jagi ledje ožžon čieža evttohusa.

  Rauhala lea čállán noaiddi Paul-Ánde goavdása birra.

  Leaba UiT ja Sámi Dutkamiid Guovddáš geat juohkiba bálkkašumi. Vuoitu lea 10 000 ruvnnu.

  Bálkásupmi geigejuvvui Riddu Riđđu festiválas. Lea čihččet geardde go bálkkašupmi geigejuvvo.

  Árdnaprisen 2024
  Foto: Ida Emilie Lindseth / NRK
 • Studeanttat sihkkarastet ásodaga árabut

  – Mii vásihat ahte eanet studeanttat háliidit ohcat árabut, muitala Norgga árktalaš studeanttaidovttastusa hálddahusdirektevra, Grete Sterri Kristoffersen, NRK:i.

  Vaikko ohcciidlohku Romssas lea njiedjan, de vurdojuvvo stuora lassáneapmi ohcciin studeantaásodagaide čakčat go ollu studeanttat leat vuordimin suoidnemánu 20. b. rádjái ohcat.

  Studeantaovttastus ávžžuha studeanttaid ohcat árat vai garvet guhkes vuordináiggi čakčat.

  studentbolig dramsvegen

  Studenter sikrer seg bolig tidligere: – Vi søkte bolig et halvt år i forveien

  De største studentbyene opplever at flere vil bo i studentbolig og søker tidligere for å sikre boplass.